Menu
Obec Žabeň
ObecŽabeň

Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na rok 2014

-

Nejdůležitějším usnesením, které na svém 17. zasedání přijalo zastupitelstvo obce, je schválení rozpočtu na rok 2014. Celkové příjmy a výdaje se vyšplhaly na částku přesahující 22 miliónů korun. Jedná se o jeden z nejvyšších rozpočtů v moderní historii naší obce. Je to dáno především úspěšných hospodařením v uplynulých několika letech. K 31. 12. 2013 bylo na bězných účtech obce vedeno na 7,5 milionu Kč.

Díky těmto dobrým výsledkům bylo možné reálně uvažovat o nákupu strategických území, které budou pro rozvoj naší obce v budoucnu klíčová. Toto téma bylo mezi zastupiteli a přítomnou veřejností široce diskutováno. Zastupitelé obce přijali usnesení, která by měla znamenat rozšíření rozvojových ploch v lokalitě Hasičské zbrojnice, centra obce a největší pozemky pak v lokalitě Základní školy s ohledem na jejich možné využití při stavbě sportovní haly, či tělocvičny. 

Toto téma vyvolalo mezi zastupiteli a veřejností velkou diskusi. Zastupitelům obce byly představeny první, velmi hrubé ekonomické odhady variantních řešení velikosti tělocvičen, od malé varianty se třemi badbintonovými kurty až po velkou sportovní halu, která by parametricky vyhovovala všem halovým sportům. Tomtu tématu bude věnována samostatná veřejná beseda s občany, s cílem co nejlépe rozhodnout o variantě, která bude pro naše účely a pro naši obec nejvýhodnější.

Naopak nebyl schválen záměr obce poskytnout dotaci TJ Sokol Žabeň na výstavbu klubovny na sokolském hřišti a to především z toho důvodu, že starosta sokola, který žádost jménem organizace TJ Sokol zastupitelům předkládal, nebyl přesvědčen o prospěšnosti této investice. Po tomto jeho vyjádření se zastupitelé rozhodli, že pokud není k tomuto projektu důvěra uvnitř samotné organizace, nejsou připraveni takový záměr sami podpořit. 

Na samotný závěr byly schváleny finanční dary na obnovu Bezručovy chaty na Lysé Hoře a historické chaty Libušín na Pustevnách ve výši 20.000 Kč, dále byl pověřen starosta obce k jednání o zřízení chráněného železničního přejezdu v lokalitě ABEX Substráty a na námět pana Sudera bylo zastupitelům uloženo zvážit variantu snížení počtu zastupitelů pro příští volební období na roky 2014 - 2018. 

Děkujeme především přítomným občanům, kteří se přišli podívat na zasedání v hojném počtu a měli připraveny velmi podnětné dotazy a připomínky. 

Martin Válek - místostarosta

 

 

Datum vložení: 27. 3. 2014 0:00
Datum poslední aktualizace: 27. 3. 2014 0:00
Autor:

fotogalerie

podpořené projekty