Menu
Obec Žabeň
ObecŽabeň

Sběr nebezpečného a objemného odpadu

-

SBĚR NEBEZPEČNÉHO

A OBJEMNÉHO ODPADU

 

Vážení občané obce ŽABNĚ,

 

společnost .A.S.A. ve spolupráci s Obecním úřadem pro Vás v souladu s požadavkem Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a obecně závaznou vyhláškou organizuje sběr nebezpečného odpadu a elektrozařízení formou pojízdné sběrny. Pojízdná sběrna bude přistavena v termínu a na těchto stanovištích:

 

            3.8.2013          8,00 - 10,00    u Obecního úřadu

 

V této sběrně mùžete bezplatně odevzdat: baterie a akumulátory všeho druhu, odpady ropných látek nebo jimi znečištěné (oleje, filtry, tuky, mazadla), chemikálie (rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie), detergenty a odmašťovací přípravky, zbytky barev, laků, ředidel, pryskyřic a lepidel včetně nádob, zářivky, výbojky, teploměry, prošlé léky a zdravotnický materiál, průmyslové hnojiva, jedy, zbytky postřiků proti škůdcům, nádobky od sprejů, televizory, chladničky, mrazáky, elektrozařízení, pneumatiky atd.

 

Dále bude organizován sběr objemného odpadu. Velkobjemové kontejnery budou přistaveny v termínu a na těchto stanovištích:

 

od 2.8.2013 do 5.8.2013

- u Obecního úřadu

- u školy

- u JZD

 

Do těchto kontejnerů mùžete odložit objemný odpad: starý nábytek, koberce, krytiny, umývadla, WC mísy apod.

Nepatří tam pneumatiky, televizory, ledničky, elektrozařízení !

 

Datum vložení: 23. 7. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 23. 7. 2013 0:00

fotogalerie

podpořené projekty