Navigace

Obsah

Zpráva o činnosti SDH Žabeň za rok 2012

  Sestry a bratři, dámy a pánové, vážení hosté. Dovolte abych Vás seznámil se zprávou o činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Žabni za rok 2012.

   V lednu se již tradičně konala VVH. Zhodnotili jsme rok 2011 a dali jsme si úkoly do roku následujícího.

   Na jaře se naše činnost rozběhla naplno. Provedl se úklid všech prostor zbrojnice . Na hřišti na věži jsme vyměnili dřevěné fošny, které již byly shnilé za nové a natřeli jsme je. Upravila se také podlaha a samotný vstup na věž pro zvýšení bezpečnosti . Na závěr se celá věž natřela. Podařilo se sehnat starší výčepní zařízení, kterým jsme nahradili původní výčep a chlazení na visalajích. Byl také proveden sběr železného šrotu v naší obci.

   Při stavění májky jsme se opravdu zapotili, protože strom byl letos opravdu velký. Na kácení máje jsme po mnoha letech měli opět živou hudbu a to kapelu Blankyt. Počasí nám přálo, účast byla dobrá a všichni snad byli spokojeni.

   V červnu proběhl již 38 ročník pohárové soutěže dospělých o Pohár starosty obce. Letos jsme poprvé pozvali hasiče z naší partnerské obce - slovenských Žabokrek. Ti naše pozvání přijali a naše pohárovka tak byla mezinárodní.Naši slovenští přátelé ač nikdy necvičili požární útok na věž skončili nakonec na pěkném čtvrtém místě, třetí byli muži Žabeň B, druhá Skalice a první skončili muži ze Lhotky. Družstvo Žabeň A bohužel soutěž nedokončilo.V ženské kategorii byla jen dvě družstva, první byla stejně jako loni Lhotka a ženy z Bašky útok nedokončily.

 Co se týče soutěží, naše družstvo mužů se zúčastnilo několika soutěží,  první byla účast v okrskové soutěži v Oprechticích. Třetí místo získali na PS v Řepištích. Od našich kolegů ze Slovenska jsme dostali pozvání na jejich první    ročník soutěže. 21.července proto naše stařičká Avie vyrazila směr Žabokreky nedaleko slovenského Martina.Za přispění obecního úřadu se soutěže zúčastnili i ostatní zájemci z řad hasičů, jejich rodinných příslušníku i ostatních zájemců. V autobuse jeli také mladí hasiči, kteří předvedli své dovednosti ve své kategorii. V Žabokrekách naši přesvědčivě zvítězili v obou kolech a zacvičili si i starší muži. Po soutěži jsme se krátce zúčastnili jejich Anna bálu. S celodenním výletem byli všichni spokojeni.

   V období letních prázdnin se uskutečnila již pomalu také tradiční Letní slavnost. K tanci a poslechu hrála opět skupina Blankyt  na jejíž obě vystoupení nám přispěla obec Žabeň. Počasí nám přálo, účast občanů byla větší než v jiných letech.

Z iniciativy několika našich členů se na podzim opět uskutečnilo zábavné odpoledne s názvem Babí léto. I přes pěkné počasí nepřišlo mnoho dětí což je škoda, protože ty děti, které přišly si myslím prožily pěkné odpoledne plné her a zábavy.

   V září se opět rozběhly schůzky Mladých hasičů. Letos se jim za přispění obecního úřadu podařilo zakoupit požární stříkačku a dovybavit družstvo dresy, ochrannými přilbami a hadicemi na cvičení. O jejich činnosti budete seznámení v samostatné zprávě.

   Na podzim se opět sbíral železný šrot v obci a vše se připravilo na nacházející zimu. Bylo provedeno přepojení ohřevu teplé vody z bojleru na plynový kotel, aby šetřila elektrická energie. 16. prosince se u naší kapličky už tradičně konalo setkání občanů u jesliček s živým betlémem. Členové sboru se aktivně zúčastnili přípravy, zabezpečení bezpečnosti během akce a úklidu po její skončení. Úplně poslední akcí bylo posezení v sále zbrojnice na silvestra.

   Tolik stručný výčet naší činnosti. Náš sbor má v součastné době 46 členů, z toho je 8 žen, 7 mužů do 26 let a 25 mužů starších a 6 MH. Výbor se sešel na 3. schůzích svolaných podle potřeby a proběhly 5. valné hromady z toho jedna VVH.

   Na závěr svého vystoupení děkuji všem členům za vykonanou práci, jejich rodinným příslušníkům za trpělivost a podporu. Také chci velice poděkovat vedení obce v čele s panem starostou Hejnešem za podporu, finanční pomoc a dobrou spolupráci na všech úrovních. Věřím, že dobrá spolupráce bude probíhat i v roce letošním.

  Za sebe přeji Ván i Vašim rodinám vše nejlepší, hodně štěstí zdraví a osobní spokojenosti v novém roce.

Autor: Dalibor Fidrišek