Navigace

Obsah

Stránka

O 11. ročníku mezinárodního setkání "Žabích" obcí v Žabni napsali v  týdeníku Horník


O 11. ročníku mezinárodního setkání "Žabích" obcí v Žabni napsali v týdeníku Horník

 

V týdeníku Horník byly uveřejněny dva články, které reflektují na události spojené s 11. ročníkem setkání "Žabích" obcí v Žabni. Oba dva naleznete na níže uvedených odkazech

Sraz Žabích obcí v hornickém duchu - zde

Żaby nie znają granic, „żabie” gminy też - zde

 

 


Bc. Martin Válek, 18. 9. 2013

Na nákup obecní dodávky přispěla společnost ČEPS, a. s. částkou 500.000 Kč


Obecní Volkswagen Transporter se představuje

 

Mnozí z Vás si už jistě všimli, že naše obec začala v minulém měsíci využívat nové obecní vozidlo Volkswagen Transporter. Toto devítimístné vozidlo by mělo sloužit všem složkám naší obce, ikdyž nejvíce jejích služeb budou využívat bezesporu naši Hasiči. Především jim totiž umožní vyjíždět s mladými hasiči na soutěže a jiné setkání. Nicméně i všechny ostatní organizace naší obce mohou toto vozidlo využívat.

čeps

Někteří z nás možná pochybovali, jestli takové vozidlo naše obec opravdu potřebuje či zdali jej plně využije. S ohlédnutím několika si dovedu jen velmi obtížně představit, jak bychom zvládli organizaci setkání "Žabích obcí" bez této dodávky zajistit. Transporér byl doslova v jednom kole a prošel, troufnu si říct, slušnou zatěžkávací zkouškou.

Na závěr musíme připomenout, že na nákup vozidla se nám povedlo získat dar od společnosti ČEPS, a. s. ve výši 500.000 Kč.


5. 9. 2013

Námitkové řízení proti obnovenému operátu v k. ú. Žabeň


Katastrální úřad
vyhlásil námitkové řízení
proti obnovenému operátu v k. ú. Žabeň

 

Námitky mohou občané podat v temínu od 2. do 13. září 2013 a to dle rozpisu níže buď v zasedací místnosti Obecního úřadu Žabeň, nebo na Katastrálním pracovišti Frýdek-Místek, T. G. Masaryka 453:

 

2.9   Po   8-12       Obecní úřad Žabeň
3.9   Út    8-15       Katastrální pracoviště
4.9   St   12-17      Obecní úřad Žabeň
5.9   Čt    8-15      Katastrální pracoviště
6.9   Pá   8-12       Katastrální pracoviště
 
9.9     Po  8-12      Obecní úřad Žabeň
10.9   Út   8-15     Katastrální pracoviště
11.9   St   12-17    Obecní úřad Žabeň
12.9   Čt   8-15     Katastrální pracoviště
13.9   Pá  8-12      Katastrální pracoviště
 
 
Jedná se zejména o to, že při digitalizaci katastrálního území mohlo dojít ke změně výměr některých parcel.
 
V případě změn výměr, je vlastník povinen toto oznámit v zákonné lhůtě finančnímu úřadu pro změnu daňového přiznání k dani z nemovitostí.

 


5. 9. 2013

11. ročník setkání Žabích obcí - téma: hornické tradice


srcrregkarpzab
„Spolupráce mezi Obcemi Žabeň a Žabokreky“

Dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013

 

Obec Žabeň a obec Žabokreky si Vás dovoluje pozvat na 

 

Letní setkání-hornické tradice a 11. ročník setkání žabích obcí v Žabni

 

 

Termín: 23. - 26. srpna 2013

Místo: Školní a sokolské hřiště v Žabni

Můžete se těšit na víkend plný zábavy na kulturní program z prvky lašského humoru, návštěvu hornického můzea na Landeku, recesistické soutěže žabích družstvech v hornickém duchu, zápas Česko – Slovensko ve fotbale, cimbálovou muziku, skupinu Sagar, a další zábavné atrakce.

 

Občerstvení zajištěno


9. 8. 2013

Biocel Paskov informuje: upozornění na možné zvýšení hlučnosti


Dobrý den.

V souvislosti s investiční akcí „Sodný kotel“ budou od pátku 26.7. 2013 do čtvrtku 1.8.2013 prováděny vysokotlaké profuky tohoto zařízení.

Profuky budou prováděny 2 x denně a to zpravidla v době od 06:00 do 09:00 hod a od 15:00 do 18:00 hod. s tím, že nejvyšší intenzita bude směřována na dobu mezi 07:00 – 08:00 a 16:00 – 17:00 hod.

Během této činnosti bude možné registrovat zvýšenou hlučnost z areálu závodu.

Děkujeme za pochopení a za vzniklé nepříjemnosti se omlouváme.


27. 7. 2013

Sběr nebezpečného a objemného odpadu


SBĚR NEBEZPEČNÉHO

A OBJEMNÉHO ODPADU

 

Vážení občané obce ŽABNĚ,

 

společnost .A.S.A. ve spolupráci s Obecním úřadem pro Vás v souladu s požadavkem Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a obecně závaznou vyhláškou organizuje sběr nebezpečného odpadu a elektrozařízení formou pojízdné sběrny. Pojízdná sběrna bude přistavena v termínu a na těchto stanovištích:

 

            3.8.2013          8,00 - 10,00    u Obecního úřadu

 

V této sběrně mùžete bezplatně odevzdat: baterie a akumulátory všeho druhu, odpady ropných látek nebo jimi znečištěné (oleje, filtry, tuky, mazadla), chemikálie (rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie), detergenty a odmašťovací přípravky, zbytky barev, laků, ředidel, pryskyřic a lepidel včetně nádob, zářivky, výbojky, teploměry, prošlé léky a zdravotnický materiál, průmyslové hnojiva, jedy, zbytky postřiků proti škůdcům, nádobky od sprejů, televizory, chladničky, mrazáky, elektrozařízení, pneumatiky atd.

 

Dále bude organizován sběr objemného odpadu. Velkobjemové kontejnery budou přistaveny v termínu a na těchto stanovištích:

 

od 2.8.2013 do 5.8.2013

- u Obecního úřadu

- u školy

- u JZD

 

Do těchto kontejnerů mùžete odložit objemný odpad: starý nábytek, koberce, krytiny, umývadla, WC mísy apod.

Nepatří tam pneumatiky, televizory, ledničky, elektrozařízení !

 


23. 7. 2013

Pozvánka na Memoriál Josefa Blahu v Žabokrekách


srcrregkarpzab
„Spolupráce mezi Obcemi Žabeň a Žabokreky“

Dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013

 

Memorial Josefa Blahu

 

Obec Žabeň a obec Žabokreky ve spolupráci s SDH Žabokreky si Vás dovolují pozvat na zájezd na mezinárodní soutěž v hasičském sportu, soutěže se zúčastní i družstva Žabně.

 

 

Termín: 20. 7. 2013

Místo: Fotbalový areál v Žabokrekach

Odjezd: 9,30 od Kulturního domu v Žabni

Doprava: autobusem, návrat ve večerních hodinách

 

Pojeďte se podívat na soutěž v požárním sportu a porovnat hasičské dovednosti slovenských družstev a  žabeňských hasičů. Po skončení soutěže je plánována návštěva slavnosti žabokreckého annabálu.

 

Doprava a strava je hrazena z dotace

 

Z důvodu kapacity zájezdu se prosím přihlaste do pondělí 16 července do 12 hodin  na e-mail obec@zaben.cz, nebo tel. č. 558 655 481


6. 7. 2013

Pozvánka na Hasičské dopoledne


SDH Žabeň  vás zve v sobotu

29.6.2013  od 9 hodin  na

 

Hasičské dopoledne

pořádané na  hasičském hřišti

Navštíví nás profesionální hasiči Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje z Frýdku-Místku a předvedou nám:

  • Práci v protichemickém obleku
  • Práci s výškovou technikou
  • Ukázku a prohlídku zásahového vozidla
  • Předvedou nám trenažér na hořlavé kapaliny        a přesun pomocí evakuační lanovky

A na závěr nám pro radost dětí přípraví kopec pěny.

Srdečně zveme všechny děti, rodiče a příznivce hasičů. Během akce je možno zapojit se do některých disciplín

Občerstvení zajištěno.

Vstup zdarma.


29. 6. 2013

Na rozvoj přeshraniční spolupráce s obcí Žabokreky získala obec přes 500.000 Kč


Obec Žabeň uspěla  s žádostí o podporu v programu přeshraniční spolupráce ČR - SR a získala přes 500.000Kč. Je to další úspěch na poli získávání dotačních, grantových a jiných prostředků na rozvoj naší obce. Z této částky budou podpořeny především společné projekty s naší partnerskou obcí - ŽABOKREKY, ať se jedná o výměnu zkušeností obou zastupitelstev, podporu místních sdružení a spolků atd. Velkou radost však budou mít jistě děti z obou vesnic, jelikož díky otmtuo projektu se v příštím školním roce vydají na společnou ŠKOLU V PŘÍRODĚ.


19. 6. 2013

Výsledky 19. ročníku krajského kola soutěže Vesnice roku 2013


Výsledky 19. ročníku krajského kola soutěže Vesnice roku 2013:

Zlatá stuha a vítěz krajského kola 2013 s právem užívat titul „Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2013“ – obci Jeseník nad Odrou, okres Nový Jičín

Modrá stuha za společenský život - Otice, okres Opava
Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí - Darkovice, okres Opava
Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu - Dolní Životice, okres Opava
 
Komise rozhodla také o udělení těchto mimořádných ocenění:
2. místo v krajské soutěži obcí - Služovice, okres Opava
3. místo v krajské soutěži obcí- Žabeň, okres Frýdek-Místek
 
Cena naděje pro živý venkov - Valšov, okres Bruntál
 
Diplom za vzorné vedení knihovny - Žabeň, okres Frýdek-Místek
Diplom za podporu sportovních aktivit - Ostravice, okres Frýdek-Místek
Diplom za podporu a rozvoj přeshraniční spolupráce - Těrlicko, okres Karviná
Diplom za rozvoj pospolitosti občanů - Markvartovice, okres Opava
Diplom za koncepční přístup k rozvoji obce - Uhlířov, okres Opava
Zlatá cihla a) v Programu obnovy venkova - Moravskoslezský Kočov, okres Bruntál.

19. 6. 2013

Stránka