Navigace

Obsah

Stránka

Vánoční prodej kaprů


Od 21. až do 23. prosince bude probíhat na rybníku pana Sudra Vánoční prodej karpů.Denně 8 – 17 hodin.

Rybník ve Staříči u rychlostní komunikace směr FM – Ostrava
Ryby Vám na požádání očistíme a vykucháme.
cena 85.- Kč /kg
 

kapri


13. 12. 2012

Tříkrálová sbírka


Tříkrálová sbírka

Dobročinnou akci Tříkrálová sbírka pořádá každoročně Charita Česká republika.
Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček v našem regionu organizuje Charita Frýdek-Místek ve spolupráci s obcemi, farnostmi a různými mládežnickými organizacemi.
Úspěch celé akce tedy závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech republiky. Tříkrálová sbírka je tak největší dobrovolnickou akcí u nás v republice.

Další ročník sbírky bude probíhat od 2. do 15. ledna 2013.

Komu sbírka pomůže?
Výtěžek sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.

Jak můžete sbírku podpořit?
• dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777 nebo finančním příspěvkem na tříkrálové konto, č. ú. 66008822/0800
• jako koledník
• příspěvkem do kasičky koledníků
• doporučte nás svým přátelům, například prostřednictvím Facebooku

Více informací o sbírce najdete na http://www.trikralovasbirka.cz/

Za Charitu Frýdek-Místek
Renáta Zbořilová, koordináta Tříkrálové sbírky
 


7. 12. 2012

Skládka biologicky rozložitelného odpadu – ukončení činnosti v roce 2012


Skládka biologicky rozložitelného odpadu – ukončení činnosti v roce 2012

 

Tento týden, to je ve středu a v sobotu, bude naposledy otevřena skládka biologicky rozložitelného odpadu u firmy Ludma Trading. Ve středu bude otevřeno od 14- 16 hodin, v sobotu od 10 – 12 hodin.

Skládka biologicky rozložitelného odpadu bude opět v provozu od jara příštího roku.
 


5. 12. 2012

Opisy stavů vodoměrů


Opisy stavů vodoměrů
 

V době od 30. listopadu do 6. prosince 2012 budou v naší obci prováděny pravidelné opisy vodoměrů.

Pracovníci, kteří budou opisy provádět, mají služební průkazy firmy Ovod, kterými jsou povinni se na požádání prokázat.
 


30. 11. 2012

Biocel Paskov informuje: Upozornění na zvýšení hlukové zátěže


Dobrý den.

Dnes tj. 10. listopadu ve 14:40 dojde k plánované odstávce celého závodu z důvodu strojní poruchy.

S ohledem na tuto skutečnost bylo možné registrovat mírně zvýšenou úroveň hluku při nájezdu kotelních jednotek.

 
Omlouváme se za způsobené nepříjemnosti.
S pozdravem
Ing. Petr Solík
vedoucí směny CŘS

10. 11. 2012

Nezapomeňte požádat o příspěvek na údržbu nemovistosti


Již jen několik dnů zbývá k uzavření dohody o příspěvek na údržbu nemovistosti s obcí Žabeň. Pokud jste tak ještě neučinili, máte šanci do konce měsíce října. Všechny potřebné informace naleznete zde:

aktuality/?pageshowing=2&more=116#news116

nebo vám je poskytnou na obecním úřadě.

Bc. Martin Válek
místostarosta

24. 10. 2012

Pozvánka na besedu s občany


Obec Žabeň si Vás dovoluje pozvat na besedu s občany
nad aktuálními obecními tématy.
Beseda se uskuteční dne 25. 10. 2012 od 17 hodin v budově Základní školy a mateřské školy v Žabni.
Na setkání s Vámi se těší starosta obce Mgr. David Hejneš a místostarosta obce Bc. Martin Válek.

22. 10. 2012

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce


naleznete v sekci

Obec Žabeň - Právní předpisy, usnesení a zápisy ze zasedání - Usnesení a zápisy zastupitelstva obce


22. 10. 2012

Stanovisko manželů Ficelových k anketě


Anketa probíhající na oficiálních inter. stránkách obce Žabeň byla umístěna bez našeho vědomí. V pátek 12. 10. 2012 jsme ji zaznamenali s textem „ Jakou částku byste považovali za adekvátní v případě kompenzace předčasného ukončení nájmu v bytě umístěném v budově základní školy, s tím, že prostory bytu by byly poté použity pro rozšíření mateřské školy?“

V sobotu již byla stažena do seznamu všech anket, ale stále běžela tak jako některé z předešlých anket, což zaznamenalo více lidí než jeden.

V neděli jsme byli upozorněni našim synem na text v této anketě a zjistili jsme, že byl změněn v průběhu hlasování a to se výrazně dotýká i těch, kteří už v anketě hlasovali před touto úpravou. Navíc text byl úplně v rozporu s tím, o čem se doposud, ohledně ukončení našeho bydlení v obecním bytě, jednalo. Upravený text zněl takto „ Jakou částku byste považovali za adekvátní v případě kompenzace za předčasné ukončení nájemní smlouvy v bytě umístěném v budově základní školy, s tím, že nájemníkovi bude poskytnuto spolu s finanční náhradou také odpovídající náhradní bydlení?“
V neděli 14. 10. 2012 odpoledne jsme pak dostali zprávu, že anketa již byla zrušena úplně.

Byla jen věc náhody a štěstí, že se nám toto podařilo zjistit a taky z obecních internetových stránek vytisknout včetně průběhu hlasování z 12. 10. 2012 a 14. 10. 2012.

Dne 16. 10. 2012 nám pan M. Válek zaslal emailem omluvu totožnou s omluvou uvedenou na internetových stránkách obce s tím, že ji zveřejní, jestli si to budeme přát. Přestože jsme na toto nereagovali, umístil ji na stránky obce.

Otázkou zůstává, jak by se dále vyvíjel průběh této ankety a případná další manipulace s textem kdyby zrušena nebyla.

Věříme tomu, že většina občanů Žabně chápe naši situaci a to, že postupujeme tak, abychom se nedostali do rozporu se zákony a současně uplatnili své nároky.
Zároveň věříme, že s umístěním a způsobem zacházení s touto anketou ostatní představitelé naší obce nemají nic společného.

Doufáme, že pan Bc. Martin Válek si je vědom toho, že je prokazatelné, že úmyslně manipuloval s textem ankety a je schopen se k tomu veřejně přiznat.

 

Děkujeme manželé Ficelovi
 


22. 10. 2012

Den otevřených dvěří v Základní škole


Obec Žabeň a Základní a mateřská škola v Žabni si vás dovolují pozvat

u příležitosti dokončení rekonstrukce školy na
DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ

který se koná 25. 10. 2012 v době od 15.00 - 17.00 hodin.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

 


21. 10. 2012

Stránka