Menu
Obec Žabeň
ObecŽabeň

Podpořené projekty

EU

Prodloužení chodníku k autobusové zastávce Dolu Staříč

Datum: 29. 2. 2024

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je výstavba a rekonstrukce komunikace pro pěší v obci Žabni podél komunikace III/48411 v místě autobusové zastávce "Sviadnov, Důl Staříč 1"

nsa

Projekt "Sportovní zařízení Žabeň"

Datum: 29. 2. 2024

byl spolufinancován v roce 2023 z prostředků Národní sportovní agentury.

logo

Žabeň - Zřízení 5 kusů solárních lamp VO

Datum: 6. 10. 2020

Cílem projektu bylo zlepšení osvětlení pro občany a zvýšení bezpečnosti osob a dopravního provozu.

logo

Fond malých projektov

Datum: 27. 6. 2020

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov

logo

Komunikační nástroje, strategické dokumenty a pasporty pro potřebu DSO Region Slezská Brána, jeho města a obce

Datum: 1. 4. 2020

Projekt DSO Region Slezská brána podpořený z OP Zaměstnanost (z prioritní osy 03.4 Efektivní veřejná správa) se zaměřuje na posílení strategického řízení zapojených obcí i samotného DSO Region Slezská brána.

logo

Rekonstrukce chodníku podél komunikace III-48411 v Žabni

Datum: 19. 9. 2019

"Financování z Integrovaného regionálního operačního programu a Ministerstva pro místní rozvoj ČR"

logo

Žabeň - výstavba veřejného osvětlení

Datum: 13. 5. 2019

Cílem projektu bylo zlepšení technické infrastruktury obce a tím zvýšení bezpečnosti obyvatel
i majetku, zvýšit komfort pro pohyb po obci a celkově zajistit kvalitnější podmínky pro život
obyvatel v obci Žabeň.

Modernizace místní knihovny v Žabni 1

Modernizace místní knihovny v Žabni

Datum: 22. 11. 2017

Projekt

Oprava místních komunikací v obci Žabeň 1

Oprava místních komunikací v obci Žabeň

Datum: 9. 10. 2013

Projekt

fotogalerie

podpořené projekty