Navigace

Obsah

Rekonstrukce kulturního domu v Žabni

ROP

Projekt "Rekonstrukce kulturního domu v Žabni" byl podpořen Evropskou unií prostřednictvím ROP Moravskoslezsko, oblast podpory 4.1. Rozvoj venkova. Celkové náklady díla dosáhly 6,5 mil. Kč, z toho podíl poskytnuté dotace činil 92,5 % z celkově uznatelných nákladů. Zbylou část, cca 1,5 mil. Kč uhradila obec Žabeň ze svých prostředků.

Název projektu Rekonstrukce kulturního domu v Žabni
Termín realizace 2009
Celkové náklady 6,5 mil. Kč
Podíl poskytnuté dotace 92,5 %

kulturak  knihovna