Navigace

Obsah

Stránka

Cvičení havarijní připravenosti


D Ů L E Ž I T É U P O Z O R N Ě N Í

Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje

Ve čtvrtek 18. 4. 2013 po poledni

proběhne v podniku Biocel Paskov a.s.

a přilehlém okolí

CVIČENÍ HAVARIJNÍ PŘIPRAVENOSTI

V průběhu cvičení bude Policie ČR informovat o úniku oxidu siřičitého z podniku Biocel Paskov a.s.

Zachovejte klid, nepodléhejte panice

a dbejte pokynů zasahujících složek.

Jedná se pouze o cvičení!

Děkujeme za pochopení.


2. 4. 2013

Pomozte najít pejskovi svého pána


Dobrý den,

dovoluji si Vás oslovit s přáním. Našli jsme psa v obci Sviadnov a rádi bychom, aby se vrátil ke svému pánovi. V případě jestli Vás někdo oslovil, že jej hledá tak všechny informace jsou v příloze.
Prosím o vyvěšení na Vašich úředních deskách, popř. i na webových stránkách.

Obrázek pejska: zde

Děkuji a přeji hezký den

Ivo Polách
ivopolach@email.cz
tel.: 00420-731050669

2. 4. 2013

Očkování psů proti vzteklině


Očkování psů proti vzteklině
 
 
provede MVDr. Barbora Jurišicová na parkovišti u obecního úřadu v
 
úterý 21. května  v době
18.00 - 19.00 hod.
 
Cena zůstává 80,- Kč za naočkování jednoho psa.
 

13. 3. 2013

Sběr nebezpečného a objemného odpadu


SBĚR NEBEZPEČNÉHO
A OBJEMNÉHO ODPADU
 
 
Vážení občané obce ŽABNĚ,
 
 
společnost .A.S.A. ve spolupráci s Obecním úřadem pro Vás v souladu s požadavkem Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a obecně závaznou vyhláškou organizuje sběr nebezpečného odpadu formou pojízdné sběrny. Pojízdná sběrna bude přistavena v termínu a na těchto stanovištích:
 
            6.4.2013         
8,00 - 9,30      u Obecního úřadu
 
V této sběrně mùžete bezplatně odevzdat: baterie a akumulátory všeho druhu, odpady ropných látek nebo jimi znečištěné (oleje, filtry, tuky, mazadla), chemikálie (rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie), detergenty a odmašťovací přípravky, zbytky barev, laků, ředidel, pryskyřic a lepidel včetně nádob, zářivky, výbojky, teploměry, prošlé léky a zdravotnický materiál, průmyslové hnojiva, jedy, zbytky postřiků proti škůdcům, nádobky od sprejů, televizory, chladničky, mrazáky, elektrotechnický odpad, pneumatiky atd.
 
 
Dále bude organizován sběr objemného odpadu. Velkobjemové kontejnery budou přistaveny v termínu a na těchto stanovištích:
 
od 5.4.2013 do 8.4.2013
 - u Obecního úřadu
- u školy
- u JZD
 
Do těchto kontejnerů mùžete odložit objemný odpad: starý nábytek, koberce, krytiny, umývadla, WC mísy, kočárky, kamna, pračky, ohřívače, bojlery apod.

Nepatří tam pneumatiky, televizory, ledničky !


11. 3. 2013

Biocel Paskov informuje: Upozornění na zvýšenou úroveň hluku


Dobrý den.
Ve dnech 04. 03. 2013 - 06. 03. 2013 proběhne odstávka závodu z důvodu čištění a oprav strojního zařízení. V této souvislosti lze očekávat zvýšenou úroveň hluku při odstavování a nájezdu energetických jednotek.
Omlouváme se za způsobené nepříjemnosti a děkujeme za pochopení.


Centrální řídící stanoviště

Biocel Paskov a.s.
Zahradní 762, 739 21 Paskov
 


1. 3. 2013

Obec Žabeň podpořila veřejnou sbírku na pomoc obětem frenštátské tragédie částkou - 10.000 Kč


Zastupitelé obce, na svém 12. zasedání, mimo jiné, podpořili návrh místostarosty obce pana Martina Válka, aby se obec Žabeň připojila do veřejné sbírky, kterou vyhlásilo město Frenštát pod Radhoštěm na podporu obyvatel zříceného domu na ulici 6. května.

Zastupitelé rozhodli, že na pomoc obyvatelém přispějí částkou 10.000 Kč.

Martin Válek

 


28. 2. 2013

MHD Frýdek-Místek - linka č. 8 - od září také do Žabně


Zatupitelstvo obce na svém 12. zasedání schválilo záměr k rozšíření MHD Frýdek-Místek na území naší obce. Pokud jednání s provozovatelem MHD Frýdek-Místek a magistrátem města dopadnou dobře, měla by linka č. 8 začít do naší obce jezdit od 1. září 2013.
 
Prozahájení provozu se počítá prozatím s těmito spojeními:
Žabeň - FM, Poliklinika: 6.05, 7.25, 14.15
FM, Poliklinika - Žabeň: 5.19, 13.52
 

Pro vysvětlení, linka č. 8 svou trasou, protíná všechny důležité dopravní uzly, jako je autobusové i vlakové nadraží, anenská, ale také zajíždí k poliklinice, což jistě ocení naši senioři.

Martin Válek


28. 2. 2013

Opisy stavů vodoměrů


Opisy stavů vodoměrů


budou v Žabni prováděny pracovníky firmy Ovod

v temínu od 8. do 15. března 2013

Pracovníci, kteří budou opisy provádět mají služební průkazy, kterými jsou povinni se na požádání prokázat.

Současně si Vás dovolujeme informovat, provádění opisů si můžete ověřit telefonicky na call centru SmVaK Ostrava a.s. - tel. č. 840 111 123.
 


26. 2. 2013

Výsledky 2. kola volby prezidenta republiky


VÝSLEDKY 2. KOLA VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY

 

Žabeň - volební účast 65,37%

Miloš Zeman - 68,67%

Karel Schwarzenberg - 31,33 %

 

Okres Frýdek Místek - volební účast 56,90 %

Miloš Zeman - 64,70%

Karel Schwarzenberg - 35,30 %

 

Moravskoslezský kraj - volební účast 54,70 %

Miloš Zeman - 67,25 %

Karel Schwarzenberg - 32,75 %


26. 1. 2013

Informace o době a místa konání 2. kola volby prezidenta republiky


INFORMACE
 
o době a místě konání 2. kola volby prezidenta republiky
 
Starosta Obce Žabeň podle § 34 odst. 1 zákona č. 275/2012 o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)
 
informuje:
 
1.        Volba prezidenta republiky se uskutečení
 
v pátek 25. ledna 2013 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
a v sobotu 26. ledna 2013 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
 
2.        Místem konání volby je volební místnost v zasedací místnosti Obecního úřadu v Žabni.
 
3.        Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České   republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem.
 
4.        Voliči obdrží hlasovací lístky ve dnech volby prezidenta ve volební místnosti.
 
5.        Za pořádek ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí odpovídá předseda okrskové volební komise. Jeho pokyny k zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování jsou závazné pro všechny přítomné.
 
V Žabni dne 21. ledna 2013                                                                   
  
Mgr. David Hejneš
starosta

22. 1. 2013

Stránka