Navigace

Obsah

Zpět

Veřejná vyhláška oznamující zahájení řízení o vydání Územního plánu Žabeň formou opatření obecné povahy a oznámení o konání veřejného projednání

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, jako pořizovatel

Územního plánu Žabeň podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") oznamuje, že v souladu s § 171 až 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") a v souladu s ustanovením § 52 stavebního zákona, zahajuje řízení o vydání Územního plánu Žabeň

formou opatření obecné povahy a zároveň vyzývá k uplatnění stanovisek, námitek a připomínek k návrhu tohoto územního plánu. Návrh Územního plánu Žabeň včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj (dále jen "návrh územního plánu") bude vystaven k veřejnému nahlédnutí ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky (tj. od 29. 3. 2018) do jejího sejmutí (tj. do 23. 5. 2018):

1.) na Obecním úřadu Žabeň (pondělí a středa od 8.00 do 11.30 hodin, od 13.00 do 16.30 hodin)

2) na Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, Radnič1148, kanc. č. 407 (pondělí, středa od 8.00 do 17.00 hodin, čtvrtek od 8.00 do 15.00 hodin, úterý, pátek od 8.00 do 13.30 hodin).

Návrh územního plánu bude také zveřejněn po dobu vyvěšení veřejné vyhlášky v elektronické podobě na internetových stránkách obce Žabeň: www.zaben.cz

Podle ustanovení § 52 odst. 1 stavebního zákona Vám dále oznamujeme, že se

dne 15. 5. 2018 v 15 hodin uskuteční v zasedací místnosti Obecního úřadu Žabeň, č. p. 62, veřejné projednání návrhu územního plánu. celé znění

Vyvěšeno: 28. 3. 2018

Datum sejmutí: 24. 5. 2018

Zodpovídá: Jana Blahutová DiS.

Zpět