Navigace

Obsah

I

OBEC ŽABEŇ INFORMUJE

 

Starosta obce po konzultaci s radou obce a organizátory jednotlivých akcí v souvislosti s aktuální epidemiologickou situaci v ČR ruší následující akce:

 

- Operetka – V rodině velí a vládne muž

- Vítání občánků

- Přednáška Marcely Krčálové v knihovně

- Noc s Andersenem

- Charitativní sbírka ošacení

- Tvořivá dílna

- Velikonoční výstavka Klubu důchodců

 

Knihovna bude minimálně po dobu 30 dní uzavřená.

 

O situaci Vás budeme dále informovat.

Stránka

Úklid cyklostezky


Úklid cyklostezky

Na základě občanské iniciativy proběhne v sobotu 27. dubna dobrovolný úklid kolem cyklostezky. Sraz účastníků je v 8.30 hod. u kolejí k cyklostezce. Rukavice a pytle budou zajištěny.


24. 4. 2013

Biocel Paskov informuje: Upozornění na možnost zvýšené hladiny hluku


Dobrý den,

spolu s projektem turbíny TG3 bude probíhat profuk parní trasy vysokotlaké páry (VT) a parní čištění nízkotlaké trasy (NP) směrem od energetiky k fasádě budovy TG3 (směr OVA).

Termíny budou následující:

čištění potrubí NT páry, 12.4. – 13.4. 2013,  7:00 – 17:00

  • 2-3 hodiny 10 t/h NT páry
  • 15 min 30-35 t/h NT páry
  • chladnutí

Tento postup se bude opakovat celkem 3x v uvedených 2 dnech (1+2)

profuk potrubí VT páry, 22.4.2013 – 27.4.2013, 7:00 – 17:00

  • náhřev potrubí až na 400 °C s rychlostí 50-60 °C, tj. cca 5 hodin, spotřeba páry cca 15 t/h VT páry
  • zvyšování průtoku páry na 30-35 t/h VT páry
  • profuk 30 min
  • chladnutí na 150 °C

Tento postup se bude opakovat minimálně 3x, předpoklad 5x - dle vyhodnocení kontrolní destičky

S ohledem na tuto skutečnost bude možné registrovat mírně zvýšenou úroveň hluku.

S pozdravem
Ing. Petr Solík, vedoucí směny CŘS

11. 4. 2013

Sběr nebezpečného a objemného odpadu - ZMĚNA TERMÍNU


Vážení občané, vzhledem k nepřízni počasí dochází ke změně termínu.
 
SBĚR NEBEZPEČNÉHO
A OBJEMNÉHO ODPADU
 
 
Vážení občané obce ŽABNĚ,
 
 
společnost .A.S.A. ve spolupráci s Obecním úřadem pro Vás v souladu s požadavkem Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a obecně závaznou vyhláškou organizuje sběr nebezpečného odpadu formou pojízdné sběrny. Pojízdná sběrna bude přistavena v termínu a na těchto stanovištích:
 
Přesný termín a místo bude upřesněno         
 
 
V této sběrně mùžete bezplatně odevzdat: baterie a akumulátory všeho druhu, odpady ropných látek nebo jimi znečištěné (oleje, filtry, tuky, mazadla), chemikálie (rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie), detergenty a odmašťovací přípravky, zbytky barev, laků, ředidel, pryskyřic a lepidel včetně nádob, zářivky, výbojky, teploměry, prošlé léky a zdravotnický materiál, průmyslové hnojiva, jedy, zbytky postřiků proti škůdcům, nádobky od sprejů, televizory, chladničky, mrazáky, elektrotechnický odpad, pneumatiky atd.
 
 
Dále bude organizován sběr objemného odpadu. Velkobjemové kontejnery budou přistaveny v termínu a na těchto stanovištích:
 
od 26.4.2013 do 28.4.2013
 - u Obecního úřadu
- u školy
- u JZD
 
Do těchto kontejnerů mùžete odložit objemný odpad: starý nábytek, koberce, krytiny, umývadla, WC mísy, kočárky, kamna, pračky, ohřívače, bojlery apod.

Nepatří tam pneumatiky, televizory, ledničky !


4. 4. 2013

Cvičení havarijní připravenosti


D Ů L E Ž I T É U P O Z O R N Ě N Í

Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje

Ve čtvrtek 18. 4. 2013 po poledni

proběhne v podniku Biocel Paskov a.s.

a přilehlém okolí

CVIČENÍ HAVARIJNÍ PŘIPRAVENOSTI

V průběhu cvičení bude Policie ČR informovat o úniku oxidu siřičitého z podniku Biocel Paskov a.s.

Zachovejte klid, nepodléhejte panice

a dbejte pokynů zasahujících složek.

Jedná se pouze o cvičení!

Děkujeme za pochopení.


2. 4. 2013

Pomozte najít pejskovi svého pána


Dobrý den,

dovoluji si Vás oslovit s přáním. Našli jsme psa v obci Sviadnov a rádi bychom, aby se vrátil ke svému pánovi. V případě jestli Vás někdo oslovil, že jej hledá tak všechny informace jsou v příloze.
Prosím o vyvěšení na Vašich úředních deskách, popř. i na webových stránkách.

Obrázek pejska: zde

Děkuji a přeji hezký den

Ivo Polách
ivopolach@email.cz
tel.: 00420-731050669

2. 4. 2013

Očkování psů proti vzteklině


Očkování psů proti vzteklině
 
 
provede MVDr. Barbora Jurišicová na parkovišti u obecního úřadu v
 
úterý 21. května  v době
18.00 - 19.00 hod.
 
Cena zůstává 80,- Kč za naočkování jednoho psa.
 

13. 3. 2013

Sběr nebezpečného a objemného odpadu


SBĚR NEBEZPEČNÉHO
A OBJEMNÉHO ODPADU
 
 
Vážení občané obce ŽABNĚ,
 
 
společnost .A.S.A. ve spolupráci s Obecním úřadem pro Vás v souladu s požadavkem Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a obecně závaznou vyhláškou organizuje sběr nebezpečného odpadu formou pojízdné sběrny. Pojízdná sběrna bude přistavena v termínu a na těchto stanovištích:
 
            6.4.2013         
8,00 - 9,30      u Obecního úřadu
 
V této sběrně mùžete bezplatně odevzdat: baterie a akumulátory všeho druhu, odpady ropných látek nebo jimi znečištěné (oleje, filtry, tuky, mazadla), chemikálie (rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie), detergenty a odmašťovací přípravky, zbytky barev, laků, ředidel, pryskyřic a lepidel včetně nádob, zářivky, výbojky, teploměry, prošlé léky a zdravotnický materiál, průmyslové hnojiva, jedy, zbytky postřiků proti škůdcům, nádobky od sprejů, televizory, chladničky, mrazáky, elektrotechnický odpad, pneumatiky atd.
 
 
Dále bude organizován sběr objemného odpadu. Velkobjemové kontejnery budou přistaveny v termínu a na těchto stanovištích:
 
od 5.4.2013 do 8.4.2013
 - u Obecního úřadu
- u školy
- u JZD
 
Do těchto kontejnerů mùžete odložit objemný odpad: starý nábytek, koberce, krytiny, umývadla, WC mísy, kočárky, kamna, pračky, ohřívače, bojlery apod.

Nepatří tam pneumatiky, televizory, ledničky !


11. 3. 2013

Biocel Paskov informuje: Upozornění na zvýšenou úroveň hluku


Dobrý den.
Ve dnech 04. 03. 2013 - 06. 03. 2013 proběhne odstávka závodu z důvodu čištění a oprav strojního zařízení. V této souvislosti lze očekávat zvýšenou úroveň hluku při odstavování a nájezdu energetických jednotek.
Omlouváme se za způsobené nepříjemnosti a děkujeme za pochopení.


Centrální řídící stanoviště

Biocel Paskov a.s.
Zahradní 762, 739 21 Paskov
 


1. 3. 2013

Obec Žabeň podpořila veřejnou sbírku na pomoc obětem frenštátské tragédie částkou - 10.000 Kč


Zastupitelé obce, na svém 12. zasedání, mimo jiné, podpořili návrh místostarosty obce pana Martina Válka, aby se obec Žabeň připojila do veřejné sbírky, kterou vyhlásilo město Frenštát pod Radhoštěm na podporu obyvatel zříceného domu na ulici 6. května.

Zastupitelé rozhodli, že na pomoc obyvatelém přispějí částkou 10.000 Kč.

Martin Válek

 


28. 2. 2013

MHD Frýdek-Místek - linka č. 8 - od září také do Žabně


Zatupitelstvo obce na svém 12. zasedání schválilo záměr k rozšíření MHD Frýdek-Místek na území naší obce. Pokud jednání s provozovatelem MHD Frýdek-Místek a magistrátem města dopadnou dobře, měla by linka č. 8 začít do naší obce jezdit od 1. září 2013.
 
Prozahájení provozu se počítá prozatím s těmito spojeními:
Žabeň - FM, Poliklinika: 6.05, 7.25, 14.15
FM, Poliklinika - Žabeň: 5.19, 13.52
 

Pro vysvětlení, linka č. 8 svou trasou, protíná všechny důležité dopravní uzly, jako je autobusové i vlakové nadraží, anenská, ale také zajíždí k poliklinice, což jistě ocení naši senioři.

Martin Válek


28. 2. 2013

Stránka