Menu
Obec Žabeň
ObecŽabeň

Rok 2014

Zpráva o činnosti SDH Žabeň za rok 2014

Sestry a bratři, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Žabni za rok 2014.

V lednu se již tradičně konala VVH. Zhodnotili jsme rok 2013 a dali jsme si úkoly do roku následujícího.

Na začátku roku jsme sledovali na hasičárně Olympijské hry, později MS v ledním hokeji.

3.května proběhlo „Stavění Máje“, počasí nám nepřálo a většinu akce jsme strávili u topení na Visalajích nebo u ohně venku. Nakonec se vše v dobré obrátilo a Máj stál celý měsíc dle tradice.

Následující akce 31. května „Kácení Máje“ proběhla za velké účasti hostů, k poslechu byla živá hudba, zahrála nám kapela CACTUS. Hlavní úkol akce byl splněn a Máj byl skácen.

Byl proveden sběr železného šrotu. V roce 2014 se při sběru moc nedařilo, sotva se podařilo nasbírat celé auto, samý plech a málo hrubého železa. Kdybychom neměli domluvenu sběrnu a výkupní cenu, výdělek by nebyl dobrý.

Před pohárovou soutěží se za podpory obce zakoupila nová elektronická časomíra, za kterou moc děkujeme. Časomíra úspěšně posloužila na naší pohárové soutěži a na soutěži v Žabokrekách. Dále pak bude sloužit také na trénincích na nové budoucí trati.

7. června byla uspořádána pohárová soutěž „O pohár starosty obce Žabeň“. Byl to jubilejní 40. ročník a obec Žabeň podpořila tuto akci 20 000 Kč na poháry a ceny. Účast sborů byla větší než na 39. ročníku, ale je vidět, že nejde jen o ceny, ale i o to, že si sbory navzájem vrací účast na pohárových soutěžích. Snad se to letos v roce 2015 ještě zlepší. Náš tým na soutěži neobhájil Pohár starosty obce, ale skončil na pěkném 5. místě. Snad se to podaří na 41. ročníku a bude se dařit mužů i ženám.

Máme již dva týmy, mužský a také i ženský. Mužský tým se zúčastnil třiceti dvou pohárových soutěží. Ženský tým se teprve rozběhává, ale mají již za sebou čtyři soutěže. Naše týmy se také zúčastnily pohárové soutěže v Žabokrekách, kde si to všichni řádně užili.

Přes léto proběhla obecní akce se zabezpečením SDH Žabeň „Letní kino“ s filmem Revival. Účast občanu byla hojná, ale počasí zpočátku  nepřálo, pršelo a pak z čistajasna se na večer vyjasnilo a film se promítal.

Na podzim jsme uspořádali akci pro děti a poté pro dospělé „Babí léto“, kde nás tradičně poctila svou návštěvou „ bábuška Libuška“. Večer počasí vyšlo tak se posedělo do ranních hodin.

30.10.2014 proběhla valná hromada, na které se rozhodlo o vypracování projektu ze strany obce Žabeň na celkovou rekonstrukci hasičské zbrojnice, revitalizaci hasičského hřiště, na kterém vznikne nové větší betonové hřiště a nové zázemí Visalají, podium, zastřešení, oplocení objektu, zabezpečení kamerovým systémem. Věž a naše klasická pohárová soutěž bude po úpravách terénu zachována. Na obecním pozemku vedle pole pana Boštíka vznikne nová tréninková dráha pro útok na 2B se zpevněným povrchem základny a náběhu. Travnatá trať, na které se provádí útok k terčům bude také nově upravena.                                                                                          Na valné hromadě byl pověřen jednací tým v počtu 5 členů, již proběhly 2 oficiální schůze s projektanty a projekt se pomalu blíží ke konci. Provádí se poslední úpravy projektu.

Na okrskové schůzi ve Fryčovicích bylo projednáno naše výročí 90 let SDH Žabeň,  pan Knebl navrhl na okres, abychom dostali k výročí čestný prapor. Již na první výborové schůzi po VVH začneme řešit přípravy na oslavu výročí 90 let.

Tolik stručný výčet naší činnosti. Náš sbor má  ke dni 23.1.2015 52 členů, z toho je 9 žen, 37 mužů a 6 MH. Výbor se sešel na 5 schůzích, svolaných podle potřeby, a proběhly 3 valné hromady z toho jedna VVH.

Na závěr svého vystoupení děkuji všem členům za vykonanou práci, jejich rodinným příslušníkům za trpělivost a podporu. Také chci velice poděkovat vedení obce v čele s panem starostou Hejnešem, místostarostou Martinem Válkem za podporu, finanční pomoc a dobrou spolupráci na všech úrovních. Věřím, že dobrá spolupráce bude probíhat i v roce letošním.

Za sebe přeji Vám i Vašim rodinám vše nejlepší, hodně štěstí zdraví a osobní spokojenosti v novém roce.

Děkuji za pozornost

fotogalerie

podpořené projekty