Menu
Obec Žabeň
ObecŽabeň

Rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Žabeň za rok 2013

Sestry a bratři, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Žabni za rok 2013.

V lednu se již tradičně konala VVH. Zhodnotili jsme rok 2013 a dali jsme si úkoly do roku následujícího. Změnilo se vedení sboru. Na jaře jsme zahájili činnost naplno. Provedl se plánovaný jarní úklid všech prostor zbrojnice. Bylo provedeno odzimování Visalají, zprovoznění výčepu na sezónu, oprava světel záchodu.

Začátkem května jsme zahájili pracovní víkend. Sešli jsme se 3.5. v pátek k večeru  se záměrem dovézt z lesa strom na Májku, na který jsem dostali povolení majitele, vyrazili jsme bohužel v docela v malém počtu a zdolali jsme strom dle našich sil. Odvoz stromu jsme zvládli s naší výjezdovou Avií a díky vzorným občanům ze sousední vesnice jsme to měli také s policejním doprovodem.Strom byl v pořádku dopraven za deštivého počasí na hasičské hřiště a byl připravený na sobotní stavění. Druhý den v sobotu 4.5. dopoledne byl proveden sběr železného šrotua povedlo se nasbírat jedno plné auto.

V odpoledních hodinách jsme provedli zahájení stavění Máje. Byla to akce pro občany Žabně, kteří se aktivně účastnili zdobení stromu a pomohli postavit Máj. Máj dle tradic nestál již prvního května, ale s opožděním o jeden víkend, nicméně zabránili jsme pokušení okolních vesnic nám předčasně skácet Máj. Akce se vydařila, i po chmurném dopoledni se odpoledne sluníčko ukázalo a zpříjemnilo tak skoro 100 lidem stavění Máje a přidalo chuť na doušek piva. Organizace tohoto víkendu byla náročná, ale pomocí prostřídání všech členů SDH se nám to vydařilo a tím bych chtěl všem účastněným poděkovat za jejich práci.

Další plánovanou akcí bylo kácení Máje, které proběhlo v sobotu 1.6. Byla to akce pro veřejnost, kde nám poslech hudby zajistila hudební skupina CACTUS. Počasí nám vyšlo, byla hojná účast kolem 100 lidí, kteří se přišli podívat naskácení Máje, první čestné zaseknutí jsme přenechali našemu zasloužilému hasiči Josefu Kolesárovi. Strom by bezpečně skácen a zakončen soutěží o vlajku ze špičky Májky.

V sobotu 8.června, ve 14:00 byl zahájen 39. Ročník o pohár starosty obce. Soutěže se zúčastnilo 9 družstev mužů a 4 družstva žen. Tento víkend nás doprovázelo pěkné počasí a umožnilo plynulou organizaci soutěže až na pár drobných chyb. Putovní pohár zůstal doma díky vítězství domácího týmu A starších, tým B mladších bohužel nedokončil. Za ženy zvítězilo družstvo z………….. a tak letos se necháme překvapit, kdo vyhraje putovní pohár.

V sobotu 29.června od 9:00 proběhla akce „Hasičské dopoledne“ na kterou nás po domluvě přišli navštívit profesionální hasiči z Frýdku-Místku. Přijeli se zásahovým vozidlem, které bylo během akce prezentováno občanům.Hasiči vysvětlili k jakému účelu slouží a jaké má vybavení. Dovezená plošina udělala nejvíce radost dětem, které mohly nahlédnout na Žabeň z větší výšky. Na akci byla předvedena ukázka možného vzniku nebezpečí v kuchyni s rozpáleným olejem, jeho vzplanutí a správný postup uhašení. Akce byla zakončena vyrobením velkého množství pěny z jaru, ve které se děti vyřádily a tak odcházely z hasičského hřiště se zážitkem.

V pátek 19.7. se od 19:00 konalo „Letní kino“ , byl promítaný český film „Muži v říji“. Občané Žabně se zúčastnili akce v hojném počtu přes 120 lidí a protože nám  nestačily všechny lavice a  stoly došlo i na staré železné židle. Divákúm sezení zpříjemnilo čepované a vychlazené pivo, bramborové placky našeho kuchaře Martina Mynáře. Akce byla velmi vydařená.

Hned druhý den v sobotu 20.7. jsme se vydali na cestu na pohárovou soutěž do Žabokrek. Zpočátku po ranním tréninku nově poskládaného družstva to nevypadalo dobře, jelikož se dva členové zranili. Ale nakonec jsme v nových dresech v Žabokrekách neudělali ostudu a ukázali, že to jde se sehrát a udělat solidní čas, ale na konkurenční zaběhaná družstva jsme neměli a tak neobhájili prvenství z minulého roku. Naše družstvo skončilo na 6 místě z 12 družstev.

Během roku se povedla udělat oprava střechy plechové boudy, nátěr a montáž venkovních lavic, vzhledem k vytíženosti členů akcemi se plán neplnil dle našich představ. Proto se budeme snažit v novém roce zlepšit plánování práce.

Dne 23. a 24. srpna se konala obecní akce „Sjezd Žaboobcí“, která se odehrávala v areálu školy. Hasiči byli požádáni o spolupráci s ostatními spolky na technickém zajištění  prodeje občerstvení, jídla a alkoholu. Byla to hodně náročná akce na organizaci v době, kdy nebylo z rovna moc členů k dispozici, jelikož byli na dovolených, ale velkou oporou byli všichni aktivní členové, noví nastávající členové, bez kterých by se nedalo obsluhovat ve stáncích 3 dny vkuse. Co znamenala tato akce po technické stránce? Hasiči začali přípravy již ve čtvrtek, kdy postavili dva velké stany, druhý stan byl zakoupen před touto akcí a rozšířil tak technické možnosti budoucích pořádání akcí. Ve čtvrtek se také postavily prodejní stánky, veškeré osvětlení a technické vybavení pro provoz. V pátek byl očekáván příjezd hostů a práce začala naplno jak ve výdeji jídla, pití a různého občerstvení, tak v ubytování hostů v hasičské zbrojnici. V sobotu proběhla celá hlavní akce s náročným programem, mladí hasiči předvedli hasičský útok na sokolském hřišti. Všichni dostupní aktivní členové čelili náporu lidí, kteří vyžadovali naše služby do ranních hodin. Nastalo nedělní ráno, kdy jsme se rozloučili s našimi hosty a čekal nás nejtěžší úkol, totiž uklidit celou akci. Chtěl bych poděkovat všem členům za pomoc na této akci, která pro nás byla velkým přínosem a rozšířila naše finanční možnosti.

V sobotu dne 14. září od 15:00 proběhla veřejná akce „Babí léto“. Byla to akce pro děti s programem, kde se soutěžilo, překonávalo různé zábavně pojaté překážky. Počasí nám sice moc nepřálo, ale nakonec se umoudřilo a dalo šanci  plynulému průběhu, na své si také přišli rodiče.

Tolik stručný výčet naší činnosti. Náš sbor má v současné době 49 členů, z toho 7 žen, 36 mužů a 6 MH. Výbor se sešel na 3 schůzích, svolaných podle potřeby, proběhly 4 valné hromady z toho jedna VVH. Členství ve sboru ukončila Milada Nováková. Členství bude automaticky obnoveno u člena Martina Pekárka, který byl nechtěně vyloučen.

Bohužel se s námi rozloučil v neděli 15. prosince ve věku 44let vážený člen Petr Cáb, rozloučit jsme se s ním byli v pátek 20. prosince. Chtěl bych tímto říci a poděkovat za všechny členy, že byl příkladným členem našeho sboru, svou činností a prací s mládeží se zapsal do srdcí všech, kteří s ním spolupracovali a sdíleli čas. Prosím o uctění památky minutou ticha za našeho zesnulého člena Petra Cába.

Na závěr svého vystoupení děkuji všem členům za vykonanou práci, jejich rodinným příslušníkům za trpělivost a podporu. Také chci velice poděkovat vedení obce v čele s panem starostou Hejnešem, místostarostou Martinem Válkem za podporu, finanční pomoc a dobrou spolupráci na všech úrovních.Věřím, že dobrá spolupráce bude probíhat i v roce letošním.

Za sebe přeji Vám i Vašim rodinám vše nejlepší, hodně štěstí zdraví a osobní spokojenosti v novém roce.

Děkuji za pozornost

fotogalerie

podpořené projekty