Menu
Obec Žabeň
ObecŽabeň

Rok 2016

Zpráva o činnosti SDH Žabeň za rok 2016

Sestry a bratři, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Žabni za rok 2016.

V lednu se již tradičně konala VVH. Zhodnotili jsme rok 2015 a dali jsme si úkoly do roku následujícího.

Na začátku roku v únoru jsme zúčastnili zájezdu do Žabokrek na Fašiangovou zábavu.

Březen byl měsíc smutku, rozloučili jsme se se sestrou Marií Nytrovou, která podlehla náhlé nemoci.

V dubnu byl proveden sběr železného šrotu. Občané už jsou zvyklí, vždy nějaký šrot nachystají a tím nám přispívají na spolkovou činnost. Za to jim děkujeme. Vzhledem ke krizi cen výkupu šrotu nebyl letos výdělek velký, ale   alespoň něco málo jsme do pokladny získali.

Z akcí jsme uspořádali 30.dubna „Stavění Máje“, letos strom nebyl daleko, ale zato byl o dost vetší.

Následující akce 28. května „Kácení Máje“ proběhla za velké účasti hostů, k poslechu byla živá hudba, zahrála nám nově kapela DVT Ostrava, kterou jsme obstarali za 5 minut 12 po komplikacích, když nám měsíc a půl před akcí jiná kapela odřekla účast. Hlavní úkol akce byl splněn a Máj byl skácen. Děkujeme obci Žabeň za finanční podporu k zajištění hudby.

V předletním období 18. června byla uspořádána pohárová soutěž „O pohár starosty obce Žabeň“. Byl to 42. ročník a obec Žabeň podpořila tuto akci nákupem pohárů. Účast týmů byla mnohem větší než na 41. ročníku. Bohužel prvenství naše týmy nedosáhly a pohár nezůstal doma.

7. července proběhla valná hromada, kde byla členy schválena nová upravená Smlouva o smlouvě nájemní mezi SDH Žabeň a obcí Žabeň, která zahrnuje objekty Visalaje, hřiště, trénigovou dráhu a hasičskou zbrojnici. Starosta Petr Mynář byl pověřen podpisem smlouvy.

Tímto mohla být zahájena očekávaná rekonstrukce objektu Visalaje, na kterou v té době byly z obce Žabeň zajištěny peníze. Rekonstrukce hasičské zbrojnice nebyla zahájena z důvodu nedosažení dotací na rekonstrukci objektu. Snad  se to vydaří letos v roce 2017 s novým vyhlášením dotací.

Bylo schváleno darování staré boudy Visalají Stanislavu Nytrov.  Záměr přemístit boudu se nepovedl vzhledem k pouhým okem neviditelné zchátralosti střechy objektu a azbestu, z kterého byl objekt částečně postaven.

15. července proběhala akce rozloučení z Visalajemi, objekt byl pro zachování vzpomínek důkladně nafocen a archivován. Poté do týdne proběhlo vystěhování objektu s nostalgickým rozloučením. Objekt byl předán stavební firmě k demolici a ekologické likvidaci a následovně k výstavbě nového objektu Visalaje.

Naše dva týmy, mužský a ženský, nás úspěšně reprezentují v našem okrese a kraji. A jako každý rok i v zahraničí 16. července v Žabokrekách, kde se bohužel v nepříznivém počasí vůbec nedařilo. Muži se zúčastňují Beskydské Ligy, mají odjeto přes 40 soutěží.

27. července proběhla obecní akce se zabezpečením SDH Žabeň „Letní kino“ s filmem "Fakjú pane učiteli". Netradičně se akce konala na louce za kulturním domem. Další letní kino se bude konat již na novém objektu Visalaje.

Bohužel jsme v této sezóně akci pro děti „Babí léto“ zrušili, nejspíš „ bábuška Libuška“ zamrzla nebo ji bolely klouby. Ne, důvod byl Visalaje ve výstavbě.

17. září se SDH Žabeň podílela technickým zabezpečením a prodejem na akci „Den obce Žabeň“, která se konala v areálu Ludma, počasí bylo deštivé, ale občané nezklamali a přišli se pobavit.

Na podzim jsme stihli sběr železného šrotu, akce se finančně hodně vydařila, byla odvezena dvě auta, hlavně zásluhou nahromadění šrotu u starosty SDH Žabeň  Petra Mynáře a darem šrotu z obecních objektů. Tento společnou prací Jindřich Macháček a Tomáš Lušík zpracovali. Zvláštní pochvalu za sběr železného šrotu si zaslouží Milan Manda, Valdemar Nytra, Jindřich Macháček, Miroslav Bortl a Petr Mynář, kteří byli bohužel jedinými účastníky a podařilo se jim nasbírat přes 3 tuny šrotu.

V prosinci proběhla akce "Živý betlém" za účasti hasičů, kde výjezdová jednotka zajistila požární ochranu a regulaci dopravy.

V prosinci byl objekt Visalaje dostavěn a pracuje se na interním vybavení. Starostou SDH Žabeň byla podepsána smlouva s Plzeňským prazdrojem na dodání vybavení pro čepování piva Radegast. Objekt Visalaje bude hasičům předán po kolaudaci a domluvě na termínu s obcí Žabeň.

Starosta SDH Žabeň Petr Mynář pověřil právního zástupce pana Vejra k zajištění přepisu pozemku pod has. zbrojnicí ze Svazu požární ochrany na současný název pobočného spolku SDH Žabeň. Také byl  pověřen k dořešení zrušení věcného břemene mezi panem Muroňem a Svazem požární ochrany v zastoupení SDH Žabeň na nádobu kanalizace.

Informuji o odstoupení Martina Mynáře z funkce člena výboru.

Tolik stručný výčet naší činnosti. Náš sbor má ke dni 20.1.2016 61 členů.

Výbor se sešel na 7 schůzích, svolaných podle potřeby a proběhly 3 valné hromady z toho jedna VVH.

Na závěr děkuji všem členům za vykonanou práci, jejich rodinným příslušníkům za podporu. Také chci velice poděkovat vedení obce v čele s panem starostou Hejnešem, místostarostovi Martinovi Válkovi a radě obce za podporu, finanční pomoc ve výši 18000 Kč a dobrou spolupráci na všech úrovních. Věřím, že dobrá spolupráce bude probíhat i v letošním roce 2017.

fotogalerie

podpořené projekty