Navigace

Obsah

I

OBEC ŽABEŇ INFORMUJE

 

Starosta obce po konzultaci s radou obce a organizátory jednotlivých akcí v souvislosti s aktuální epidemiologickou situaci v ČR ruší následující akce:

 

- Operetka – V rodině velí a vládne muž

- Vítání občánků

- Přednáška Marcely Krčálové v knihovně

- Noc s Andersenem

- Charitativní sbírka ošacení

- Tvořivá dílna

- Velikonoční výstavka Klubu důchodců

 

Knihovna bude minimálně po dobu 30 dní uzavřená.

 

O situaci Vás budeme dále informovat.

Stránka

Výsledky 2. kola volby prezidenta republiky


VÝSLEDKY 2. KOLA VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY

 

Žabeň - volební účast 65,37%

Miloš Zeman - 68,67%

Karel Schwarzenberg - 31,33 %

 

Okres Frýdek Místek - volební účast 56,90 %

Miloš Zeman - 64,70%

Karel Schwarzenberg - 35,30 %

 

Moravskoslezský kraj - volební účast 54,70 %

Miloš Zeman - 67,25 %

Karel Schwarzenberg - 32,75 %


26. 1. 2013

Informace o době a místa konání 2. kola volby prezidenta republiky


INFORMACE
 
o době a místě konání 2. kola volby prezidenta republiky
 
Starosta Obce Žabeň podle § 34 odst. 1 zákona č. 275/2012 o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)
 
informuje:
 
1.        Volba prezidenta republiky se uskutečení
 
v pátek 25. ledna 2013 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
a v sobotu 26. ledna 2013 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
 
2.        Místem konání volby je volební místnost v zasedací místnosti Obecního úřadu v Žabni.
 
3.        Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České   republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem.
 
4.        Voliči obdrží hlasovací lístky ve dnech volby prezidenta ve volební místnosti.
 
5.        Za pořádek ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí odpovídá předseda okrskové volební komise. Jeho pokyny k zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování jsou závazné pro všechny přítomné.
 
V Žabni dne 21. ledna 2013                                                                   
  
Mgr. David Hejneš
starosta

22. 1. 2013

Biocel Paskov informuje: Upozornění na možnost výskytu zvýšené úrovně hluku


Ve dnech 13.1. - 14.1. 2013 proběhne operativní CZZ. S ohledem na tuto skutečnost je možné v těchto dnech očekávat zvýšenou úroveň hluku při odstavování a nájezdu kotelních jednotek.

 
S pozdravem Ing.Petr Lísek
vedoucí směny CŘS

13. 1. 2013

Známky na popelnice na rok 2013


Známky na popelnice na rok 2013 

se budou vydávat, stejně jako v minulých létech, v kanceláři Obecního úřadu Žabeň v úřední hodiny v průběhu měsíce února. Poplatek za odvoz TDO v roce 2013 se neplatí.


Do konce února jsou platné známky z roku 2012.
 


13. 1. 2013

Výsledky prezidentských voleb 2013 v Žabni


Výsledky prezidenstkých voleb 2013 v Žabni:

Volební účast - 65,94 % (393 hlasujících z 596 možných)

MILOŠ ZEMAN - 26,85 % (105 hlasů)
Jiří Dienstbier - 19,44 % (76)
Jan Fischer - 18,67% (73)
Karel Schwarzenberg - 15,09 (59)
Zuzana Roithová - 6,39% (25)
Vladimír Franz - 4,60% (18)
Jana Bobošíková - 3,58% (14)
Taťána Fischerová - 3,32% (13)
Přemysl Sobotka - 2,05% (8)
 
 
Výsledky voleb v okrese Frýdek-Místek
 
Miloš Zeman - 28,14%
Jiří Dienstbier - 17,91%
Jan Fischer - 17,20%
Karel Schwarzenberg - 14,88%

13. 1. 2013

Tříkrálová sbírka pro Charitu od 2. 1. do 15. 1. 2013


Vážení občané,
i tento rok probíhá Tříkrálová sbírka pro Charitu od 2. 1. do 15. 1. 2013.


Díky Vám se podařilo v minulém roce v Žabni vybrat 8 897 Kč. Celková částka Tříkrálové sbírky loňského roku byla 1 592 531 Kč. Výtěžek z Tříkrálové sbírky se rozdělil mezi charitní střediska Frýdek – Místek. Největší část peněz byla věnována na dovybavení Odlehčovací služby a týdenního stacionáře. Dále byly peníze použity na provoz Centra Pramínek pro rodiny s dětmi v sociálně vyloučené lokalitě, Terénní služby Rebel pro děti a mládež a na klub Nezbeda, nízko prahové zařízení pro děti a mládež. Částečně byly pokryty náklady provozu Denního centra pro osoby s psychickým onemocněním, Rodinného a poradenského centra Kolečko a také Charitní pečovatelské a ošetřovatelské služby. Děkujeme za Vaše finanční dary i ochotu pomáhat.


Jen pro připomenutí: Naši tři králové mají kasičku s logem Charity a pečetí obecního úřadu Žabeň. Každý vedoucí skupinky má viditelně připnutou kartičku se svým jménem, číslem pokladničky a logem Charity. Prosím, zkontrolujte si tyto důležité znaky pravosti koledníků. Nechodíme jen pro peníze, chceme přinést požehnání do vašich domů, zazpívat koledu. Děkujeme za Vaši štědrost a těšíme se na setkání s Vámi.

Za Tříkrálové koledníky pro Žabeň Bc. Hana Čajánková
 


6. 1. 2013

Vánoční prodej kaprů


Od 21. až do 23. prosince bude probíhat na rybníku pana Sudra Vánoční prodej karpů.Denně 8 – 17 hodin.

Rybník ve Staříči u rychlostní komunikace směr FM – Ostrava
Ryby Vám na požádání očistíme a vykucháme.
cena 85.- Kč /kg
 

kapri


13. 12. 2012

Tříkrálová sbírka


Tříkrálová sbírka

Dobročinnou akci Tříkrálová sbírka pořádá každoročně Charita Česká republika.
Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček v našem regionu organizuje Charita Frýdek-Místek ve spolupráci s obcemi, farnostmi a různými mládežnickými organizacemi.
Úspěch celé akce tedy závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech republiky. Tříkrálová sbírka je tak největší dobrovolnickou akcí u nás v republice.

Další ročník sbírky bude probíhat od 2. do 15. ledna 2013.

Komu sbírka pomůže?
Výtěžek sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.

Jak můžete sbírku podpořit?
• dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777 nebo finančním příspěvkem na tříkrálové konto, č. ú. 66008822/0800
• jako koledník
• příspěvkem do kasičky koledníků
• doporučte nás svým přátelům, například prostřednictvím Facebooku

Více informací o sbírce najdete na http://www.trikralovasbirka.cz/

Za Charitu Frýdek-Místek
Renáta Zbořilová, koordináta Tříkrálové sbírky
 


7. 12. 2012

Skládka biologicky rozložitelného odpadu – ukončení činnosti v roce 2012


Skládka biologicky rozložitelného odpadu – ukončení činnosti v roce 2012

 

Tento týden, to je ve středu a v sobotu, bude naposledy otevřena skládka biologicky rozložitelného odpadu u firmy Ludma Trading. Ve středu bude otevřeno od 14- 16 hodin, v sobotu od 10 – 12 hodin.

Skládka biologicky rozložitelného odpadu bude opět v provozu od jara příštího roku.
 


5. 12. 2012

Opisy stavů vodoměrů


Opisy stavů vodoměrů
 

V době od 30. listopadu do 6. prosince 2012 budou v naší obci prováděny pravidelné opisy vodoměrů.

Pracovníci, kteří budou opisy provádět, mají služební průkazy firmy Ovod, kterými jsou povinni se na požádání prokázat.
 


30. 11. 2012

Stránka