Navigace

Obsah

Stránka

Uzávěrka mostu u kaple přes řeku Olešnou


Upozorňujeme občany, že od 10. září 2014 bude uzavřen most přes řeku Olešnou u kaple. Z důvodu opravy. Předpokládané otevření v první polovině měsíce listopadu 2014. 


8. 9. 2014

Jak volit ve volbách do obecního zastupitelstva


Jak se volí do obecního zastupitelstva
Volební systém do obecních zastupitelstev umožňuje tzv. panašování. Volič může:
1. Volit jednu volební stranu. Označí křížkem jediné políčko – u názvu strany. Tím dává hlas všem kandidátům podle pořadí, jak jsou uvedeni na lístku. Jestliže se v obci volí třeba dvacet zastupitelů, pak volič hlasuje pro prvních dvacet kandidátů zakřížkované strany. Označí-li více než jednu stranu, je jeho hlas neplatný.
2. Volit různé kandidáty různých stran. Volič je označí křížkem. Může jich dát tolik, kolik je volený počet zastupitelů. Pokud volič označí víc kandidátů, než je přípustné, hlas je neplatný.
3. Volit různé kandidáty a k tomu jednu stranu. Volič vybere jednotlivé kandidáty a zaškrtne políčko před jejich jménem a zároveň označí i jednu stranu. Dá tak hlas zčásti konkrétním lidem a zbytek zastupitelům do stanoveného počtu.

5. 9. 2014

Informace o příspěvku na údržbu nemovitosti


Informace o příspěvku na údržbu nemovitostí a podmínky pro poskytnutí příspěvku na údržbu nevitosti s dohodou najdete ....zde

 

Během měsíce září Vám bude čistý formulář dohoda o poskytnutí příspěvku na údržbu nemovitostí uzavřená mezi účastníky vložena do poštovní schránky.


1. 9. 2014

Den rybářů v Žabni


srcrregkarpzab
„Žabeň a Žabokreky – navzdory hranicím jsme si blízcí“

Dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013

 

Den rybářů v Žabni

 

Obec Žabeň a obec Žabokreky Vás zvou na soutěž ve sportovním rybolovu mezi družstvy Žabně a Žabokrek. Soutěž se uskuteční na  Sudrově rybníce. 

 

Termín: sobota 6. září 2014

Místo: Sudrův rybník

Soutěž bude probíhat od 7 do 16hodin, vyhlášení vítězů v 17 hodin

                                                    

Přijděte se podívat na rybářské umění v mezinárodním provedení

 

Občerstvení zajištěno


29. 8. 2014

Rozšíření ordinačních hodin MUDr. Friedla od října 2014


Rozšíření ordinačních hodin MUDr. Friedla od října 2014 ...zde


29. 8. 2014

Pozvánka na zasedání zástupců členských obcí Dobrovolného svazku obcí,,Olešná"


Pozvánka na zasedání zástupců členských obcí Dobrovolného svazku obcí,,Olešná"   zde


29. 8. 2014

Doplňující informace pro účastníky zájezdu do Žabovřesk nad Ohří v rámci 12. setkání Žabích obcí


Doplňující informace pro účastníky zájezdu do Žabovřesk nad Ohří v rámci 12. setkání Žabích obcí

 

Odjezd:    14.30 od Restaurace U Čápů
Příjezd:     v neděli ve večerních hodinách
Ubytování: v rámci možností hostující obce ve vlastním spacáku a karimatce buď                 ve stanu nebo pod střechou v nocležně se záchodem a sprchou
Strava:      zabezpečena hostitelskou obec
Program:  Program muzea v Terezínském gethu
Účastnický poplatek:  50 Kč
 
 
Mgr. David Hejneš, starosta Obce Žabeň

19. 8. 2014

Další střípek ze spolupráce s Biocelem Paskov - Letní dětský tábor v Rakousku


Letní dětský tábor v Rakousku

pořádají ve spolupráci DDM Vratimov, obec Žabeň, rakouský Červený Kříž
za finanční podpory společnosti Biocel Paskov a. s.

budova

Před téměř čtyřmi lety se začala psát nová kapitola spolupráce mezi naší obcí a podnikem, který život v naší obci svou blízkostí velmi ovlivňuje, Biocelem Paskov a. s. Jedním z řady společných projektů mezi oběma subjekty se v právě probíhajících letních prázdninách stal - Letní dětský tábor v Rakousku s rozšířenou výukou anglického jazyka.

Letního dětského tábora v Rakousku s rozšířenou výukou anglického jazyka se účastní 17 děté ze Žabně a 13 dětí z rakouského Lenzingu. Na programu mají děti mimo jiné:

  • Výlet do ledové jeskyně ve Werfen
  • Stavění raftu na jezeře
  • Výuku horolezeckýh technik, plavání
  • Výlet na Schafberg a do Salzburgu
  • Táboráky a mnoho dalších aktivit

 

Biocel Paskov, a. s. se na celkových nákladech podílí 40%, zbylé náklady se dělí mezi obec Žabeň a rodiče jednotlivých dětí, kteří zaplatili částku 3.000 Kč na jedno dítě. Celkové náklady na uspořádání letního tábora dosahují částky 10.000 € (cca 280.000 Kč).

Nejenom za finanční podporu, ale i za vstřícné kroky k organizaci a zajištění komunikace s rakouskými partnery děkujeme předsedovi představenstva Biocelu Paskov, a. s. panu Ing. Ivo Klimšovi a věříme, že se celá akce setká s pozitivními ohlasy jak na české straně tak i na straně rakouské.

Děkujeme a přejeme dětem mnoho zajímavých a nevšedních zážitků.
Bc. Martin Válek - místostarosta

   

 


7. 8. 2014

Žabeň bude mít trička se žabáky pro děti


Mnoho z Vás se na mě obrací s tím, že rádi nosíte žabeňská trika, že se Vám líbí, ale že chybí nějaká trička pro děti. Proto jsme si s naší grafičkou sedli a postupně vytvořili několik slušivých návrhů. Na obrázcích níže uvádím dva ochutnávkové motivy, které ještě nejsou zcela hotové, ale přesto si myslím, že je již ukázat můžeme. 

skejtakbruslarka

Trika se budou právě objednávat a já doufám, že budou k dispozici již v průběhu sprna. Mimo motivů skejťáka a bruslařky se děti a rodiče mohou těšit na fotbalistu, hasiče a baletku. A nezapomínáme ani na miminka, ale to bude speciální překvapení pro maminky. Pokud byste se chtěli k jednotlivým návrhům vyjádřit, můžete napsat na facebook obce http://facebook.com/zaben.cz

Přeji všem krásný den. 
Martin Válek

 


30. 7. 2014

Zájezd po stopách Via Magna


Zájezd po stopách Via Magna

Termín: 6.- 9. srpna 2014

Místo: Spiš, Levoča, Velká Lomnica, Kežmarok, Spišská sobota a další místa spojená s Císařsko-královskou poštovní cestou

Odjezd: 5.30 od kulturního domu v Žabni

Doprava: osobními auty 

 

Více zde

 

 


29. 7. 2014

Stránka