Navigace

Obsah

Stránka

Pozvánka na besedu s občany


Obec Žabeň si Vás dovoluje pozvat na besedu s občany
nad aktuálními obecními tématy.
Beseda se uskuteční dne 25. 10. 2012 od 17 hodin v budově Základní školy a mateřské školy v Žabni.
Na setkání s Vámi se těší starosta obce Mgr. David Hejneš a místostarosta obce Bc. Martin Válek.

22. 10. 2012

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce


naleznete v sekci

Obec Žabeň - Právní předpisy, usnesení a zápisy ze zasedání - Usnesení a zápisy zastupitelstva obce


22. 10. 2012

Stanovisko manželů Ficelových k anketě


Anketa probíhající na oficiálních inter. stránkách obce Žabeň byla umístěna bez našeho vědomí. V pátek 12. 10. 2012 jsme ji zaznamenali s textem „ Jakou částku byste považovali za adekvátní v případě kompenzace předčasného ukončení nájmu v bytě umístěném v budově základní školy, s tím, že prostory bytu by byly poté použity pro rozšíření mateřské školy?“

V sobotu již byla stažena do seznamu všech anket, ale stále běžela tak jako některé z předešlých anket, což zaznamenalo více lidí než jeden.

V neděli jsme byli upozorněni našim synem na text v této anketě a zjistili jsme, že byl změněn v průběhu hlasování a to se výrazně dotýká i těch, kteří už v anketě hlasovali před touto úpravou. Navíc text byl úplně v rozporu s tím, o čem se doposud, ohledně ukončení našeho bydlení v obecním bytě, jednalo. Upravený text zněl takto „ Jakou částku byste považovali za adekvátní v případě kompenzace za předčasné ukončení nájemní smlouvy v bytě umístěném v budově základní školy, s tím, že nájemníkovi bude poskytnuto spolu s finanční náhradou také odpovídající náhradní bydlení?“
V neděli 14. 10. 2012 odpoledne jsme pak dostali zprávu, že anketa již byla zrušena úplně.

Byla jen věc náhody a štěstí, že se nám toto podařilo zjistit a taky z obecních internetových stránek vytisknout včetně průběhu hlasování z 12. 10. 2012 a 14. 10. 2012.

Dne 16. 10. 2012 nám pan M. Válek zaslal emailem omluvu totožnou s omluvou uvedenou na internetových stránkách obce s tím, že ji zveřejní, jestli si to budeme přát. Přestože jsme na toto nereagovali, umístil ji na stránky obce.

Otázkou zůstává, jak by se dále vyvíjel průběh této ankety a případná další manipulace s textem kdyby zrušena nebyla.

Věříme tomu, že většina občanů Žabně chápe naši situaci a to, že postupujeme tak, abychom se nedostali do rozporu se zákony a současně uplatnili své nároky.
Zároveň věříme, že s umístěním a způsobem zacházení s touto anketou ostatní představitelé naší obce nemají nic společného.

Doufáme, že pan Bc. Martin Válek si je vědom toho, že je prokazatelné, že úmyslně manipuloval s textem ankety a je schopen se k tomu veřejně přiznat.

 

Děkujeme manželé Ficelovi
 


22. 10. 2012

Den otevřených dvěří v Základní škole


Obec Žabeň a Základní a mateřská škola v Žabni si vás dovolují pozvat

u příležitosti dokončení rekonstrukce školy na
DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ

který se koná 25. 10. 2012 v době od 15.00 - 17.00 hodin.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

 


21. 10. 2012

Biocel Paskov informuje - odstávka závodu


Dne 21.10.2012 bude plánovaně odstaven závod pro opravy a čištění strojního zařízení. Zpětný nájezd bude 1.11.2012.

 

S pozdravem

Ing. Petr Solík
vedoucí směny CŘS

17. 10. 2012

Výsledky voleb do krajských zastupitelstev v obci Žabeň


Výsledky voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje 2012

Komunistická str.Čech a Moravy - 27,53 % (vítěz voleb v obci)

Česká str.sociálně demokrat. - 20,24 %

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. - 12,55 %

Občanská demokratická strana - 10,93 %

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI - 8,50 %

NEZÁVISLÍ - 6,47 %
 

Volební účast v naší obci dosáhla hodnoty 43,33 %


17. 10. 2012

Omluva místostarosty manželům Ficelovým


Vážení manželé Ficelovi.

Chtěl bych vám vyjádřit svou omluvu za újmu, kterou vám způsobilo vyvěšení
ankety na internetových stránkách obce. Smyslem této ankety mělo být
zjištění názoru veřejnosti na problematiku, kterou spolu vzájemně řešíme
již přes dva roky. Bohužel, jsem zvolil nesprávnou formu, na což mě
upozornil pan Marcel Brabec, který doslovně uvedl, že tato anketa může
vyvolávat závistivé a jiné nepatřičné reakce vůči vašim osobám.
Poté, když jsem nad jeho slovy zamyslel, jsem mu musel dát za pravdu a
anketu jsem okamžitě z úvodní stránky stáhl a nahradil jsem ji jinou, která
se daného problému již netýkala. Bohužel jsem si však neuvědomil, že ikdyž
anketu zneplatním a stáhnu z úvodní stránky, stále bude figurovat v archivu
anket, což byla bohužel další chyba, které jsem se v tomto případě
dopustil. A ikdyž se touto cestou k již stažené a neplatně anketě proklikal
pouze jeden uživatel, patrně Marcel Brabec, který mi za toto nedopatření
"vynadal", neomlouvá mě to. Měl jsem tuto anketu odstranit, jak jsem panu
Brabcovi slíbil.

Za tyto skutky bych vám rád vyjádřil svou osobní omluvu a také slib, že v
této věci se již dále nebudu nikterak angažovat, kromě případného hlasování
v zastupitelstvu obce. Mé názory na věc se tímto nemění, stále považuji
výši odškodnění za předčasné ukončení nájemního vztahu, kterou si
nárokujete, za neúnosnou pro obec a nepřístojnou, nicméně plně respektuji
vaše právo na toto jednání.

Bc. Martin Válek
místostarosta
Obec Žabeň
 


17. 10. 2012

Závěry z 9. zasedání zastupitelstva obce Žabeň


Zasedání zastupitelstva obce Žabeň

s pořadovým číslem 9. se konalo včera, tedy 10. října 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zastupitelé obce schválili rozpočtovou změnu, která reagovala na aktuální rozpočtové nároky, především z důvodu havárie na vodovodním řádu ve škole, dále poté na výstavbu vodovodního a kanalizačního řádu na pozemcích par. č. 57/1, 36/1, 2 (za sokolským hřištěm).

Zastupitelstvo obce dále zvolilo dva nové členy školské rady z řad zastupitelů a to pana Vladana  Válka a paní Ludmilu Škopkovou a schválilo vyhlášení záměru obce k bezúplatnému převodu pozemků společnosti Povodí Odry, s. p., nacházející se pod cyklostezkou.

Velmi vzrušená debata se poté udála ohledně projednávání bodu programu, který se věnoval aktuální situaci najemního bydlení ve školní budově. Ve velmi vzrušené debatě se vedla diskuse především nad způsobem kompenzace stávajícím nájemníkům za předčasné ukončení jejich nájemního bydlení z důvodu rozšíření mateřské školky o prostory bytu.

Část zastupitelů navrhovala finanční kompenzaci ve výši 350.000 Kč, část zastupitelů poté navrhovala kompenzaci v maximální výši 150.000 Kč a třetí skupina zastupitelů se domnívá, že pokud v dosavadním vyjednávání s nájemníky nedošlo ke shodě, je třeba využít zákonné prostředky, které obec v tomto případě může využít a postupovat dle zákona.

Zastupitelé se nakonec na způsobu kompenzace a její případné výše nedohodli. Rada obce bude tedy postupovat v dosavadním postupu a požádá o rozhodnutí sporu příslušný soud.

Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce je již nyní k dispozici v sekci "Obec Žabeň". Zápis ze zasedání a protokol o hlasování bude doplněn záhy.

Bc. Martin Válek

 


11. 10. 2012

Volby do zastupitelstva moravskoslezského kraje 2012


Volby do zastupitelstva moravskoslezského kraje 2012

volby

Vážení občané, infomrujeme vás o termínu a místě konání voleb v naší obci.

1. Volby do zastupitelstva kraje se konají:
    v pátek 12. října 2012 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
    v sobotu 13. října 2012 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
 

2. Místem konání voleb v okrsku obce Žabeň je:
    zasedací místnost Obecního úřadu v Žabni, Žabeň č.p. 62.
 

 Bc. Martin Válek - místostarosta


Bc. Martin Válek, 11. 10. 2012

Rekonstrukce základní školy - dokončeno !!


Přínášíme vám malou ochutnávku v podobě několika obrázků z právě dokončené rekonstrukce naší základní školy. Nebýt havárie na vodovodním přívodu WC, byl by výsledek téměř dokonalý. Ostatně posuďte sami.

školní družinaškolní družina 2

PC učebnavýtvarná učebna

Na prvních dvou obrázcích můžete vidět nové prostory školní družiny, na dalších dvou poté PC učebnu (zatím bez instalovaných PC) a výtvarnou a kreativní učebnu.

Tyto obrázky, berte prosím jen jako malou ochutnávku, jelikož připravujeme slavnostní otevření rekonstruované školy k 50. letému výročí otevření štávající školní budovy v obci. Budete všichni zváni, těšíme se na vaši návštěvu.

 


8. 10. 2012

Stránka