Menu
Obec Žabeň
ObecŽabeň

Sběr nebezpečného odpadu, elektrozařízení a objemného odpadu

Sběr velkoobjemného odpadu a elektro

společnost FCC Česká republika, s.r.o. ve spolupráci s Obecním úřadem pro Vás v souladu
s požadavkem Zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. a obecně závaznou vyhláškou organizuje sběr nebezpečného odpadu a elektrozařízení formou pojízdné sběrny.

Pojízdná sběrna bude přistavena v termínu a na těchto stanovištích:

18. 3.2023   8:00 – 9:30 u Obecního úřadu

V této sběrně můžete bezplatně odevzdat: baterie a akumulátory všeho druhu, odpady ropných látek nebo jimi znečištěné (oleje, filtry, tuky, mazadla), chemikálie (rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie), detergenty a odmašťovací přípravky, zbytky barev, laků, ředidel, pryskyřic a lepidel včetně nádob, zářivky, výbojky, teploměry, prošlé léky a zdravotnický materiál, průmyslová hnojiva, zbytky postřiků proti škůdcům, nádobky od sprejů, televizory, monitory, rádia, chladničky, mrazáky, sporáky, jiné elektrozařízení, atd.

Dále bude organizován sběr objemného odpadu. Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v termínu a na těchto stanovištích:

od 14. 3.2023 do 17. 3.2023

   - u Obecního úřadu

        - u školy

        - u hasičského hřiště

Do těchto kontejnerů můžete odložit objemný odpad: starý nábytek, koberce, krytiny, umývadla, WC mísy apod.

Nenáleží tam pneumatiky, televizory, ledničky, jiné elektrozařízení!

Datum vložení: 7. 3. 2023 8:06
Datum poslední aktualizace: 7. 3. 2023 8:26
Autor: Renáta Šlahorková

fotogalerie

podpořené projekty