Menu
Obec Žabeň
ObecŽabeň

Obecně závazné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška obce Žabeň č. 1/2019

Obecně závazná vyhláška č. 02/2018

kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky:

 • č. 4/2003, o udržování pořádku v obci v souvislosti s volně pobíhajícími psy,
 • č. 10/2003, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj,
 • č. 1/2010, Požární řád obce
 • v platnosti od 16.2. 2019
 • plné znění: Vyhláška č. 02/2018

Obecně závazná vyhláška č. 01/2018

Obecně závazná vyhláška č. 01/2011

 • o stanovení místního koeficientu pro výpočet  daně z nemovistostí:
 • v platnosti od 1.1.2012
 • plně znění: Vyhláška č. 01/2011

Obecně závazná vyhláška č. 01/2010

Obecně závazná vyhláška č. 03/2009

 • kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 09/2003, o místních poplatcích
 • v platnosti od 1.1.2010
 • plné znění: Vyhláška č. 03/2009

Obecně závazná vyhláška č. 02/2009

 • kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 11/2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • v platnosti od 1.1.2010
 • plné znění: Vyhláška č. 02/2009

Obecně závazná vyhláška č. 02/2008 

 • o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • v platnosti od 1.1.2009
 • plné znění: Vyhláška č. 02/2008

Obecně závazná vyhláška č. 01/2008

Obecně závazná vyhláška č. 02/2006

 • ze dne 27. 12. 2006, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3 / 2003, kterou se vyhlašuje závazná část Územního plánu obce Žabeň ze dne 3. 4. 2003 ve znění obecně závazné vyhlášky č. 3 / 2005 ze dne 13. 4. 2005
 • v platnosti od 13.1.2007
 • plné znění: Vyhláška č. 02/2006

Obecně závazná vyhláška č. 04/2005

 • kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 11 / 2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • v platnosti od 1.1.2006
 • plné znění: Vyhláška č. 04/2005

Obecně závazná vyhláška č. 03/2005,

 • kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2003, kterou se vyhlašuje závazná část Územního plánu obce Žabeň
 • v platnosti od 2.5.2005
 • plné znění: Vyhláška č. 03/2005

Obecně závazná vyhláška č. 02/2005

 • kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 9 / 2003 o místních poplatcích
 • v platnosti od 1.6.2005
 • plné znění: Vyhláška č. 02/2005

Obecně závazná vyhláška č. 01/2005

 • kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3 / 2001 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy v Žabni a vyhláška č. 1 / 2002 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny v Žabni
 • v platnosti od 28.2.2005
 • plné znění: Vyhláška č. 01/2005

Obecně závazná vyhláška č. 10/2003

 • o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
 • v platnosti od 1.1.2004
 • plné znění: Vyhláška č. 10/2003

Obecně závazná vyhláška č. 7/2003

 • o znaku a praporu obce Žabeň a jejich užívání
 • v platnosti od 1.10.2003
 • plné znění: Vyhláška č. 7/2003

Obecně závazná vyhláška č. 4/2003

 • o udržování pořádku v obci v souvislosti s volně pobíhajícími psy
 • v platnosti od 1.10.2003
 • plné znění: Vyhláška č. 4/2003

Obecně závazná vyhláška č. 3/2003

 • kterou se vyhlašuje závazná část Územního plánu obce Žabeň
 • v platnosti od 21.4.2003
 • plné znění: Vyhláška č. 3/2003

fotogalerie

podpořené projekty