Menu
Obec Žabeň
ObecŽabeň

Rok 2019

Zpráva o činnosti SDH Žabeň za rok 2019

12. ledna 2019 se konala Výroční valná hromada, kde jsme zhodnotili předešlý rok a dali si cíle a úkoly do roku následujícího.

Jedna z našich prvních akcí je tradičně Stavění máje, která proběhla v poklidu a bez úrazu. Máj nám vydržela až do skácení, letos jsme ji řádně uhlídali. Na Kácení máje nám hrála kapela DVT Ostrava a při této příležitosti jsme uspořádali i Hasičský dětský den plný soutěží a her.

V červenci jsme zajistili průběh akce Letní kino, kde byl promítán film Ženy v běhu. Zde se nás sešlo opravdu hodně, nejen občané naší obce, ale i z těch sousedních.

Hlavní událostí žabeňských hasičů je soutěž O pohár starosty obce Žabeň. Letos byla soutěž pořádána až koncem srpna za účelem vyzkoušet, zda v tomto termínu přijede více týmů, než tomu bývalo doposud. Nestalo se tak, takže soutěž na příští rok určitě necháme v tradičním termínu, a to v červnu. Letos to byl krásný 45. ročník pohárové soutěže, na které se naše ženy umístily na druhém místě. V kategorii mužů žabeňští hasiči běželi hned ve čtyřech týmech a obsadili první, druhé a páté místo. Bohužel jeden tým měl neplatný pokus, ale to k požárnímu sportu patří.

V září pořádaly naše hasičky Běh pro zdraví. Kvůli nepřízni počasí se běh uskutečnil až v říjnu. Povedl se, i když v chladnějším počasí se na startu objevil menší počet startujících, než bývá zvykem.

Samozřejmě jsme nezapomněli uklidit obec od železného šrotu, který nám každoročně věnují občané. Patří jim za to velký dík.

Co se týká reprezentace naší obce v požárním sportu, tak chlapi makali, trénovali i vyhrávali. Zúčastnili se letos krásných 19 soutěží, jak v klasice tak při netradičních požárních útocích. Do konce roku se stihla realizovat stavba tréninkové dráhy pro požární sport,která umožní další rozvoj a zlepšování našeho týmu a za což bychom chtěli velmi poděkovat vedení obce. Také se nám povedlo opravit dřevěná kola naší historické stříkačky.

Tolik stručný výčet naší činnosti.

Náš sbor má ke dni 10.1.2020  57 členů.

Výbor se sešel na šesti schůzích svolaných dle potřeby a na jedné Výroční valné hromadě.

Výbor SDH pracoval ve složení : Galus Tomáš, Nytra Valdemar, Cábová Jana, Cábová Martina, Pohludková Karla, Macháček Jindřich a Čajka Oldřich.

Na závěr děkuji všem členům za vykonanou práci při pořádání kulturních akcí a reprezentaci sboru. Zvláště oceňujeme přístup nových členů, kteří se velmi aktivně zapojili do dění ve sboru. Také chci poděkovat vedení obce Žabeň za podporu a finanční pomoc při pořádání letních akcí. Věřím, že dobrá spolupráce bude probíhat i v roce letošním.

Za SDH  Žabeň     Tomáš Galus

fotogalerie

podpořené projekty