Navigace

Obsah

Stránka

Škola dostává novou střechu


Rekonstrukce budovy základní a mateřské školy postoupila do další fáze. Poté co byla ukončena oprava elektroinstalace, začíná pokrývat stávající budovu nová střecha. Věřme, že celá rekonstrukce bude dokončena včas a děti naleznou v novém školním roce svou školu jako vyměněnou.

 

Fotografie z probíhající rekonstrukce naleznete zde:


31. 7. 2012

Schváleno: Rada obce rozhodla o poskytnutí daru majitelům nemovitostí v Žabni ve výši 600Kč


Rada obce na svém 34. zasedání schválila dar obyvatelům obce a všem, kteří na území obce mají nemovitost s číslem popisným, na údržbu svých nemovitostí ve výši 600Kč.

Tímto rozhodnutím také naplnila význam usnesení zastupitelstva obce, které závazalo obec Žabeň kompenzovat obyvatelům obce zvýšenou daň z nemovistostí. Rada obce se rozhodla postupovat jednotně a všem majitelům nemovitostí stanovila jednotnou výši daru.

Připomínáme, že v kompetenci rady obce je udělit dar fyzickým osobám do výše 20.000Kč.

O dané věci rokovalo také zastupitelstvo obce na svém 8. zasedání, které se uskutečnilo 27. června v kulturním domě. Zastupitelé však k tomuto bodu nepřijali usnesení, jelikož pro vzetí rozhodnutí rady obce na vědomí chyběl jeden hlas. 7 zastupitelů vyslovilo s postupem rady obce souhlas, dva nehlasovali a dva byli proti.

Obec Žabeň začne dar obyvatelům a majitelům nemovitostí v Žabni vyplácet v průběhu měsíce září. O termínu zahájení vyplácení a podmínkách poskytnutí daru budeme dále informovat prostřednictvím internetových stránek a obecního rozhlasu.


Bc. Martin Válek, 24. 7. 2012

Změna: Nadcházející zasedání zastupitelstva obce je přesunuto do sálu Kulturního domu


Změna: Nadcházející zasedání zastupitelstva obce je přesunuto do sálu Kulturního domu

Důvodem pro změnu místa zasedání zastupitelstva je uzavření zasedací místnosti obecního úřadu pro účely uskladnění nutného vybavení Základní školy, jejíž budova včetně vnitřních prostor, prochází rozsáhlou rekonstrukcí.

Zasedání zastupitelstva obce se uskuteční 27. června 2012 v 18.00 v sále Kulturního domu. Pozvánku s navrženým programem jednání naleznete na jiném místě.

Všichni občané, kteří mají zájem se seznámit s aktuálním děním v obci, nebo položit otázky svým zastupitelům, jsou srdečně zváni.

 
Bc. Martin Válek
místostarosta obce

 


21. 6. 2012

Jak to bylo vlastně s tou žabeňskou poutí


Všem, kteří hlasovali v anketě, která se věnovala otázce "Co bylo typické pro žabeňskou pouť" děkuji a pokusím se vám nyní prostřednictvím vzpomínek mojí babičky, Irenky Válkové, popsat jak vlastně před mnoha lety probíhala žabeňská pouť. koblihy

Babička na pouť vzpomínala opravdu s láskou a bylo vidět, že jí tato událost zůstala opravdu pevně vryta do paměti. Každý rok na svatého Šebestiána, 20. Ledna, konala se v Žabni pouť a byla to opravdu velká sláva. V každé chalupě bylo zvykem, že mámy a babičky smažily koblihy. Lidé se pravidelně scházeli před největším statkem v Žabni, pana Tylečka, aby se poté spolu vydali v procesí na mši do paskovského kostela. Před statkem už hráli muzikanti, kteří poté všem vyhrávali do kroku. Na cestě do kostela se zpívalo, tancovalo a nejednou se stalo, že muzikantům v silném mrazu zamrzly trumpety. To potom v první paskovské chalupě se trumpety rozmrazovaly horkou vodou, aby mohli dále troubit a hrát do kroku. Před procesím se nesl kříž.
 

Po mši se ještě celá chasa zastavila u pana Tylečka na statku, kde už panímáma připravila malé občerstvení v podobě teplého čaje, párků a mohlo se jít oslavovat do hospody ke Stachům, kde celá pouťová oslava pokračovala až do rána. Bylo by určitě krásné tuto žabeňskou tradici obnovit. Co myslíte?
 

Omlouvám se, pokud je snad toto vyprávění v něčem nepřesné. Přeci jen babička již nemá takovou jiskrnou paměť jako za mlada, přesto mě velmi těšilo na tyto časy spolu s babičkou zavzpomínat.
 

Díky Martin Válek
 

 

 


30. 1. 2012

Stránka