Menu
Obec Žabeň
ObecŽabeň

Rok 2017

Zpráva o činnosti SDH Žabeň za rok 2017

Sestry a bratři, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Žabni za rok 2017.

V lednu se již tradičně konala VVH, zhodnotili jsme rok 2016 a dali jsme si úkoly do roku následujícího.

Na začátku roku v únoru jsme zúčastnili zájezdu do Žabokrek na Fašiangovou zábavu.

Březen byl měsíc smutku, ve kterém jsme se rozloučili se bratrem Zdeňkem Cábem.

V dubnu byl proveden sběr železného šrotu.

29.dubna jsme uspořádali „Stavění Máje“, kde byl slavnostně předán klíč od nově postavených Visalají. Při této příležitosti výjezdová jednotka zhotovila připomínkový nápis pro naší věž na hřišti jako poděkování panu Josefu Kolesárovi.

Následující akce 27. května „Kácení Máje“ proběhla za velké účasti hostů, k poslechu a tanci byla živá hudba,zahrála kapela DVT Ostrava.

Červen byl opět měsícem smutku, ve kterém jsme se rozloučili s bratrem Milošem Mojžíškem.

17. června byla uspořádána pohárová soutěž „O pohár starosty obce Žabeň“. Byl to 43. ročník, obec Žabeň podpořila tuto akci nákupem pohárů.

11. srpna proběhla akce „Letní kino“ již v novém objektu Visalaje.

23. září se SDH Žabeň podílel na technickém zabezpečení a prodeji na soutěži „O pohár GŘ Biocel Paskov a.s.“.

Na podzim jsme provedli sběr železného šrotu, akce se finančně hodně vydařila, podařilo se nám nasbírat přes 2,5 tuny šrotu.

V prosinci proběhla akce "Živý betlém" za účasti hasičů. Výjezdová jednotka zajistila požární ochranu a regulaci dopravy.

V řešení stále je smlouva mezi SDH Žabeň a Obcí Žabeň ohledně užívání Visalají.

Převod pozemku pod hasičskou zbrojnicí je již  převeden na náš sbor.

Na posledním výboru v listopadu starosta SDH Žabeň Petr Mynář podal rezignaci na post starosty a Milan Manda na post místostarosty.

Tolik stručný výčet naší činnosti. Náš sbor má  ke dni 12.1.2018 50 členů. Výbor se sešel na 4 schůzích, svolaných podle potřeby, a proběhly 3 valné hromady z toho jedna VVH.

Na závěr děkuji všem členům za vykonanou práci, jejich rodinným příslušníkům za trpělivost a podporu.

Také chci velice poděkovat vedení obce za podporu, finanční pomoc při akcích a dobrou spolupráci na všech úrovních. Věřím, že dobrá spolupráce bude probíhat i v roce letošním 2018.

fotogalerie

podpořené projekty