Menu
Obec Žabeň
ObecŽabeň

Přehled událostí obce Žabeň 1460 - 2010

front

  • Přehled událostí obce Žabeň 1460 – 2010
  • Odborný text: Mgr. Jaromír Polášek
  • Na publikaci spolupracovali: Vítězslav Klega a Marcel Brabec
  • Grafická úprava a sazba: Ing. Jozef Böhm
  • Vytiskla tiskárna FINIDR, s. r. o., Český Těšín
  • Náklad: 300 ks
  • Copyright © Obec Žabeň, Žabeň 62, 738 01 Frýdek-Místek
  • Vydáno v roce 2010, vydání první

Vážený čtenáři,

dostává se Vám do rukou vůbec první publikace o historii obce Žabeň, ve které se snažil autor knihy pan Jaromír Polášek popsat jak dávnou, tak i nedávnou historii naší obce, tak jak byla zachycena v dobových archiváliích, obecních kronikách a v kronikách spolků, působících na území obce.

Tato kniha si neklade za cíl vylíčit veškeré faktografické události, které se za dobu trvání obce udály, to by vyžadovalo mnohem obsáhlejší a objemnější publikaci, jejíž čtení by nebylo až tak poutavé. Zároveň se při shromažďování podkladů ukázalo, že k napsání objektivní a nefalšované historie nestačí jen využívat archivní materiály, které byly často poplatné době, ve které byly psány, a mnohdy vyjadřovaly stanoviska pisatelů zcela odlišná od názoru většiny obyvatel.

Pevně věřím, že seznámení se s historií vývoje naší obce nám pomůže pochopit, jakým rozvojem naše obec prošla, čím vším byla v minulosti ovlivněna, a také přispěje k poznání, že na blízkou budoucnost obce bude i nadále působit dění průmyslového regionu, ve kterém žijeme. Mějme však na paměti, že budoucnost obce budou vždy utvářet především její obyvatelé.

Vítězslav Klega
starosta obce

Publikace k nahlednutí zde

fotogalerie

podpořené projekty