Menu
Obec Žabeň
ObecŽabeň

Informace o době a místa konání 2. kola volby prezidenta republiky

-

INFORMACE
 
o době a místě konání 2. kola volby prezidenta republiky
 
Starosta Obce Žabeň podle § 34 odst. 1 zákona č. 275/2012 o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)
 
informuje:
 
1.        Volba prezidenta republiky se uskutečení
 
v pátek 25. ledna 2013 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
a v sobotu 26. ledna 2013 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
 
2.        Místem konání volby je volební místnost v zasedací místnosti Obecního úřadu v Žabni.
 
3.        Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České   republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem.
 
4.        Voliči obdrží hlasovací lístky ve dnech volby prezidenta ve volební místnosti.
 
5.        Za pořádek ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí odpovídá předseda okrskové volební komise. Jeho pokyny k zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování jsou závazné pro všechny přítomné.
 
V Žabni dne 21. ledna 2013                                                                   
  
Mgr. David Hejneš
starosta
Datum vložení: 22. 1. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 22. 1. 2013 0:00

fotogalerie

podpořené projekty