Menu
Obec Žabeň
ObecŽabeň

Informace o příspěvku na údržbu nemovitosti

-

Informace o příspěvku na údržbu nemovitostí v roce 2012

Rada obce schválila příspěvek na údržbu nemovitostí vlastníkům nemovitostí s číslem popisným v Žabni pro rok 2012 ve výši 600 Kč – podmínky jsou uvedeny níže – doporučujeme pečlivě přečíst, abychom předešli případným nedorozuměním.

Dohody o poskytnutí příspěvku (vzor dohody je na druhé straně) při splnění níže uvedených podmínek budou uzavírány v úřední hodiny od 10. září 2012 do 31. října 2012 v kanceláři Obecního úřadu Žabeň.


Podmínky pro poskytnutí příspěvku na údržbu nemovitostí

příspěvek bude vyplacen pouze fyzické osobě, která vlastní nemovitost či nemovitosti s číslem popisným v katastru obce Žabeň a uzavřela s Obcí Žabeň „Dohodu o poskytnutí příspěvku na údržbu nemovitostí“ do 31. října 2012.

Dohoda o poskyt. přísp. na údržbu nemovitostí bude uzavřena:

1. Pouze na údržbu nemovitostí, jejíž obyvatelé (všichni občané přihlášení v předmětné nemovitosti k TP) nemají dluh vůči Obci Žabeň.

2. Pouze s tím vlastníkem, který prokáže, že daň z nemovitostí za rok 2012 byla uhrazena v řádném termínu, tj. do 31. května 2012 a to ústřižkem složenky, výpisem z účtu, pokladním dokladem fin. úřadu. V případě více spoluvlastníků pouze s tím z nich, jehož jménem byla daň uhrazena (plátce daně doloží pošt. poukázku fin. úřadu buď s potvrzením úhrady nebo spolu s výpisem z účtu s příslušnou úhradou, či pokladním dokladem fin. úřadu).

Při uzavření dohody je vlastník nemovitosti povinen na požádání předložit občanský průkaz, dále je zapotřebí mít s sebou číslo účtu, které se vepíše do dohody. Občanům, kteří nemají účet bude zaslán příspěvek poštovní poukázkou a na náklady s tím spojené mu bude snížen o 50 Kč, popř. dle individuální dohody.
 

 
Dohoda o poskytnutí příspěvku na údržbu nemovitostí: ke stažení zde 

 

Datum vložení: 13. 9. 2012 0:00
Datum poslední aktualizace: 13. 9. 2012 0:00
Autor: Bc. Martin Válek

fotogalerie

podpořené projekty