Navigace

Obsah

PARTNERSTVÍ SE SLOVENSKOU OBCÍ ŹABOKREKY

 

MOTO

„Je hlupák ten, pro koho majetek, bohatství, moc a velikost má větší cenu než poklad, jímž je věrný přítel.“

Euripidés

 

V roce 2012 byla za přítomnosti představitelů obou obcí slavnostně podepsána smlouva o partnerské spolupráci mezi obcemi Žabeň a Žabokreky. Místem podpisu smlouvy se stal vrchol beskydské hory Bílý kříž, který odedávna symbolizuje vzájemnou sounáležitost národů českého (moravského) i slovenského. 

V předmětu smlouvy je uveden závazek obou obcí spolupracovat v následujících oblastech:

  • Vzájemná výměna zkušeností při     realizaci úkolů místní samosprávy a participaci občanů do veřejného života obce
  • Podnikatelské aktivity 
  • Vzájemné podnikatelské, kulturně- společenské a sportovní aktivity
  • Společné zapojení do mezinárodních programů

 

Od roku 2012 již proběhla celá řada setkání, občané obou obcí se hojně navštěvují a podporují ve svých činnostech ať již veřejného či kulturního života. Na podporu vzájemné spolupráce byly získány prostředky z operačního programu Přeshraniční spolupráce Slovensko - Česko - Fond Mikroprojektů.

 

logo_eu

vitkoviceden_fotbalu

zabokreky

Slovenská obec Žabokreky se nachází v bezprostřední blízkosti města Martin a je součástí Žlinského kraje.

Dnes v obci žije 1.176 obyvatel. Za uplynulých 50 roků obec zaznamenala také nejvyšší vzestup životní úrovně. V tomto období se nejvíce rozvíjela také výstavba rodinných domů a objektů občanské vybavenosti. Postupně byly svépomocí vybudovány požární zbrojnice, kulturní dům, základní a mateřská škola, rekreačně-sportovní areál, byla provedena úprava místního hřbitova včetně smuteční síně. 

Obec je plně elektrifikována, vybavená místním rozhlasem, telefónním vedením, je připojená na veřejnou vodovodní, kanalizační a plynofikační síť a na systém veřejné autobusové dopravy. 

Tak jako v minulosti, tak i v současnosti žije obec bohatým kulturně-společenským, duchovním a sportovním životem.
 
zdroj: www.zabokreky.sk
_
jubilantiohen