Menu
Obec Žabeň
ObecŽabeň

Fond malých projektov

logo

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov

logoOperačný program: Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika

Žiadateľ: Obec Žabokreky

Hlavný cezhraničný partner: Obec Žabeň

Názov malého projektu: Priateľstvo bez hraníc

Celkové výdavky malého projektu: 19 080,80 €

Požadovaná výška NFP: 18 126,76 €

Prioritná os: 3 Rozvoj miestnych iniciatív

Konkrétny cieľ: 3.1 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov

Oblasť podpory: 119 Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti verejnych správ a verejnych služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme reforiem, lepšia právna úprava a kvalitná správa

Hospodárska činnosť: 18 Verejná správa

Typ územia: 03 Vidiecke oblasti (riedke osídlenie)

Přílohy

O projektu

Publicita Žabeň_fond.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 131,25 kB
Datum vložení: 27. 6. 2020 7:14
Datum poslední aktualizace: 14. 10. 2021 7:08
Autor: Zuzana Veselá

fotogalerie

podpořené projekty