Navigace

Obsah

Obecně závazné vyhlášky v platnosti:

Obecně závazná vyhláška obce Žabeň č. 1/2019

o regulaci provozování hazardních her

plné znění: zde (335.62 kB)

 

Obecně závazná vyhláška č. 02/2018

kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky:

č. 4/2003, o udržování pořádku v obci v souvislosti s volně pobíhajícími psy,

č. 10/2003, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj,

č. 1/2010, Požární řád obce

v platnosti od 16.2. 2019

plné znění: zde

 

Obecně závazná vyhláška č. 01/2018

ostanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Žabeň

v platnosti od 16.2. 2019

plné znění: zde

 

 

Obecně závazná vyhláška č. 01/2011
o stanovení místního koeficientu pro výpočet  daně z nemovistostí:
v platnosti od 1.1.2012
plně znění: zde

 

Obecně závazná vyhláška č. 01/2010
Požární řád obce
v platnosti od 1.8.2010
plné znění: zde

 

Obecně závazná vyhláška č. 03/2009
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 09/2003, o místních poplatcích
v platnosti od 1.1.2010
plné znění: zde

 

Obecně závazná vyhláška č. 02/2009
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 11/2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění pozdějších změn a doplňků
v platnosti od 1.1.2010
plné znění:zde
 
Obecně závazná vyhláška č. 02/2008 
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
v platnosti od 1.1.2009
plné znění: zde
 
Obecně závazná vyhláška č. 01/2008
o zvýšení sazeb u daně z nemovitostí
v platnosti od 1.1.2009
plné znění: zde

 

Obecně závazná vyhláška č. 02/2006
ze dne 27. 12. 2006, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3 / 2003, kterou se vyhlašuje závazná část Územního plánu obce Žabeň ze dne 3. 4. 2003 ve znění obecně závazné vyhlášky č. 3 / 2005 ze dne 13. 4. 2005
v platnosti od 13.1.2007
plné znění: zde
 
Obecně závazná vyhláška č. 04/2005,
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 11 / 2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
v platnosti od 1.1.2006
plné znění: zde
 
Obecně závazná vyhláška č. 03/2005,
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2003, kterou se vyhlašuje závazná část Územního plánu obce Žabeň
v platnosti od 2.5.2005
plné znění: zde
 
Obecně závazná vyhláška č. 02/2005,
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 9 / 2003 o místních poplatcích
v platnosti od 1.6.2005
plné znění: zde
 
Obecně závazná vyhláška č. 01/2005
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3 / 2001 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy v Žabni a vyhláška č. 1 / 2002 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny v Žabni
v platnosti od 28.2.2005
plné znění: zde
 
Obecně závazná vyhláška č. 10 / 2003
o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
v platnosti od 1.1.2004
plné znění: zde
 
 Obecně závazná vyhláška č. 7 / 2003
o znaku a praporu obce Žabeň a jejich užívání
v platnosti od 1.10.2003
plné znění: zde
 
Obecně závazná vyhláška č. 4 / 2003
o udržování pořádku v obci v souvislosti s volně pobíhajícími psy
v platnosti od 1.10.2003
plné znění: zde
 
Obecně závazná vyhláška č. 3/2003
kterou se vyhlašuje závazná část Územního plánu obce Žabeň
v platnosti od 21.4.2003
plné znění: zde