Menu
Obec Žabeň
ObecŽabeň

Strategický plán obce

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE ŽABEŇ

2021-2025

 

Strategický dokument rozvoje obce Žabeň je aktivizačním nástrojem řízení rozvoje obce. S ohledem na dispozice dané územním plánem formuluje představy o budoucnosti obce a navrhuje způsoby, jak těchto představ dosáhnout. Strategie rozvoje obce je zpracována na období 2021–2025.

Dokument se věnuje oblastem, ve kterých chceme něco změnit či nově vytvořit, podporuje efektivní využívání finančních prostředků obce i jejího celkového potenciálu. Slaďuje představy jednotlivých subjektů (zastupitelů, občanů, organizací působících v obci, podnikatelů apod.) o rozvoji obce, respektuje aktuální potřeby, regionální i historické konsekvence a bere v úvahu místní limity rozvoje. Je prostředkem k maximálnímu využití potenciálu území prostřednictvím volných finančních prostředků obce, ale také absorpcí dotační podpory ze strukturálních fondů, národních programů, krajských dotací, nadací a soutěží.

Strategie rozvoje obce se skládá ze dvou částí. Konkrétně:

  • analytická část
  • návrhová část

SCHVALOVACÍ DOLOŽKA

Program rozvoje obce schválilo v souladu s §84 odst. 2 písm a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Zastupitelstvo obce Žabeň.

Datum schválení Zastupitelstva obce Žabeň 27.04.2021.

Číslo usnesení: 220427-23-012   

Text usnesení: Zastupitelstvo obce Žabeň schvaluje Strategický plán rozvoje obce Žabeň 2021-2025.

Celý dokument ke stažení: STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE ŽABEŇ 2021-2025 (928.21 kB)

 

 

 

 

fotogalerie

podpořené projekty