Menu
Obec Žabeň
ObecŽabeň

Závěry z 9. zasedání zastupitelstva obce Žabeň

-

Zasedání zastupitelstva obce Žabeň

s pořadovým číslem 9. se konalo včera, tedy 10. října 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zastupitelé obce schválili rozpočtovou změnu, která reagovala na aktuální rozpočtové nároky, především z důvodu havárie na vodovodním řádu ve škole, dále poté na výstavbu vodovodního a kanalizačního řádu na pozemcích par. č. 57/1, 36/1, 2 (za sokolským hřištěm).

Zastupitelstvo obce dále zvolilo dva nové členy školské rady z řad zastupitelů a to pana Vladana  Válka a paní Ludmilu Škopkovou a schválilo vyhlášení záměru obce k bezúplatnému převodu pozemků společnosti Povodí Odry, s. p., nacházející se pod cyklostezkou.

Velmi vzrušená debata se poté udála ohledně projednávání bodu programu, který se věnoval aktuální situaci najemního bydlení ve školní budově. Ve velmi vzrušené debatě se vedla diskuse především nad způsobem kompenzace stávajícím nájemníkům za předčasné ukončení jejich nájemního bydlení z důvodu rozšíření mateřské školky o prostory bytu.

Část zastupitelů navrhovala finanční kompenzaci ve výši 350.000 Kč, část zastupitelů poté navrhovala kompenzaci v maximální výši 150.000 Kč a třetí skupina zastupitelů se domnívá, že pokud v dosavadním vyjednávání s nájemníky nedošlo ke shodě, je třeba využít zákonné prostředky, které obec v tomto případě může využít a postupovat dle zákona.

Zastupitelé se nakonec na způsobu kompenzace a její případné výše nedohodli. Rada obce bude tedy postupovat v dosavadním postupu a požádá o rozhodnutí sporu příslušný soud.

Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce je již nyní k dispozici v sekci "Obec Žabeň". Zápis ze zasedání a protokol o hlasování bude doplněn záhy.

Bc. Martin Válek

 

Datum vložení: 11. 10. 2012 0:00
Datum poslední aktualizace: 11. 10. 2012 0:00

fotogalerie

podpořené projekty