Menu
Obec Žabeň
ObecŽabeň

Rok 2010

Zpráva o činnosti SDH Žabeň za rok 2010

Sestry a bratři, dámy a pánové, vážení hosté. Dovolte abych Vás seznámil se zprávou o činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Žabni za rok 2010 a zároveň připomenul 85 let od založení našeho sboru.

Ustavující valná hromada se konala 11.června roku 1925.Prvním starostou byl jednohlasně zvolen bratr Alois Pohludka a náčelníkem sboru bratr Mojmír Sára. To je jen krátké připomenutí vzniku sboru. Oslavu založení sboru jsme neprovedli v červnu loňského roku proto, že ve stejné době probíhaly oslavy 550 let od založení obce Žabeň, kterých jsme se aktivně zúčastnili a nezbyl již  časový prostor k uspořádáni oslav.

A nyní bych se rád v krátkosti zmínil o posledních pěti letech naší práce. Pravidelně pořádáme několik kulturních a společenských akcí. Na jaře je to Májová veselice nebo Kácení máje podle toho jestli seženeme májku nebo ne, protože v okolí naší vesnice už bohužel není žádný les, pouze průmyslové podniky. Druhý týden v červnu Pohárová soutěž o pohár starosty obce v kategorii ženy a muži. V dopoledních hodinách probíhaly i Pohárové soutěže mladých hasičů, ale poslední dva roky pro nedostatek dětí se soutěž nekoná. Na konci léta se snažíme zorganizovat Letní slavnost, ale ne vždy nám to dovolí počasí.

Každoroční brigády jsou zaměřeny na úklid zbrojnice, sečení trávy na hřišti a běžnou údržbu chaty, hasičárny a jejich okolí. Pravidelně dva krát ročně taky provádíme sběr železného šrotu, snažíme se tím vylepšit stav naší pokladny. Někteří členové našeho sboru jsou zařazení do výjezdové jednotky obce Žabeň, která je zařazena jako JPO 5. Hasičská zbrojnice i technika je v majetku obce. Ta nám každoročně finančními prostředky pomáhá k udržování a vylepšování svěřeného majetku.

Připomenu hlavní opravy, které byly provedeny v minulých letech:

2005 – nátěr stěn a střechy plechové garáže a střechy chaty na hřišti. Na podzim byla opravena střecha nad skladem ve zbrojnici.

2006 – nově natřeny vnitřní i vnější stěny věže zbrojnice a provedena generální oprava a sportovní úprava stříkačky PS 12.

V roce 2007 jsme opravili omítky ve skladu zbrojnice, vlastními silami byly vyměněny odpady,  opravili  osvětlení a provedli postřik proti dřevokazným škůdcům na chatě. Dále jsme obrousili a nalakovali lavice a stoly.

S přibývajícím vystrojováním výjezdové jednotky vyvstal problém s jejich bezpečným uložením. Proto jsme v roce 2008 vybudovali v části garáže uzamykatelnou kóji, ve které jsou všechny věci uskladněny. Firma Ivánek – Zeman upravila náš trávník na hřišti.

V roce 2009 byla vyměněna stará dřevěná okna a vstupní dveře za nové plastové. Zamezilo se tím velkému úniku tepla vlivem netěsnosti. Po zhotovení nových parapetů jsme vlastními silami celou zbrojnici vymalovali.

Vytápění budovy bylo v minulosti řešeno elektrickými přímotopy. Toto vytápění je při součastných cenách elektrické energie velice finančně náročné a proto byla v loňském roce provedena změna způsobu vytápění. Zhotoveno bylo úplně nové ústřední topení s plynovým kotlem. Zlepšila se tím tepelná pohoda a doufáme i ve snížení plateb za vytápění. Pro větší snížení nároků na energii  je nutné ještě vyměnit garážová vrata, která jsou havarijním stavu a pak zateplit celou budovu.

A nyní již k podrobnější zprávě za uplynulý rok. Začátek roku jsme zahájili již tradičně VVH. Zhodnotili jsme rok 2009 a vytýčili si úkoly do roku dalšího. Po jarním úklidu všech prostor jsme upřeli naše síly k přípravě stavění s kácení máje. To se uskutečnilo poslední sobotu v květnu. Sportovní družstvo se přihlásilo do dalšího ročníku Beskydské ligy a začalo s intenzivním tréninkem.

5. června proběhly v obci oslavy 550 let od založení obce Žabeň. Celodenní program byl jistě zajímavý pro všechny věkové kategorie. V areálu Sokolského hřiště kde kulturní program probíhal, jsme měli stánek s občerstvením. Po skončení oslav jsme celou noc areál hlídali a pomohli se závěrečným úklidem.

Týden na to se uskutečnil již 36.ročník Pohárové soutěže o Pohár starosty obce Žabeň. Naše soutěž je zařazena do série Beskydské ligy a proto účast sborů byla vyšší. Naši muži A skončili na druhém místě, muži B na pěkném třetím místě. Vyhrálo družstvo z Hájova, které soutěžilo jako úplně poslední a tímto výkonem zamíchalo celou výsledkovou listinou a nás připravilo o vítězství. V ženách zvítězilo družstvo z Nové Vsi před Hájovem a Lhotkou. Po celé léto probíhaly v okolí pohárové soutěže, kterých se snažili zúčastňovat i naši muži. Navštívili 21 soutěží se střídavými úspěchy. Největší problém byl jako obvykle s dopravou na soutěže, která se většinou uskutečňovala pomocí soukromých osobních automobilů. V Beskydské lize se i přes tyto problémy umístili stejně jako loni na 12.místě.

Dovolte mi nyní trochu odbočit. Jak jistě všichni víte v červenci proběhl IV. Sjezd SH ČMS v aule Vysoké školy báňské v Ostravě. Za starostu  byl opět zvolen ing. Karel Richtr a za jeho náměstky byli zvoleni: ing. Monika Homolková-Němečková, Lubomír Janeba, ing. Jan Karger, ing. Markéta Stržínková, doc. Václav Liška a ing. Jaroslav Salivar.

Ale zpět k našemu sboru. Léto končilo již tradiční Letní slavností s hudbou od DJ Petra Klegy. Počasí vyšlo a tak se všichni dobře bavili. Na podzim jsme opět posbírali železný šrot a uložili všechen materiál na zimu. V listopadu se členové, jejich rodiny a známí sešli na vepřové hody, které jsme si sami připravili. Připraveny byly tradiční pochutiny teplé i studené kuchyně. I na Silvestra byla hasičárna přístupná a někteří členové a jejich přátelé zde příjemně oslavili konec roku 2010 a začátek roku 2011.

Tolik stručný výčet naší činnosti. Náš sbor čítá 46 členů, z toho jsou 3 mladí hasiči, 9 žen, 8 mužů do 26 let a 26 mužů starších. Výbor se sešel na 6 schůzích dle potřeby a proběhly dvě valné hromady.

Na závěr svého vystoupení bych rád poděkoval všem členům za vykonanou práci, jejich rodinným příslušníkům za trpělivost a podporu. Velice chci poděkovat bývalému vedení obce vedené starostou Vítězslavem Klegou za podporu, finanční pomoc a velice dobrou spolupráci na všech úrovních. Věřím, že podobná spolupráce bude i s nově zvoleným vedením.

Za sebe přeji Ván i Vašim rodinám vše nejlepší, hodně štěstí zdraví a osobní spokojenosti v Novém roce.

Autor: Dalibor Fidrišek

fotogalerie

podpořené projekty