Menu
Obec Žabeň
ObecŽabeň

Rok 2018

Zpráva o činnosti hasičů SDH Žabeň za rok 2018

V loňském roce se sbor dobrovolných hasičů podílel na kulturních a sportovních akcích, na které zval občany Žabně. Děkujeme všem za účast a jsme rádi, že i v nepříznivém počasí si najdete čas  setkat se se svými sousedy, poznat nové spoluobčany a začlenit je tak do soužití v obci.

SDH Žabeň tradičně  na jaře pořádá stavění a kácení Máje. V loňském roce jsme byli překvapeni, protože mladí paskovští hasiči využili naší neobezřetnosti a Májku nám pokáceli. Letos už k tomu určitě nedojde a Máj si ohlídáme.

V červnu proběhla soutěž v požárním útoku O pohár starosty obce Žabeň. Soutěže se zúčatnila  tři družstva, ženy obsadily 2. místo, družstva mužů obsadila dokonce dvě nejvyšší příčky.

Následovalo letní kino s promítáním komedie Pohádky pro Emu.

V září jsme sportovali. Hasičského běhu pro zdraví se zúčastnili závodníci od dvouletých dětí až po dospělé.

Hasiči také dvakrát sbírali železný šrot, podíleli se na zajištění Obecní pouti, Benátské noci a Živého betlému. Na podzim se ke 100. výročí vzniku České republiky zasadila pamětní lípa a to na přání bývalého starosty hasičů pana Kolesára.

V duchu těchto akcí se ponese také letošní rok.

Za SDH Žabeň Petra Nytrová

fotogalerie

podpořené projekty