Navigace

Obsah

Stránka

Provozní doba sběrného místa na biologický rozložitelný komunální odpad


Provozní doba sběrného místa na biologicky rozložitelný komunální odpad ( BRKO )

 

Sběrné místo je otevřeno každou středu v době od 16:30 do 18:00 hod. a každou sobotu v době od 10:00 do 12:00 hod. 

Do BRKO patří: tráva a ostatní rostlinné zbytky, listí, zbytky ovoce a zeleniny, kuchyňské zbytky rostlinného původu.

Do BRKO nepatří: uhynulá zvířata a živočišné zbytky z domácích zvířat, kuchyňské zbytky živočišného původu (maso, kosti, skořápky od vajec), použité hygienické potřeby a další odpad.

 


2. 4. 2014

Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na rok 2014


Nejdůležitějším usnesením, které na svém 17. zasedání přijalo zastupitelstvo obce, je schválení rozpočtu na rok 2014. Celkové příjmy a výdaje se vyšplhaly na částku přesahující 22 miliónů korun. Jedná se o jeden z nejvyšších rozpočtů v moderní historii naší obce. Je to dáno především úspěšných hospodařením v uplynulých několika letech. K 31. 12. 2013 bylo na bězných účtech obce vedeno na 7,5 milionu Kč.

Díky těmto dobrým výsledkům bylo možné reálně uvažovat o nákupu strategických území, které budou pro rozvoj naší obce v budoucnu klíčová. Toto téma bylo mezi zastupiteli a přítomnou veřejností široce diskutováno. Zastupitelé obce přijali usnesení, která by měla znamenat rozšíření rozvojových ploch v lokalitě Hasičské zbrojnice, centra obce a největší pozemky pak v lokalitě Základní školy s ohledem na jejich možné využití při stavbě sportovní haly, či tělocvičny. 

Toto téma vyvolalo mezi zastupiteli a veřejností velkou diskusi. Zastupitelům obce byly představeny první, velmi hrubé ekonomické odhady variantních řešení velikosti tělocvičen, od malé varianty se třemi badbintonovými kurty až po velkou sportovní halu, která by parametricky vyhovovala všem halovým sportům. Tomtu tématu bude věnována samostatná veřejná beseda s občany, s cílem co nejlépe rozhodnout o variantě, která bude pro naše účely a pro naši obec nejvýhodnější.

Naopak nebyl schválen záměr obce poskytnout dotaci TJ Sokol Žabeň na výstavbu klubovny na sokolském hřišti a to především z toho důvodu, že starosta sokola, který žádost jménem organizace TJ Sokol zastupitelům předkládal, nebyl přesvědčen o prospěšnosti této investice. Po tomto jeho vyjádření se zastupitelé rozhodli, že pokud není k tomuto projektu důvěra uvnitř samotné organizace, nejsou připraveni takový záměr sami podpořit. 

Na samotný závěr byly schváleny finanční dary na obnovu Bezručovy chaty na Lysé Hoře a historické chaty Libušín na Pustevnách ve výši 20.000 Kč, dále byl pověřen starosta obce k jednání o zřízení chráněného železničního přejezdu v lokalitě ABEX Substráty a na námět pana Sudera bylo zastupitelům uloženo zvážit variantu snížení počtu zastupitelů pro příští volební období na roky 2014 - 2018. 

Děkujeme především přítomným občanům, kteří se přišli podívat na zasedání v hojném počtu a měli připraveny velmi podnětné dotazy a připomínky. 

Martin Válek - místostarosta

 

 


27. 3. 2014

Úklid Žabně podruhé


Na základě občanské iniciativy proběhne v sobotu 29. března 2014 dobrovolný úklid Žabně. Tentokrát budeme uklízet na dvou místech, u cyklostezky a kolem Olešné.

Sraz účastníků je v 8:30 u kolejí k cyklostezce a ve stejný čas u hasičárny. Rukavice a pytle budou zajištěny.


25. 3. 2014

Plánované přerušení dodávky elektrické energie


Dne 17. dubna 2014  od 7:00 - 15:00 hodin bude přerušení dodávky elektrické energie v Obci Žabeň z důvodu zajištění nezbytných prací na zařízení distribuční soustavy.

Příloha mapa....zde ke stažení


19. 3. 2014

Sběr nebezpečného odpadu, elektrozařízení a objemného odpadu


Sběr nebezpečného odpadu, elektrozařízení a objemného odpadu....Zde


18. 3. 2014

Problémy s dodávkou pitné vody


Dnes, 16. 3. jsme zaznamenali problémy s dodávkou pitné vody. Havarijní služba SmVaK již byla informována a dle vyjádření technika poruchové služby, byly okamžitě po nahlášení problému zahájeny práce na zjištění a odstranění poruchy. 

Všem přeji krásný zbytek neděle. 
Martin Válek
místostarosta

 


16. 3. 2014

Představení Don Quijote de la Ancha


Do Žabně zavíta přední světový chůdoherec Lennoire Montaine s vynikající komedií Don Quijote de la Ancha.

Představení se bude konat dne 19.3.2014 od 18:00 hodin v kulturním domě Žabně....Zde


7. 3. 2014

Pravidelné odečty vodoměrů


Pravidelné odečty vodoměrů budou provádět v Obci Žabeň pracovníci společnosti Ovod, spol. s.r.o. v době

od 11. do 17. března 2014

Pracovníci, kteří budou odečty provádět mají služební průkazy, kterými jsou povinni se na požádání prokázat.


25. 2. 2014

Video záznam z představení knihy z Historie vodního mlýna v ŽabniAlena Dobrovolná, 18. 2. 2014

Pozvánka na setkání občanů s vedením společnosti Biocel Paskov a.s.


 Pozvánka ......Zde


14. 2. 2014

Stránka