Menu
Obec Žabeň
ObecŽabeň

Rok 2011

Zpráva o činnosti SDH Žabeň za rok 2011

Sestry a bratři, dámy a pánové, vážení hosté. Dovolte abych Vás seznámil se zprávou o činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Žabni za rok 2011.

V lednu se již tradičně konala VVH. Zhodnotili jsme rok 2010 a dali jsme si úkoly do roku následujícího. Zároveň jsme při příležitosti oslavy osmdesáti pěti let od založení našeho sboru dostali stuhu III. stupně k Historickému praporu, kterou nám udělil Výkonný výbor SH ČMS a stuhu nám předal zástupce OSH.

Na jaře se naše činnost rozběhla naplno. Provedl se úklid všech prostor zbrojnice a chaty na hřišti. Tam se mimo jiné zprovoznila kanalizace a vyměnil elektrický sporák. Byl také proveden sběr železného šrotu v naší obci.

Po peripetiích se sháněním vhodného stromu se stavění máje nakonec uskutečnilo a májka byla úspěšně vztyčena. Poslední sobotu v květnu tak mohlo proběhnout její kácení. Počasí nám však nepřálo, byl odvolán DJ. Postavili jsme sice i náš vojenský stan, ale bohužel účast nebyla velká. Počasí loni nepřálo, náš starý stan již dosluhuje a proto bylo rozhodnuto o zakoupení nového většího stanu o rozměrech 4 x 8 metrů.

V červnu proběhl již 37 ročník pohárové soutěže dospělých o Pohár starosty obce. Jelikož naše družstvo se letos nepřihlásilo do Beskydské ligy nebyla tam zařazena a ni naše PS. Tím pádem byla i účast družstev nižší. Zúčastnilo se 9 družstev mužů a 6 družstev žen. V ženské kategorii skončily na prvním místě ženy ze Lhotky, druhé místo obsadily Frýčovice a třetí místo Baška. V mužích již podruhé za sebou zvítězil Hájov, druzí byli naši muži A a na třetím místě se nakonec umístili také naši Žabeň B.

V období letních prázdnin se uskutečnila již pomalu také tradiční Letní slavnost. Konečně nepršelo a tak se večer celkem vydařil. Z iniciativy několika našich členů se na podzim připravilo zábavné odpoledne s názvem Babí léto. Účast dětí mohla být vyšší, ale je uzpůsobeno možná i tím, že to byl první ročník a ještě to není zažité. Také na organizaci máme co zlepšovat.

Po zahájení nového školního roku provedl vedoucí Mladých hasičů nábor dětí v naší základní škole. Přihlásilo se zhruba 10 dětí a tak po letech začalo opět působit družstvo MH. Doufám že dětem počáteční elán vydrží a na jaře se začnou zúčastňovat soutěží a akci pořádaných pro MH. Se vznikem MH nám však přibyly i starosti. V prvé řadě nemáme požární stříkačku vhodnou pro jejich cvičení. A další velký problém je doprava dětí na soutěže. S naší Avii je to z legislativních důvodů nemožné a jiné vozidlo nemáme. Vstoupili jsme proto do jednání s OÚ a snad se nám podaří zapeklitou situaci postupně vyřešit.

Začátkem listopadu si členové jejich rodinní příslušníci a známi mohli pochutnat na vepřových hodech, které byly pro ně připraveny.

Ještě jednu velkou akci se nám v závěru roku podařilo udělat. Po navršení rozpočtu ze strany OÚ byly objednány dva kusy rolovacích vrat do hasičské zbrojnice. Svépomocí byly vybourány staré již nevyhovující vrata, provedeny nezbytné stavební úpravy a připravena elektroinstalace. Dva dny jsme se pak střídali v hlídání budovy, aby nám ji někdo nevykradl. Vybraná firma pak provedla montáž nových vrat. Tím se vyřešilo několik problémů, které nás tížily. Hlavně se zvýšilo zabezpečení budovy proti vniknutí nežádoucích osob do zbrojnice. Zvedne se taky tepelná izolace garáží, což přispěje k úspoře energií na vytápění a v neposlední řadě se zlepšila estetika hasičárny.

Tolik stručný výčet naší činnosti. Náš sbor má v součastné době 46 členů, z toho je 9 žen, 10mužů do 26 let a 26 mužů starších a 1 MH. K tomu bych chtěl říci, že průkazky pro nové MH budou vyřízeny v letošním roce. Výbor se sešel na 6.schůzích svolaných podle potřeby a proběhly dvě valné hromady z toho jedna VVH.

Na závěr svého vystoupení děkuji všem členům za vykonanou práci, jejich rodinným příslušníkům za trpělivost a podporu. Také chci velice poděkovat vedení obce v čele s panem starostou Hejnešem za podporu, finanční pomoc a dobrou spolupráci na všech úrovních. Věřím, že dobrá spolupráce bude probíhat i v roce letošním.

Za sebe přeji Ván i Vašim rodinám vše nejlepší, hodně štěstí zdraví a osobní spokojenosti v novém roce.

Autor: Dalibor Fridrišek

fotogalerie

podpořené projekty