Menu
Obec Žabeň
ObecŽabeň

Rok 2008

Zpráva o činnosti SDH Žabeň za rok 2008

Sestry a bratři, dámy a pánové, vážení hosté. Dovolte abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Žabeň za rok 2008. Naše organizace v loňském roce čítala celkem 48 členů. Z toho 32 mužů, 10 žen a 6 mladých hasičů. Z 32 mužů je 6 mužů do 26 let, zbylých 26 je pak nad 26 let. Bohužel v loňském roce navždy opustil naše řady dlouholetý člen, bývalý jednatel a jeden z nejaktivnějších členů naší organizace bratr Pavel Typovský. Prosím uctěme minutou ticha jeho památku……. Děkuji.

A nyní již k naší činnosti. 19. ledna jsme se sešli v naší hasičské zbrojnici na výroční valné hromadě. Zhodnotili jsme činnost za rok 2007 a vytyčili cíle pro rok následující. Plán práce na rok 2008 jsme v podstatě splnili, pouze Májovou veselici jsme přesunuli na červenec. V měsíci únoru jsme započali s úpravou garáže, kde se podařilo vybudovat uzamykatelnou šatnu pro výjezdovou jednotku naší obce. Tyto práce trvaly až do konce května. V březnu se naše ženy již tradičně sešly u příležitosti MDŽ. Malým dárečkem a pohoštěním jsme vyjádřili poděkování za jejich práci pro sbor. Poslední sobotu v květnu se měla uskutečnit Májová veselice. V důsledku souběhu s kácením máje na Sokolském hřišti se veselice neuskutečnila.

14. června v 9 hodin ráno začal 7. ročník PS mladých hasičů. Na start se připravily dvě družstva starších žáků a čtyři družstva mladších žáků. V kategorii starších zvítězila Nová Ves časem 20:58 před družstvem s Krmelína. V kategorii mladších  zvítězila opět Nová Ves časem 16:14  za ní pak následovala družstva Frýdlantu nad Ostravicí, Krmelína a Ostravice. Bohužel Žabeňští  mladí hasiči se potýkají z nedostatkem členů a tak se jim nepodařilo sestavit ani jedno družstvo.Ve 14 hodin odpoledne pak začal 34. ročník PS o pohár starosty obce Žabeň dospělých. Dvě družstva žen a deset družstev mužů se utkalo na naší náročné trati zpestřené jako vždy kolejemi a věží. Mezi ženami se na 1. místě umístily ženy z Frýčovic, družstvo z Bašky nedokončilo. Mezi muži byli na prvním místě opět Frýčovice s dosaženým časem 26:19 následovala pak družstva ze Skalice A, Nové Vsi, Krmelína, Ostravice, Žabně, Frýčovic B, Skalice B a Bašky. Muži z Brušperka bohužel nedokončili.

Naše Pohárová soutěž snad dala impuls našim mladým mužům, kteří se následně dali do cvičení a do konce sezóny se zúčastnili na celkem 15 soutěžích a to v Janovicích, Nižnich Lhotach, Pražmě, Dolních Tošanovicích, Pstruží, Skalici, Bašce, Brušperku, Ostravici a Frýčovicích. Tři s těchto soutěží byly noční. Na pomyslnou bednu zatím nedosáhli – nejlepší bylo 6. místo v Nižních Lhotách, ale jsou mladí  a teprve získávají zkušenosti. V letošním ročníku se jim doufám bude dařit lépe, aby měli motivaci ke cvičení.

V červenci jsme místo Májové veselice uspořádali Letní slavnost.K tanci a poslechu hrál osvědčený D. J. Petr Klega, počasí vyšlo a celá slavnost se vydařila ke spokojenosti hostů i pořadatelů.

Na poli pracovním jsme kromě už zmiňované  úpravy šatny pro výjezdovou jednotku udržovali naši zbrojnici. Za pomoci firmy Ivánek a Zeman upravili trávník na hřišti a dodělali opravu elektřiny na chatě. Na jaře a na podzim byl sezbírán železný šrot. Tento sběr byl vždy velkým přínosem pro naší pokladnu. Bohužel šrotu je stále méně a cena taky klesla a tak se budeme muset vážně zamyslet jak zabezpečíme nějaké finance pro náš sbor. Na podzim jsme provedli úklid hasičské zbrojnice a připravili na zimu chatu na Visalajích.

V roce 2008 se výbor sešel na pěti schůzích dle potřeby a byly svolány dvě valné hromady.

V závěru mé zprávy bych rád poděkoval všem členům za vykonanou práci a jejích rodinným příslušníkům za trpělivost. Děkuji také Obecnímu úřadu za podporu a finanční pomoc sboru. Doufám že naše dobrá spolupráce bude pokračovat i v letošním roce.

Za sebe přeji Vám i Vašim rodinám vše nejlepší, hodně zdraví štěstí a osobní spokojenosti v letošním roce.

Autor: Dalibor Fidrišek

fotogalerie

podpořené projekty