Navigace

Obsah

Stránka

Pozvánka na soutěž v hasičském sportu "O pohár starosty obce Žabeň"


srcrregkarpzab
„Spolupráce mezi Obcemi Žabeň a Žabokreky“

Dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013

 

 

O pohár starosty Obce Žabeň

 

 

Obec Žabeň si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní soutěž v hasičském sportu, soutěže se zúčastní i družstvo partnerské obce Žabokreky.

 

 

Termín: 8. 6. 2013

Místo: Hasičské hřiště v Žabni

Soutěž proběhne od 14 hodin, vyhlášení vítězů proběhne v 17 hodin

 

 

Přijděte se podívat na hasičské dovednosti družstev z okolních sborů a z partnerské obce Žabokreky

 

 

 

Občerstvení zajištěno


31. 5. 2013

Informace o příspěvku na údržbu nemovitostí pro rok 2013


Informace o příspěvku na údržbu nemovitostí

Rada obce schválila dne 20. května 2013 příspěvek na údržbu nemovitostí vlastníkům nemovitostí s číslem popisným v Žabni pro rok 2013 ve výši 800 Kč – podmínky jsou uvedeny níže – doporučujeme pečlivě přečíst, abychom předešli případným nedorozuměním.

Dohody o poskytnutí příspěvku (dohoda je na druhé straně k vyplnění) při splnění níže uvedených podmínek budou uzavírány v úřední hodiny od 2. října 2013 do 30. října 2013 v kanceláři Obecního úřadu Žabeň.

 

Závazné podmínky pro poskytnutí příspěvku na údržbu nemovitosti a
vzor Dohody o poskytnutí příspěvku na údržbu nemovitosti naleznete v sekci Obecní úřad / Dokumenty.
 

 


Bc. Martin Válek, 30. 5. 2013

Opisy stavů vodoměrů


V době od 10. do 14. června

budou v obci Žabeň prováděny pravidelné opisy stavů vodoměrů.

Pracovníci, kteří budou opisy provádět mají služební průkazy, kterými jsou povinni se na požádání prokázat.


22. 5. 2013

Nadace OKD přispěje na pořádání Mezinárodního setkání Žabích obcí


Obec Žabeň byla úspěšná v žádosti o podporu na pořádání 11. ročníku Mezinárodního setkání Žabích obcí, které se poprvé uskuteční v naší obci na konci prázdnin. Nadace OKD přispěje částkou 50.000 Kč.

Bc. Martin Válek - místostarosta


21. 5. 2013

Svobodní - Ženatí: Rozhodnout tentokrát musely až penalty


SVOBODNÍ - ŽENATÍ    4:4

na penalty zvítezili Svobodní 9:8

Letošní ročník tradičního fotbalového zápasu mezi svobodnými a ženatými byl mimořádně vyrovnaný. V normální hrací době, skončilo utkání nerozhodně v poměru 4:4. Hrál se rychlý fotbal, kterému nechyběly zajímavé i sporné momenty, ale ani zranění.

O výsledku zápasu musely nakonec rozhodnout pokutové kopy, ve kterých byli o maličko úspěšnější Svobodní.


2. 5. 2013

Provozní doba sběrného místa na biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO)


Provozní doba sběrného místa na biologicky rozložitelný komunální odpad ( BRKO )

Sběrné místo je otevřeno každou středu v době od 16:30 do 18:00 hod. a každou sobotu v době od 10:00 do 12:00 hod.  

Do BRKO patří: tráva a ostatní rostlinné zbytky, listí, zbytky ovoce a zeleniny, kuchyňské zbytky rostlinného původu.

Do BRKO nepatří: uhynulá zvířata a živočišné zbytky z domácích zvířat, kuchyňské zbytky živočišného původu (maso, kosti, skořápky od vajec), použité hygienické potřeby
a další odpad.


30. 4. 2013

Stavění máje


SDH Žabeň zve občany Žabně na tradiční stavění máje na hasičském hřišti. Stavění proběhne v sobotu  4.5. od 15:00. Občerstvení a podívaná zajištěno. Vyzíváme všechny svobodné kluky v Žabni , aby se dostavili k postavení majky již 13:30 na hasičském hřišti.  Pro strom jdeme o den dřív, sraz v pátek 19:00 u hasičské zbrojnice v Žabni. Oblečení do lesa na sobě.


30. 4. 2013

Úklid cyklostezky


Úklid cyklostezky

Na základě občanské iniciativy proběhne v sobotu 27. dubna dobrovolný úklid kolem cyklostezky. Sraz účastníků je v 8.30 hod. u kolejí k cyklostezce. Rukavice a pytle budou zajištěny.


24. 4. 2013

Biocel Paskov informuje: Upozornění na možnost zvýšené hladiny hluku


Dobrý den,

spolu s projektem turbíny TG3 bude probíhat profuk parní trasy vysokotlaké páry (VT) a parní čištění nízkotlaké trasy (NP) směrem od energetiky k fasádě budovy TG3 (směr OVA).

Termíny budou následující:

čištění potrubí NT páry, 12.4. – 13.4. 2013,  7:00 – 17:00

  • 2-3 hodiny 10 t/h NT páry
  • 15 min 30-35 t/h NT páry
  • chladnutí

Tento postup se bude opakovat celkem 3x v uvedených 2 dnech (1+2)

profuk potrubí VT páry, 22.4.2013 – 27.4.2013, 7:00 – 17:00

  • náhřev potrubí až na 400 °C s rychlostí 50-60 °C, tj. cca 5 hodin, spotřeba páry cca 15 t/h VT páry
  • zvyšování průtoku páry na 30-35 t/h VT páry
  • profuk 30 min
  • chladnutí na 150 °C

Tento postup se bude opakovat minimálně 3x, předpoklad 5x - dle vyhodnocení kontrolní destičky

S ohledem na tuto skutečnost bude možné registrovat mírně zvýšenou úroveň hluku.

S pozdravem
Ing. Petr Solík, vedoucí směny CŘS

11. 4. 2013

Sběr nebezpečného a objemného odpadu - ZMĚNA TERMÍNU


Vážení občané, vzhledem k nepřízni počasí dochází ke změně termínu.
 
SBĚR NEBEZPEČNÉHO
A OBJEMNÉHO ODPADU
 
 
Vážení občané obce ŽABNĚ,
 
 
společnost .A.S.A. ve spolupráci s Obecním úřadem pro Vás v souladu s požadavkem Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a obecně závaznou vyhláškou organizuje sběr nebezpečného odpadu formou pojízdné sběrny. Pojízdná sběrna bude přistavena v termínu a na těchto stanovištích:
 
Přesný termín a místo bude upřesněno         
 
 
V této sběrně mùžete bezplatně odevzdat: baterie a akumulátory všeho druhu, odpady ropných látek nebo jimi znečištěné (oleje, filtry, tuky, mazadla), chemikálie (rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie), detergenty a odmašťovací přípravky, zbytky barev, laků, ředidel, pryskyřic a lepidel včetně nádob, zářivky, výbojky, teploměry, prošlé léky a zdravotnický materiál, průmyslové hnojiva, jedy, zbytky postřiků proti škůdcům, nádobky od sprejů, televizory, chladničky, mrazáky, elektrotechnický odpad, pneumatiky atd.
 
 
Dále bude organizován sběr objemného odpadu. Velkobjemové kontejnery budou přistaveny v termínu a na těchto stanovištích:
 
od 26.4.2013 do 28.4.2013
 - u Obecního úřadu
- u školy
- u JZD
 
Do těchto kontejnerů mùžete odložit objemný odpad: starý nábytek, koberce, krytiny, umývadla, WC mísy, kočárky, kamna, pračky, ohřívače, bojlery apod.

Nepatří tam pneumatiky, televizory, ledničky !


4. 4. 2013

Stránka