Menu
Obec Žabeň
ObecŽabeň

Historie

Z historie Tělocvičné jednoty Sokol Žabeň

Následující řádky obsahují ověřené informace o historii naší T. J., které byly získány z pečlivě vedených a láskou psaných kronik, až na tu úplně první, jak se za chvíli dočtete.

Původní kronika Tělocvičné jednoty Sokol Žabeň byla psána od založení, to je od roku 1934. Po dobu okupace byla uložena u bratra Ludvíka Stachy, bytem v Paskově. V roce 1941 byla činnost Sokola německými úřady v Protektorátu Čechy a Morava zakázána. I přes tento zákaz se ilegálně konaly výborové schůze u br. Stachy, o kterých se však dověděla i veřejnost. Z obavy, že budou členové Sokola vyslýcháni německou policií, byla tato kronika spálena, tolik uvedl jeden z členů - br. Kolář Alois.

Jelikož nezůstaly žádné písemné doklady, tj. výroční zprávy a zápisy z výborových schůzí, byla kronika sepsána podle pokladní knihy, která byla vedena od r 1937 a zůstala jako jediný písemný doklad z dřívějších let a z výpovědí zakládajících a starších členů:  Chmelíkové Ludmily, Pohludky Aloise ml., Koláře Aloise z Paskova, Kuskulové Aloisie, Prnkové Miluše, Mandy Čestmíra, Stuchlíkové Vlasty, Hranického Jana, Mynáře Lubomíra, Hanáka Břetislava, Fijáka Drahoslava, br. Forgače z Paskova, Kleknerové Miluše.

Jak to tedy bylo od samého počátku:

V Žabni byla jako první založena Tělovýchovná jednota Orel v roce 1920, v roce 1924 jí následovala Dělnická tělovýchovná jednota a nakonec v roce 1934 vzniká Tělocvičná jednota Sokol. Prvním starostou byl zvolen br. Josef Vicherek a jednatelem Ludvík Stacha.

Pro malý počet členů byla naše T. J. vedena jako pobočka T.J. Sokol Paskov. V Žabni se říkalo, že je to "hnízdo" paskovského Sokola. Vzhledem k tomu, že čerstvě založená T. J. neměla vlastní hřiště, chodilo se cvičit do paskovského lesa na "Trňanku", tj. za statkem JZD směrem k Paskovu. V zimě se cvičilo v sále u br. Ludvíka Stachy. Později, zakládající člen bratr Fiják František, prodal jednotě pozemek o výměře 2 měříce, tj. 40 arů, na kterém vzniklo první opravdové zázemí T.J a dodnes stojí hřiště “Sokolák“. V roce 1936 byly kolem hřiště vysázeny lípy. Ve stejném roce se pak naši Sokolové zúčastnili krajského sletového vystoupení v Orlové.

Sokol Žabeň organizoval pravidelné cvičení, kulturní akce- plesy, humoristické večírky, pěvecké koncerty, divadla, zábavy, tančily se besedy, výlety, společné akce se Sokolem Metylovice či Místek.

 

Sokolské milníky v časech dávno minulých a v současnosti:

Po válce v r. 1945 byl starostou zvolen paskovský br. Alois Kolář.

27. února 1948 předsednictvo ústředního akčního výboru národní fronty rozhodlo o sloučení Orla, DTJ a Sokola do jedné tělovýchovné organizace s názvem Sokol. V Žabni se po sloučení všech tří organizací stává novým předsedou pan Vladimír Suder.

V červnu téhož roku se šest našich cvičenek zúčastnilo posledního - XI. Všesokolského sletu v Praze.

 

V roce 1955

Založen šachový oddíl.

V roce 1961

Nebyla pro cvičení vhodná místnost, činnost Sokola téměř žádná nebyla.

V roce 1962

Po adaptaci tělocvičny (staré školy) se opět začalo cvičit.

V roce 1963

Zbudována letní tělocvična na sokolském hřišti, jejichž pozůstatky jsou k nalezení ještě dnes.

V roce 1970

Stromy na sokolském hřišti byly pokáceny do nynější podoby.

Nainstaloval se Sokoly oblíbený "Vagón".

V roce 1971

Probíhala výstavba kulturního domu. OV ČSTV přispěl na výstavbu tělocvičny a instalaci tělocvičného zařízení nemalé finanční prostředky.

V roce 1972

Došlo k rozšíření sokolského hřiště – 10 metrů na šířku a 35 metrů na délku.      Dokončena výstavba kulturního domu.

V roce 1974

Bylo realizováno oplocení sokolské hřiště.

V roce 1978

Uspořádala TJ Sokol Žabeň turnaj ve stolním tenisu.

Soutěžila v něm družstva těchto žabeňských  spolků: 

Československý svaz požární ochrany (hasiči),

Socialistický svaz mládeže (SSM), Český svaz rybářů.

Vybetonovány základy pro přístavbu skladu k "Vagónu".

 

V roce 1984

Byl uspořádán turnaj v kopané o pohár Národní fronty.

Hrála družstva:

TJ Sokol Žabeň, Válcovny plechu, Staříč, Střelnice, GKM Ostrava,

Spoj Frýdek-Místek, Důl Paskov a Zagreb (příslušníci Jugoslávie, kteří pracovali na stavbě Celpaku),

Kulturně sportovní činnost Sokola Žabeň ve výše uvedeném období:

Sportovní oddíly: stolní tenis, tenis, kopaná, jazz-gymnastika, aerobik, cvičení pro všechny věkové kategorie, turistika, pořádá ve spolupráci s Pionýrskou organizací letní tábory pro děti, zimní lyžařské výcviky. Organizovali plesy, dětské dny, divadelní vystoupení, akademie, sportovní turnaje. Cvičenci Sokola se účastnili téměř všech spartakiád v Praze.

 

V Prosinci roku 1989 se v Praze sešel přípravný výbor pro obnovení České obce sokolské.

V roce 1992

Valná hromada Sokola Žabeň rozhodla, že Sokol Žabeň se opět přihlásí do České obce sokolské, Moravskoslezské župy. Starostkou Sokola byla zvolena sestra Dagmar Malíková, jednatelkou sestra Libuše Jančíková.

V roce 1993

Vznikl kroužek cyklistiky pod vedením bratra Pavla Krchňáka, který se úspěšně zúčastňuje nejrůznějších soutěží (např. Tour de Čupek, Český pohár, Beskydský pohár, Silnice, …)

V roce 1994

Na oslavu 60 let od založení jednoty, byl uspořádán sportovní den se soutěží o žabeňského gymnastu-gymnastku pro děti, pokračovaly soutěže pro dospělé, závěr patřil diskotéce. V Praze proběhnul XII. všesokolský slet, za účasti deseti žabeňských žen.

V roce 1996

Naše jednota organizovala humanitární Běh Terryho Foxe v Žabni na podporu výzkumu léčby rakoviny. Nadšenou organizátorkou byla sestra Marta Tyralíková.

V roce 1997

Proběhly oslavy 100 let od založení Sokolské župy Moravskoslezské, na akademii ženy cvičily ve skladbě Muž a žena a předškolní děti cvičily ve skladbě s padákem. Na slavnostní schůzi byli za dlouholetou činnost pro tělovýchovu vyznamenáni Kuskula Karel, Fiják Drahomír, Neusserová Vlasta, Šomek Zdeněk.

V roce 1998

Byla zvolena náčelnicí Moravskoslezské župy sestra Dagmar Malíková.

Do vlastnictví T. J. Sokol Žabeň bylo, po velkém úsilí sestry Dagmar Malíkové, převedeno, darovací smlouvou ze dne 26. 10. 1998, žabeňské sokolské hřiště.

V roce 1999

Reprezentuje naši jednotu a župu bratr Pavel Krchňák. Na přeboru České obce sokolské, který se konal v Raječku, obsadil v cyklistice první místo.

V roce 2000

Pořádá Sokol poprvé ples s názvem “Pochování basy“. Naše žactvo se zúčastnilo Sokolských slavností v Polské Bydgoszczi se skladbou Pompony. Naše cvičenky se zúčastnily XIII. Všesokolského sletu v Praze ve skladbě Bolero, žactvo se skladbou Pompony a seniorky ve skladbě pro Věrnou gardu.

V roce 2002

Se zúčastnili Gymnaestrády v Praze mladší žáci se skladbou Námořníci a ženy se skladbou Loupežníci.

V roce 2003

Pořádala naše jednota Župní dětský den na Prašivé. Pro děti byly připraveny stanoviště se soutěžemi, malé občerstvení – čaj a perníčky, které upekla maminka naší jednatelky Libušky Jančíkové. Marie Neusserová se stala tajemnicí župy.

V roce 2004

Slavila naše jednota 70 let od založení. V rámci oslav proběhnul start Běhu Terryho Foxe. Dále vystoupení od žáků až po ženy a věrnou gardu z Frýdku-Místku, zábavné soutěže a sportovní vyžití pro všechny věkové kategorie. Oslavy zakončilo večerní posezení pod lampou. I v tomto roce jsme spolu s 

T. J. Sokol Ostrava-Poruba uspořádali Župní dětský den na Prašivé.

V roce 2005

Se konal 10. ročník Běhu Terryho Foxe a zároveň poslední, pro neúměrné požadavky na administrativu. Dlouhé vánoční prázdniny byly podnětem pro uspořádání Vánočního turnaje ve florbale, kterých se následně uspořádalo 10 ročníků.

V roce 2006

Byl v lednu uspořádán první ročník turnaje ve stolním tenisu, který se postupem času stává tradičním. Naše cvičenky se zúčastnily XIV. Všesokolského sletu v Praze ve skladbě Léto. Sestra Liduška Doudová vystupovala také ve skladbě pro Věrnou gardu.

V roce 2007

Pořádal Sokol Žabeň pod záštitou DSO Olešná a OÚ Paskov cyklozávod „Paskovský kriťák“ jako jeden ze závodů Slezského poháru amatérských cyklistů. Protože se jezdilo uličkami Paskova, vyžadoval velkou toleranci občanů.

V letech  2007 - 9

Byl Sokol Žabeň aktivní zejména v reprezentaci na poli sokolských přeborů

18. - 20. 5. 2007 reprezentuje na Přeboru ČOS v Třebíči v Závodech zálesácké zdatnosti naši jednotu a župu družstvo ve složení Adéla Petrová, Filip Trubini, Ondřej Krchňák, Václav Neusser.

13. - 15. 6. 2008 reprezentuje na přeboru ČOS ve všestrannosti (plavání, gymnastika, atletika) v Praze naši jednotu i župu Václav Neusser.

23. - 25. 5. 2008 reprezentuje na přeboru ČOS v Úpici v Závodech zálesácké zdatnosti naši jednotu a župu družstvo ve složení Filip Trubini, Václav Neusser. Hlídku doplnil Marek Kulaviak z Nové Bělé.

12. - 14. 6. 2009 reprezentuje na přeboru ČOS ve všestrannosti (plavání, gymnastika, atletika) v Plzni naši jednotu i župu Václav Neusser.

Dagmar Malíková jako župní náčelnice dovedla cvičence župy Moravskoslezské 2x na všesokolský slet do Prahy (2000,2006), za svou činnost pro Sokol, přesahující působnost jednoty i župy, byla vyznamenána v r. 2002 bronzovou a v r. 2009 stříbrnou medailí České obce sokolské.

V roce 2012

Se naše cvičenky zúčastnily XV. Všesokolského sletu v Praze ve skladbě pro ženy "Česká suita".

V roce 2017

Jsme uspořádali 11. ročník cyklozávodů „Paskovský kriťák“. Byl to zároveň poslední ročník z důvodu stále menší tolerance občanů vůči závodníkům a tím ohrožené bezpečnosti závodníků.

V roce 2018

Naše cvičenky vystupovaly na XVI. všesokolském sletu v Praze ve skladbě "Ženobraní".

Bratr Pavel Krchňák 22 let úspěšně reprezentuje Sokol Žabeň v cyklistice ve Slezském poháru amatérských cyklistů.

 

V letech 2016-2019

byla jednatelkou župy Moravskoslezské sestra Marie Neusserová.

V roce 2019

Došlo, po dvanácti letech, k obměně ve vedení. Nově byli zvoleni starostou Sokola bratra Aleš Severin, místostarostkou Marcela Brožová, jednatelkou Jana Machálková, hospodářkou Ivana Gančarčíková.

 

Starostové (předsedové) Sokola:

1934 – Josef Vicherek

1946 – Alois Kolář z Paskova

1948 – Vladimír Suder

1950 – Rostislav Bařina

1952 – Alois Kolář z Paskova

1957 – Drahomír Fiják (dostal vedení Sokola jako stranický úkol)

1958 – Alois Pohludka ml.

1960 – Drahomír Fiják

1967 – Alois Pohludka ml.

1968 – Drahomír Fiják

1979 – Rudolf Vavruša

1987 - RNDr. Karel Bednařík

1992 – Dagmar Malíková

2007 – Pavel Krchňák

2019 – Aleš Severin

fotogalerie

podpořené projekty