Navigace

Obsah

Stránka

Biocel Paskov informuje - odstávka závodu


Dne 21.10.2012 bude plánovaně odstaven závod pro opravy a čištění strojního zařízení. Zpětný nájezd bude 1.11.2012.

 

S pozdravem

Ing. Petr Solík
vedoucí směny CŘS

17. 10. 2012

Výsledky voleb do krajských zastupitelstev v obci Žabeň


Výsledky voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje 2012

Komunistická str.Čech a Moravy - 27,53 % (vítěz voleb v obci)

Česká str.sociálně demokrat. - 20,24 %

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. - 12,55 %

Občanská demokratická strana - 10,93 %

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI - 8,50 %

NEZÁVISLÍ - 6,47 %
 

Volební účast v naší obci dosáhla hodnoty 43,33 %


17. 10. 2012

Omluva místostarosty manželům Ficelovým


Vážení manželé Ficelovi.

Chtěl bych vám vyjádřit svou omluvu za újmu, kterou vám způsobilo vyvěšení
ankety na internetových stránkách obce. Smyslem této ankety mělo být
zjištění názoru veřejnosti na problematiku, kterou spolu vzájemně řešíme
již přes dva roky. Bohužel, jsem zvolil nesprávnou formu, na což mě
upozornil pan Marcel Brabec, který doslovně uvedl, že tato anketa může
vyvolávat závistivé a jiné nepatřičné reakce vůči vašim osobám.
Poté, když jsem nad jeho slovy zamyslel, jsem mu musel dát za pravdu a
anketu jsem okamžitě z úvodní stránky stáhl a nahradil jsem ji jinou, která
se daného problému již netýkala. Bohužel jsem si však neuvědomil, že ikdyž
anketu zneplatním a stáhnu z úvodní stránky, stále bude figurovat v archivu
anket, což byla bohužel další chyba, které jsem se v tomto případě
dopustil. A ikdyž se touto cestou k již stažené a neplatně anketě proklikal
pouze jeden uživatel, patrně Marcel Brabec, který mi za toto nedopatření
"vynadal", neomlouvá mě to. Měl jsem tuto anketu odstranit, jak jsem panu
Brabcovi slíbil.

Za tyto skutky bych vám rád vyjádřil svou osobní omluvu a také slib, že v
této věci se již dále nebudu nikterak angažovat, kromě případného hlasování
v zastupitelstvu obce. Mé názory na věc se tímto nemění, stále považuji
výši odškodnění za předčasné ukončení nájemního vztahu, kterou si
nárokujete, za neúnosnou pro obec a nepřístojnou, nicméně plně respektuji
vaše právo na toto jednání.

Bc. Martin Válek
místostarosta
Obec Žabeň
 


17. 10. 2012

Závěry z 9. zasedání zastupitelstva obce Žabeň


Zasedání zastupitelstva obce Žabeň

s pořadovým číslem 9. se konalo včera, tedy 10. října 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zastupitelé obce schválili rozpočtovou změnu, která reagovala na aktuální rozpočtové nároky, především z důvodu havárie na vodovodním řádu ve škole, dále poté na výstavbu vodovodního a kanalizačního řádu na pozemcích par. č. 57/1, 36/1, 2 (za sokolským hřištěm).

Zastupitelstvo obce dále zvolilo dva nové členy školské rady z řad zastupitelů a to pana Vladana  Válka a paní Ludmilu Škopkovou a schválilo vyhlášení záměru obce k bezúplatnému převodu pozemků společnosti Povodí Odry, s. p., nacházející se pod cyklostezkou.

Velmi vzrušená debata se poté udála ohledně projednávání bodu programu, který se věnoval aktuální situaci najemního bydlení ve školní budově. Ve velmi vzrušené debatě se vedla diskuse především nad způsobem kompenzace stávajícím nájemníkům za předčasné ukončení jejich nájemního bydlení z důvodu rozšíření mateřské školky o prostory bytu.

Část zastupitelů navrhovala finanční kompenzaci ve výši 350.000 Kč, část zastupitelů poté navrhovala kompenzaci v maximální výši 150.000 Kč a třetí skupina zastupitelů se domnívá, že pokud v dosavadním vyjednávání s nájemníky nedošlo ke shodě, je třeba využít zákonné prostředky, které obec v tomto případě může využít a postupovat dle zákona.

Zastupitelé se nakonec na způsobu kompenzace a její případné výše nedohodli. Rada obce bude tedy postupovat v dosavadním postupu a požádá o rozhodnutí sporu příslušný soud.

Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce je již nyní k dispozici v sekci "Obec Žabeň". Zápis ze zasedání a protokol o hlasování bude doplněn záhy.

Bc. Martin Válek

 


11. 10. 2012

Volby do zastupitelstva moravskoslezského kraje 2012


Volby do zastupitelstva moravskoslezského kraje 2012

volby

Vážení občané, infomrujeme vás o termínu a místě konání voleb v naší obci.

1. Volby do zastupitelstva kraje se konají:
    v pátek 12. října 2012 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
    v sobotu 13. října 2012 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
 

2. Místem konání voleb v okrsku obce Žabeň je:
    zasedací místnost Obecního úřadu v Žabni, Žabeň č.p. 62.
 

 Bc. Martin Válek - místostarosta


Bc. Martin Válek, 11. 10. 2012

Rekonstrukce základní školy - dokončeno !!


Přínášíme vám malou ochutnávku v podobě několika obrázků z právě dokončené rekonstrukce naší základní školy. Nebýt havárie na vodovodním přívodu WC, byl by výsledek téměř dokonalý. Ostatně posuďte sami.

školní družinaškolní družina 2

PC učebnavýtvarná učebna

Na prvních dvou obrázcích můžete vidět nové prostory školní družiny, na dalších dvou poté PC učebnu (zatím bez instalovaných PC) a výtvarnou a kreativní učebnu.

Tyto obrázky, berte prosím jen jako malou ochutnávku, jelikož připravujeme slavnostní otevření rekonstruované školy k 50. letému výročí otevření štávající školní budovy v obci. Budete všichni zváni, těšíme se na vaši návštěvu.

 


8. 10. 2012

Rozšíření kanalizace a vodovodu v lokalitě za sokolským hřištěm za neuvěřitelnou cenu


Rozšíření kanalizace a vodovodu, v lokalitě za sokolským hřištěm, provede společnost PEVA-PLAST, s. r. o.. Tato společnost zvítězila ve výběrovém řízení neuvěřitelnou nabídkou, která dokonce donutila členy hodnotící komise provést šetření, zdali je vůbec možné, za tuto cenu, opravdu objednané práce provést. Nicméně společnost PEVA-PLAST, s. r. o. splnila veškeré náležitosti a její nabídka byla shledána jako oprávněná a relevantní. Obec Žabeň tedy zaplatí za rozšíření kanalizace a vodovodu v této lokalitě částku, která pouze o kousek převyšuje 400.000 Kč,  přičemž, druhá nejnižší nabídka, 633.326 Kč byla nabídnuta společností JANKOSTAV, s. r. o. Naopak nejvyšší nabídka přesahovala 1 milión korun.

Bc. Martin Válek - místostarosta

 

 

 

 


16. 9. 2012

Havárie ve škole: prasklá hadička k zásobníku WC doslova vyplavila mateřskou školku


Jakou škodu dokáže napáchat prasklá obyčejná hadička, která napájí zásobník splachovacího záchodu v prvním patře, se mohli přesvědčit všichni, kdo navštevují naší mateřskou školku, především však naše paní učitelky, uklízečky atd. 

Jakmile voda prosákla nebo protekla stropem, v učebně mateřské školky se strhnula průtrž mračen, s tím rozdílem, že lavina vody nepadala z oblohy, nýbrž ze stropu. Ještě několik hodin poté, co se podařilo přivolaným hasičům odstranit záplavu vody v prvním patře a ve školce, padal nepřetržitý déšť velkých kapek ze stropu na smutnou třídu mateřské školky.

Provoz mateřské školky musel být z tohoho důvodu přerušen a bude obnoven ihned, jakmile to bude možné. Celou věc již řeší obecní úřad, jako zřizovatel ZŠ s příslušnou pojišťovnou a zjišťuje nutný rozsah prací pro obnovu třídy mateřské školy v co nejkratším čase.

učebna zšučebna zš a

Obr. Učebna základní školy
Takto dopadla parketová podlaha základní školy v prvním patře, odkud protékala voda do mateřské školy, která je umístěna přímo pod touto učebnou. Třída byla čerstvě vymalována a bylo položeno zbrusu nové lino. Podlaha tak bude muset být odstraněna a nahrazena novou. Zřejmě bude muset být přistoupeno znovu k vymalování učebny. Nicméně, termín pro otevření zrekonstruované školy pro školáky, by neměl být ohrožen.

 

Informace o tom, kdy dojde k obnovení provozu MŠ, zdali se najde nějaké náhradní řešení, poskytne všem rodičům ředitelka školy paní Mgr. Eva Juřicová.

Děkujeme za pochopení nastalé situace. Všichni pracovníci školy, v součinnosti s  obecním úřadem, usilnovně pracují na tom, aby provoz naší mateřské školky, byl obnoven co nejdříve, zároveň si dovoluji velmi poděkovat všem pracovnicím základní a mateřské školy, které se podílely na odklízení vzniklých škod.

Bc. Martin Válek - místostarosta obce

 

 


16. 9. 2012

Informace o příspěvku na údržbu nemovitosti


Informace o příspěvku na údržbu nemovitostí v roce 2012

Rada obce schválila příspěvek na údržbu nemovitostí vlastníkům nemovitostí s číslem popisným v Žabni pro rok 2012 ve výši 600 Kč – podmínky jsou uvedeny níže – doporučujeme pečlivě přečíst, abychom předešli případným nedorozuměním.

Dohody o poskytnutí příspěvku (vzor dohody je na druhé straně) při splnění níže uvedených podmínek budou uzavírány v úřední hodiny od 10. září 2012 do 31. října 2012 v kanceláři Obecního úřadu Žabeň.


Podmínky pro poskytnutí příspěvku na údržbu nemovitostí

příspěvek bude vyplacen pouze fyzické osobě, která vlastní nemovitost či nemovitosti s číslem popisným v katastru obce Žabeň a uzavřela s Obcí Žabeň „Dohodu o poskytnutí příspěvku na údržbu nemovitostí“ do 31. října 2012.

Dohoda o poskyt. přísp. na údržbu nemovitostí bude uzavřena:

1. Pouze na údržbu nemovitostí, jejíž obyvatelé (všichni občané přihlášení v předmětné nemovitosti k TP) nemají dluh vůči Obci Žabeň.

2. Pouze s tím vlastníkem, který prokáže, že daň z nemovitostí za rok 2012 byla uhrazena v řádném termínu, tj. do 31. května 2012 a to ústřižkem složenky, výpisem z účtu, pokladním dokladem fin. úřadu. V případě více spoluvlastníků pouze s tím z nich, jehož jménem byla daň uhrazena (plátce daně doloží pošt. poukázku fin. úřadu buď s potvrzením úhrady nebo spolu s výpisem z účtu s příslušnou úhradou, či pokladním dokladem fin. úřadu).

Při uzavření dohody je vlastník nemovitosti povinen na požádání předložit občanský průkaz, dále je zapotřebí mít s sebou číslo účtu, které se vepíše do dohody. Občanům, kteří nemají účet bude zaslán příspěvek poštovní poukázkou a na náklady s tím spojené mu bude snížen o 50 Kč, popř. dle individuální dohody.
 

 
Dohoda o poskytnutí příspěvku na údržbu nemovitostí: ke stažení zde 

 


Bc. Martin Válek, 13. 9. 2012

Biocel Paskov informuje: Neplánované odstavení závodu


Dne 3.8.2012 na Rsm došlo k neplánovanému odstavení závodu z důvodu strojní poruchy, předpokládaný zpětný nájezd bude 4.8.2012. Omlouváme se za případné způsobené nepříjemnosti.

S pozdravem


3. 8. 2012

Stránka