Navigace

Obsah

 

 

Stránka

Provozní doba sběrného místa na biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO)


Provozní doba sběrného místa na biologicky rozložitelný komunální odpad ( BRKO )

Sběrné místo je otevřeno každou středu v době od 16:30 do 18:00 hod. a každou sobotu v době od 10:00 do 12:00 hod.  

Do BRKO patří: tráva a ostatní rostlinné zbytky, listí, zbytky ovoce a zeleniny, kuchyňské zbytky rostlinného původu.

Do BRKO nepatří: uhynulá zvířata a živočišné zbytky z domácích zvířat, kuchyňské zbytky živočišného původu (maso, kosti, skořápky od vajec), použité hygienické potřeby
a další odpad.


30. 4. 2013

Stavění máje


SDH Žabeň zve občany Žabně na tradiční stavění máje na hasičském hřišti. Stavění proběhne v sobotu  4.5. od 15:00. Občerstvení a podívaná zajištěno. Vyzíváme všechny svobodné kluky v Žabni , aby se dostavili k postavení majky již 13:30 na hasičském hřišti.  Pro strom jdeme o den dřív, sraz v pátek 19:00 u hasičské zbrojnice v Žabni. Oblečení do lesa na sobě.


30. 4. 2013

Úklid cyklostezky


Úklid cyklostezky

Na základě občanské iniciativy proběhne v sobotu 27. dubna dobrovolný úklid kolem cyklostezky. Sraz účastníků je v 8.30 hod. u kolejí k cyklostezce. Rukavice a pytle budou zajištěny.


24. 4. 2013

Biocel Paskov informuje: Upozornění na možnost zvýšené hladiny hluku


Dobrý den,

spolu s projektem turbíny TG3 bude probíhat profuk parní trasy vysokotlaké páry (VT) a parní čištění nízkotlaké trasy (NP) směrem od energetiky k fasádě budovy TG3 (směr OVA).

Termíny budou následující:

čištění potrubí NT páry, 12.4. – 13.4. 2013,  7:00 – 17:00

  • 2-3 hodiny 10 t/h NT páry
  • 15 min 30-35 t/h NT páry
  • chladnutí

Tento postup se bude opakovat celkem 3x v uvedených 2 dnech (1+2)

profuk potrubí VT páry, 22.4.2013 – 27.4.2013, 7:00 – 17:00

  • náhřev potrubí až na 400 °C s rychlostí 50-60 °C, tj. cca 5 hodin, spotřeba páry cca 15 t/h VT páry
  • zvyšování průtoku páry na 30-35 t/h VT páry
  • profuk 30 min
  • chladnutí na 150 °C

Tento postup se bude opakovat minimálně 3x, předpoklad 5x - dle vyhodnocení kontrolní destičky

S ohledem na tuto skutečnost bude možné registrovat mírně zvýšenou úroveň hluku.

S pozdravem
Ing. Petr Solík, vedoucí směny CŘS

11. 4. 2013

Sběr nebezpečného a objemného odpadu - ZMĚNA TERMÍNU


Vážení občané, vzhledem k nepřízni počasí dochází ke změně termínu.
 
SBĚR NEBEZPEČNÉHO
A OBJEMNÉHO ODPADU
 
 
Vážení občané obce ŽABNĚ,
 
 
společnost .A.S.A. ve spolupráci s Obecním úřadem pro Vás v souladu s požadavkem Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a obecně závaznou vyhláškou organizuje sběr nebezpečného odpadu formou pojízdné sběrny. Pojízdná sběrna bude přistavena v termínu a na těchto stanovištích:
 
Přesný termín a místo bude upřesněno         
 
 
V této sběrně mùžete bezplatně odevzdat: baterie a akumulátory všeho druhu, odpady ropných látek nebo jimi znečištěné (oleje, filtry, tuky, mazadla), chemikálie (rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie), detergenty a odmašťovací přípravky, zbytky barev, laků, ředidel, pryskyřic a lepidel včetně nádob, zářivky, výbojky, teploměry, prošlé léky a zdravotnický materiál, průmyslové hnojiva, jedy, zbytky postřiků proti škůdcům, nádobky od sprejů, televizory, chladničky, mrazáky, elektrotechnický odpad, pneumatiky atd.
 
 
Dále bude organizován sběr objemného odpadu. Velkobjemové kontejnery budou přistaveny v termínu a na těchto stanovištích:
 
od 26.4.2013 do 28.4.2013
 - u Obecního úřadu
- u školy
- u JZD
 
Do těchto kontejnerů mùžete odložit objemný odpad: starý nábytek, koberce, krytiny, umývadla, WC mísy, kočárky, kamna, pračky, ohřívače, bojlery apod.

Nepatří tam pneumatiky, televizory, ledničky !


4. 4. 2013

Cvičení havarijní připravenosti


D Ů L E Ž I T É U P O Z O R N Ě N Í

Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje

Ve čtvrtek 18. 4. 2013 po poledni

proběhne v podniku Biocel Paskov a.s.

a přilehlém okolí

CVIČENÍ HAVARIJNÍ PŘIPRAVENOSTI

V průběhu cvičení bude Policie ČR informovat o úniku oxidu siřičitého z podniku Biocel Paskov a.s.

Zachovejte klid, nepodléhejte panice

a dbejte pokynů zasahujících složek.

Jedná se pouze o cvičení!

Děkujeme za pochopení.


2. 4. 2013

Pomozte najít pejskovi svého pána


Dobrý den,

dovoluji si Vás oslovit s přáním. Našli jsme psa v obci Sviadnov a rádi bychom, aby se vrátil ke svému pánovi. V případě jestli Vás někdo oslovil, že jej hledá tak všechny informace jsou v příloze.
Prosím o vyvěšení na Vašich úředních deskách, popř. i na webových stránkách.

Obrázek pejska: zde

Děkuji a přeji hezký den

Ivo Polách
ivopolach@email.cz
tel.: 00420-731050669

2. 4. 2013

Očkování psů proti vzteklině


Očkování psů proti vzteklině
 
 
provede MVDr. Barbora Jurišicová na parkovišti u obecního úřadu v
 
úterý 21. května  v době
18.00 - 19.00 hod.
 
Cena zůstává 80,- Kč za naočkování jednoho psa.
 

13. 3. 2013

Sběr nebezpečného a objemného odpadu


SBĚR NEBEZPEČNÉHO
A OBJEMNÉHO ODPADU
 
 
Vážení občané obce ŽABNĚ,
 
 
společnost .A.S.A. ve spolupráci s Obecním úřadem pro Vás v souladu s požadavkem Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a obecně závaznou vyhláškou organizuje sběr nebezpečného odpadu formou pojízdné sběrny. Pojízdná sběrna bude přistavena v termínu a na těchto stanovištích:
 
            6.4.2013         
8,00 - 9,30      u Obecního úřadu
 
V této sběrně mùžete bezplatně odevzdat: baterie a akumulátory všeho druhu, odpady ropných látek nebo jimi znečištěné (oleje, filtry, tuky, mazadla), chemikálie (rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie), detergenty a odmašťovací přípravky, zbytky barev, laků, ředidel, pryskyřic a lepidel včetně nádob, zářivky, výbojky, teploměry, prošlé léky a zdravotnický materiál, průmyslové hnojiva, jedy, zbytky postřiků proti škůdcům, nádobky od sprejů, televizory, chladničky, mrazáky, elektrotechnický odpad, pneumatiky atd.
 
 
Dále bude organizován sběr objemného odpadu. Velkobjemové kontejnery budou přistaveny v termínu a na těchto stanovištích:
 
od 5.4.2013 do 8.4.2013
 - u Obecního úřadu
- u školy
- u JZD
 
Do těchto kontejnerů mùžete odložit objemný odpad: starý nábytek, koberce, krytiny, umývadla, WC mísy, kočárky, kamna, pračky, ohřívače, bojlery apod.

Nepatří tam pneumatiky, televizory, ledničky !


11. 3. 2013

Biocel Paskov informuje: Upozornění na zvýšenou úroveň hluku


Dobrý den.
Ve dnech 04. 03. 2013 - 06. 03. 2013 proběhne odstávka závodu z důvodu čištění a oprav strojního zařízení. V této souvislosti lze očekávat zvýšenou úroveň hluku při odstavování a nájezdu energetických jednotek.
Omlouváme se za způsobené nepříjemnosti a děkujeme za pochopení.


Centrální řídící stanoviště

Biocel Paskov a.s.
Zahradní 762, 739 21 Paskov
 


1. 3. 2013

Stránka