Menu
Obec Žabeň
ObecŽabeň

Rok 2015

Zpráva o činnosti SDH Žabeň za rok 2015

Sestry a bratři, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Žabni za rok 2015.

V lednu se již tradičně konala VVH. Zhodnotili jsme rok 2014 a dali jsme si úkoly do roku následujícího, kdy nás čekal náročný úkol příprav na oslavy 90 let od založení sboru.

Na začátku roku jsmese zúčastnili zájezdu do Žabokrek na Fašiangovou zábavu.

2.května jsme uspořádali „Stavění Máje“, slavnostně byla Máj postavena.

Stálo nás velké úsilí, než jsme strom z lesa v malém počtu vytáhli, snad se to na jaře 2016 zlepší a bude nás více.

Následující akce 30. května „Kácení Máje“ měla velkou účast, k poslechu byla živá hudba, zahrála nám kapela CACTUS. Máj byl úspěšně skácen a my děkujeme obci Žabeň za finanční podporu k zajištění hudby, protože akci pořádáme bez výběru vstupného a na zaplacení kapely bychom vlastní prostředky neměli.

4.dubna byl proveden sběr železného šrotu, občanům jsme opět pomohli zbavit se nechtěného harampádí a tím nám přispívají na spolkovou činnost, za což jim děkujeme. Je škoda, že jsou kontejnery na velkoobjemový odpad plněny železným odpadem, důvod je snad v neznalosti nových občanů Žabně.

V předletním období byla 6.června uspořádána pohárová soutěž „O pohár starosty Obce Žabeň“. Byl to 41. ročník, obec Žabeň podpořila tuto akci nákupem pohárů. Účast sboru byla bohužel menší než na 40. ročníku. Akce byla natáčena regionální TV, ale nikde v TV nebylo možné reportáž zachytit a ani na internetu se nám nepodařilo ji najít. Povzbuzením je, že putovní poháry zůstaly doma, ikdyž konkurence velká nebyla. Doufejme, že změnou termínu soutěže v roce 2016 se to zlepší.

Naše dva týmy, mužský a ženský, nás úspěšně reprezentují,v našem okolí a také jako každý rok v zahraničí v Žabokrekách. Závodní stroj je neustále v dobré kondici, tréninkem a zkušenostmi  časy stahujeme čím dál níže, což nás přibližuje k bodování a k dobrému umísťování na soutěžích.

V létě 31. července proběhla obecní akce ve spolupráci s SDH Žabeň „Letní kino“ s filmem Tři bratři. Účast občanů byla hojná, hlavně děti si to užily. Počasí se oproti loňskému roku vydařilo a i film byl dobře na plátně vidět.

Před oslavami výročí proběhlo focení členů ve 3 termínech, ale stále nejsou všichni vyfoceni. To v roce 2016 napravíme a poučení na příští focení bude fotit později za chladnějšího počasí. Tablo již visí, děkujeme všem za spolupráci na tvorbě tabla a to především Petře Nytrové a Věře Mynářové.

15. srpna proběhl den oslav 90 let od založení sboru. Akce začala v sobotu ráno  organizovaným programem. Doprovázená krásným počasím se konala  u Restaurace u Čápů.

Vpředu na parkovišti byla k vidění výstava hasičské techniky a v zadní části probíhaly ukázky profi výjezdové techniky s plošinou a praktickou ukázkou zásahu při automobilové havárii, vystřihávání raněných z auta.Bylo to doprovázeno komentářem Zdeňka Cába. Za vymluvené hlasivky se starosta hasičů omlouvá. Za zajištění techniky chlapům děkujeme, technika byla zapůjčena z jednotky HZS  ve FM a Biocelu Paskov. Předváděnou akci zakončila ukázka s pěnou na hašení, ze které měly děti velkou radost. Během programu byla u kapličky slavnostní mše za hasiče v Žabni s hojnou účastí. Děkujeme panu farářovi za odsloužení mše a požehnání. Po mši proběhla v sále kulturního domu slavnostní valná hromada, přichystaná pro členy naší základny i hosty a připomenutí založení sboru. Hosty pak bylo předáno ocenění SDH Žabeň. V odpoledních hodinách nás čekala letní slavnost, která byla opět doprovázená hudební skupinou CACTUS. Nepřízeň počasí způsobila, že zábava proběhla ukryta pod dvěma stany a v zázemí Visalají. Účast lidí nebyla velká, delegace z Žabokrek dorazila v minimálním počtu. Opět patří poděkování obci Žabeň za příspěvek k zajištění hudební reprodukce a pohoštění slavnostní valné hromady.

Na podzim jsme uspořádali akci pro děti a poté pro dospělé „Babí léto“, kde nás tradičně poctila svou návštěvou „ bábuška Libuška“. Počasí nám moc nepřálo, byla zima, „ bábuška Libuška“ se opozdila, nejspíše se ji vylámaly špice v kole. Ale akce byla zachráněna dobře připravenou  vatrou, takže oheň hřál až do pozdních hodin.

V podzimním čase jsme stihli ješjě sběr železného šrotu, bohužel cena výkupu šrotu spadla na minimum, ale přesto to přineslo něco do pokladny.

V prosinci proběhla akce "Živý betlém" za účasti hasičů, kteří zajišťovali požární bezpečnost a řízení dopravy.

V roce 2015 proběhla změna ve vedení výjezdové jednotky odstoupením velitele Oldřicha Čajky. Děkujeme mu za dlouholetou, kvalitně odvedenou práci, jak ve funkci velitele a člena výboru tak za činnost při vypracování projektu na rekonstrukci hasičské zbrojnice. Dále z výboru odstupuje po reorganizaci velitelských funkcí Tomáš Lukšík, kterému taktéž děkujeme za práci.

Tolik stručný výčet naší činnosti. Náš sbor má ke dni 22.1.2016 59 členů, z toho je 14 žen, 36 mužů a 9 MH. Výbor se sešel na 8 schůzích svolaných podle potřeby a proběhly 4 valné hromady z toho jedna VVH.

Na závěr svého vystoupení děkuji všem členům za vykonanou práci, jejich rodinným příslušníkům za trpělivost a podporu. Také chci velice poděkovat vedení obce v čele s panem starostou Hejnešem, místostarostou Martinem Válkem a radou za podporu, finanční pomoc ve výši 30 000 Kč a dobrou spolupráci na všech úrovních.

Věřím, že dobrá spolupráce bude probíhat i v roce letošním.

fotogalerie

podpořené projekty