Navigace

Obsah

Stránka

Biocel Paskov informuje: Upozornění na možnost výskytu zvýšené úrovně hluku


Ve dnech 13.1. - 14.1. 2013 proběhne operativní CZZ. S ohledem na tuto skutečnost je možné v těchto dnech očekávat zvýšenou úroveň hluku při odstavování a nájezdu kotelních jednotek.

 
S pozdravem Ing.Petr Lísek
vedoucí směny CŘS

13. 1. 2013

Známky na popelnice na rok 2013


Známky na popelnice na rok 2013 

se budou vydávat, stejně jako v minulých létech, v kanceláři Obecního úřadu Žabeň v úřední hodiny v průběhu měsíce února. Poplatek za odvoz TDO v roce 2013 se neplatí.


Do konce února jsou platné známky z roku 2012.
 


13. 1. 2013

Výsledky prezidentských voleb 2013 v Žabni


Výsledky prezidenstkých voleb 2013 v Žabni:

Volební účast - 65,94 % (393 hlasujících z 596 možných)

MILOŠ ZEMAN - 26,85 % (105 hlasů)
Jiří Dienstbier - 19,44 % (76)
Jan Fischer - 18,67% (73)
Karel Schwarzenberg - 15,09 (59)
Zuzana Roithová - 6,39% (25)
Vladimír Franz - 4,60% (18)
Jana Bobošíková - 3,58% (14)
Taťána Fischerová - 3,32% (13)
Přemysl Sobotka - 2,05% (8)
 
 
Výsledky voleb v okrese Frýdek-Místek
 
Miloš Zeman - 28,14%
Jiří Dienstbier - 17,91%
Jan Fischer - 17,20%
Karel Schwarzenberg - 14,88%

13. 1. 2013

Tříkrálová sbírka pro Charitu od 2. 1. do 15. 1. 2013


Vážení občané,
i tento rok probíhá Tříkrálová sbírka pro Charitu od 2. 1. do 15. 1. 2013.


Díky Vám se podařilo v minulém roce v Žabni vybrat 8 897 Kč. Celková částka Tříkrálové sbírky loňského roku byla 1 592 531 Kč. Výtěžek z Tříkrálové sbírky se rozdělil mezi charitní střediska Frýdek – Místek. Největší část peněz byla věnována na dovybavení Odlehčovací služby a týdenního stacionáře. Dále byly peníze použity na provoz Centra Pramínek pro rodiny s dětmi v sociálně vyloučené lokalitě, Terénní služby Rebel pro děti a mládež a na klub Nezbeda, nízko prahové zařízení pro děti a mládež. Částečně byly pokryty náklady provozu Denního centra pro osoby s psychickým onemocněním, Rodinného a poradenského centra Kolečko a také Charitní pečovatelské a ošetřovatelské služby. Děkujeme za Vaše finanční dary i ochotu pomáhat.


Jen pro připomenutí: Naši tři králové mají kasičku s logem Charity a pečetí obecního úřadu Žabeň. Každý vedoucí skupinky má viditelně připnutou kartičku se svým jménem, číslem pokladničky a logem Charity. Prosím, zkontrolujte si tyto důležité znaky pravosti koledníků. Nechodíme jen pro peníze, chceme přinést požehnání do vašich domů, zazpívat koledu. Děkujeme za Vaši štědrost a těšíme se na setkání s Vámi.

Za Tříkrálové koledníky pro Žabeň Bc. Hana Čajánková
 


6. 1. 2013

Vánoční prodej kaprů


Od 21. až do 23. prosince bude probíhat na rybníku pana Sudra Vánoční prodej karpů.Denně 8 – 17 hodin.

Rybník ve Staříči u rychlostní komunikace směr FM – Ostrava
Ryby Vám na požádání očistíme a vykucháme.
cena 85.- Kč /kg
 

kapri


13. 12. 2012

Tříkrálová sbírka


Tříkrálová sbírka

Dobročinnou akci Tříkrálová sbírka pořádá každoročně Charita Česká republika.
Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček v našem regionu organizuje Charita Frýdek-Místek ve spolupráci s obcemi, farnostmi a různými mládežnickými organizacemi.
Úspěch celé akce tedy závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech republiky. Tříkrálová sbírka je tak největší dobrovolnickou akcí u nás v republice.

Další ročník sbírky bude probíhat od 2. do 15. ledna 2013.

Komu sbírka pomůže?
Výtěžek sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.

Jak můžete sbírku podpořit?
• dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777 nebo finančním příspěvkem na tříkrálové konto, č. ú. 66008822/0800
• jako koledník
• příspěvkem do kasičky koledníků
• doporučte nás svým přátelům, například prostřednictvím Facebooku

Více informací o sbírce najdete na http://www.trikralovasbirka.cz/

Za Charitu Frýdek-Místek
Renáta Zbořilová, koordináta Tříkrálové sbírky
 


7. 12. 2012

Skládka biologicky rozložitelného odpadu – ukončení činnosti v roce 2012


Skládka biologicky rozložitelného odpadu – ukončení činnosti v roce 2012

 

Tento týden, to je ve středu a v sobotu, bude naposledy otevřena skládka biologicky rozložitelného odpadu u firmy Ludma Trading. Ve středu bude otevřeno od 14- 16 hodin, v sobotu od 10 – 12 hodin.

Skládka biologicky rozložitelného odpadu bude opět v provozu od jara příštího roku.
 


5. 12. 2012

Opisy stavů vodoměrů


Opisy stavů vodoměrů
 

V době od 30. listopadu do 6. prosince 2012 budou v naší obci prováděny pravidelné opisy vodoměrů.

Pracovníci, kteří budou opisy provádět, mají služební průkazy firmy Ovod, kterými jsou povinni se na požádání prokázat.
 


30. 11. 2012

Biocel Paskov informuje: Upozornění na zvýšení hlukové zátěže


Dobrý den.

Dnes tj. 10. listopadu ve 14:40 dojde k plánované odstávce celého závodu z důvodu strojní poruchy.

S ohledem na tuto skutečnost bylo možné registrovat mírně zvýšenou úroveň hluku při nájezdu kotelních jednotek.

 
Omlouváme se za způsobené nepříjemnosti.
S pozdravem
Ing. Petr Solík
vedoucí směny CŘS

10. 11. 2012

Nezapomeňte požádat o příspěvek na údržbu nemovistosti


Již jen několik dnů zbývá k uzavření dohody o příspěvek na údržbu nemovistosti s obcí Žabeň. Pokud jste tak ještě neučinili, máte šanci do konce měsíce října. Všechny potřebné informace naleznete zde:

aktuality/?pageshowing=2&more=116#news116

nebo vám je poskytnou na obecním úřadě.

Bc. Martin Válek
místostarosta

24. 10. 2012

Stránka