Menu
Obec Žabeň
ObecŽabeň

Rok 2007

Zpráva o činnosti SDH Žabeň za rok 2007

Sestry a bratři, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Žabeň za rok 2007.

V loňském roce čítala naše organizace celkem 56 členů. Při dalším členění zjistíme, že jsme měli 31 mužů – z toho dále byli 4 muži do 26 let a 28 mužů nad 26. V organizaci jsme dále měli 11 žen a 13 mladých hasičů.

Loňský rok jsme zahájili 12.ledna VVH, na které jsme zhodnotili činnost v roce 2006 a vytýčili si cíle pro rok 2007. Z plánu činnosti se nám podařilo splnit většinu naplánovaných akcí. Neuskutečnila se pouze Letní slavnost, protože se nenašel dostatečný počet členů, kteří by pomohli s přípravou slavnosti.

V únoru byly provedeny opravy omítky a následné vymalování našeho skladu v hasičské zbrojnici. Do skladu pak byly dány nové regály a ty byly vyměněny i v garáži. V březnu si naše ženy připravily malé posezení u příležitosti MDŽ. Za celoroční práci byly naše členky odměněny poděkováním a malým dárkem.

S příchodem jara jsme začali s rekonstrukcí chaty na našem hřišti. V první fázi jsme zhotovili nový odpad z dřezu u výčepního zařízení, čímž se vyřešil dlouhodobý problém. V další fázi byla vyměněna část svítidel a na závěr byla chata ošetřena postřikem proti dřevokazným škůdcům a natřeny stěny a podlaha. V letošním roce nám zbývá dokončit elektroinstalaci kanalizace a přístavku a natřít dřevěné části chaty z venkovní strany. Mezitím druhá parta obrousila a nalakovala skládací lavice a stoly, aby bylo vše připraveno na zahájení sezóny.

Koncem května se naše aktivity soustředily na přípravu tradiční akce a to Májové veselice. Občerstvení bylo připraveno, o kvalitní hudbu se tentokrát postaral DJ Pavel Klega. Počasí se vydařilo, jen nás trochu mrzí malá účast občanů z naší obce.

Další náročnou akcí je příprava PS MH a PS dospělých. 9.června v 9 hodin byl zahájen 6.ročník PS MH. V kategorii mladších žáků se soutěže zúčastnilo 6.družstev. Umístily se v následujícím pořadí – Oprechtice,Ostravice, Zelinkovice I, Nošovice, Krmelín a Zelinkovice II. Ve starších žácích soutěžilo také 6 družstev v pořadí: Krmelín, Žabeň, Frýčovice, Nová Ves, Baška a Oprechtice nedokončily. Odpoledne na 33.ročníku PS ,, O pohár starosty obce Žabeň ‘‘ soutěžily 3.družstva žen v pořadí Baška, Žabeň a Pražmo.6. družstev mužů skončilo v následujícím pořadí Frýčovice, Skalice, Žabeň I, Pražmo, Nová Ves a Žabeň II nedokončil. Z výsledků je zřejmé, že se našim mužům nepodařilo obhájit loňské prvenství. Je to zapříčiněno hlavně tím, že se stále potýkáme s nedostatkem mladých lidí, kteří by byli ochotni cvičit. Kromě soutěže na domácí půdě se naše družstvo bohužel zúčastnilo pouze PS na Biocelu Paskov. Vybavení pro soutěže už máme na dobré úrovni a tak doufám že se nám v letošním roce konečně podaří dát dohromady partu lidí, která by začala cvičit.

V průběhu celého roku jsme prováděli údržbu výzbroje, výstroje a úklid naši hasičárny. Na jaře a na podzim se sbíral železný šrot. V listopadu na poslední brigádě byly uklizeny lavičky a celý sportovní areál byl připraven k zimnímu spánku.

V minulém roce jsme se sešli na jedné valné hromadě a výbor se sešel na 5 schůzích, které byly svolány podle potřeby.

Na závěr děkuji všem členům za práci, kterou udělali pro sbor. Děkuji  OÚ za podporu a finanční pomoc našemu sboru a doufám, že naše spolupráce bude pokračovat i v letošním roce. Do roku 2008 přeji Vám i Vašim rodinám vše nejlepší, hodně štěstí zdraví a osobní spokojenosti.

Autor: Dalibor Fidrišek

fotogalerie

podpořené projekty