Menu
Obec Žabeň
ObecŽabeň

Sběr nebezpečného odpadu, elektrozařízení a objemného odpadu

Velkoobjemný odpad a nebezpečný odpad

společnost FCC Česká republika, s.r.o. ve spolupráci s Obecním úřadem pro Vás v souladu
s požadavkem Zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. a obecně závaznou vyhláškou organizuje sběr nebezpečného odpadu a elektrozařízení formou pojízdné sběrny.

Pojízdná sběrna bude přistavena v termínu a na těchto stanovištích:

          13. 7.2024   8,00 - 10,00      u Obecního úřadu

V této sběrně můžete bezplatně odevzdat: baterie a akumulátory všeho druhu, odpady ropných látek nebo jimi znečištěné (oleje, filtry, tuky, mazadla), chemikálie (rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie), detergenty a odmašťovací přípravky, zbytky barev, laků, ředidel, pryskyřic a lepidel včetně nádob, zářivky, výbojky, teploměry, prošlé léky a zdravotnický materiál, průmyslová hnojiva, zbytky postřiků proti škůdcům, nádobky od sprejů, televizory, monitory, rádia, chladničky, mrazáky, sporáky, jiné elektrozařízení, atd.

Dále bude organizován sběr objemného odpadu. Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v termínu a na těchto stanovištích:

od 9. 7.2024 do 12. 7.2024

- u Obecního úřadu

     - u školy

     - u hasičského hřiště

Do těchto kontejnerů můžete odložit objemný odpad: starý nábytek, koberce, krytiny, umývadla, WC mísy apod.

Nenáleží tam pneumatiky, televizory, ledničky, jiné elektrozařízení!

 

Datum vložení: 1. 7. 2024 14:23
Datum poslední aktualizace: 1. 7. 2024 14:28
Autor: Renáta Šlahorková

fotogalerie

podpořené projekty