Navigace

Obsah

Stránka

Modernizace tváře vesnice - nové logo Žabně


CHYSTÁME SE K VELKÉMU SKOKU. 🐸🐸🐸

 

Společně s Vámi chceme  modernizovat tvář naší vesnice a vytvořit nové logo Žabně.

 

Na formálních věcech či dokumentech používáme znak obce, který je to nejcennější, co každá obec má. Ovšem jsou věci, na kterých ztrácí svou důstojnost. 

 

Pomozte nám i Vy vytvořit naše nové logo, které budeme vedle znaku obce používat, a kterým se budeme prezentovat navenek.

 

Společně s odborníky jsme připravili jednoduchý dotazník, jehož vyplněním se budete podílet na nové vizuální podobě naší vesnice.

 

Prosím o vyplnění online dotazníku zde v odkaze:

https://forms.gle/D3roir1XfZPGkufi7

 

Pokud chcete dotazník vyplnit písemně a nikoliv elektronicky, je k dispozici na obecním úřadě.

 

Děkujeme za Váš čas.

Modernizace tváře vesnice - nové logo Žabně

 

 


Renáta Šlahorková, 24. 8. 2020

Místní knihovna zve na výstavu


plakát


Jana Blahutová DiS., 7. 8. 2020

NOVÉ MÍSTO NA SEPAROVANÝ ODPAD


NOVÉ MÍSTO NA SEPAROVANÝ ODPAD

 

Včera jsme v Žabni na ulici u č. p. 234 (kousek od žabeňského hradu u p. Lukšíka) nově umístili popelnice na tříděný odpad (papír, plasty, sklo). 

Miroslav Halamíček
místostarosta obce

Popelnice


Renáta Šlahorková, 30. 7. 2020

OBEC ŽABEŇ CHCE OBNOVIT PŮVODNÍ KRAJINNÉ PRVKY


 

Obec Žabeň již v loňském roce vypověděla smlouvy zemědělcům hospodařícím na obecních pozemcích. 

Obec ve spolupráci s dalšími vlastníky zemědělské půdy na území obce chtějí vrátit do Žabně původní krajinné prvky. Ty jsou zakresleny ve starých mapách. 

Obnovit by se měly remízky a polní cesty. Ve spolupráci s odborníky vysadit staré odrůdy stromů, umožnit lidem procházky po polních cestách. Některé z nich navázat na cyklostezku. Vytvořit louky, oddělit pole od rodinných domů. 

To vše má napomoci ke zvýšení pestrosti druhů a zachování vody v krajině.

David Hejneš
starosta obce

mapa


Renáta Šlahorková, 30. 7. 2020

VÝSADBA OVOCNÝCH STROMKŮ NA ÚZEMÍ OBCE A S TÍM SPOJENÉ WORKSHOPY A MOŽNOST OBJEDNÁVKY OVOCNÝCH STROMKŮ STARÝCH ODRŮD


VÝSADBA OVOCNÝCH STROMKŮ NA ÚZEMÍ OBCE A S TÍM SPOJENÉ WORKSHOPY A MOŽNOST OBJEDNÁVKY OVOCNÝCH STROMKŮ STARÝCH ODRŮD 

Plánovaný projekt na liniovou výsadbu stromků v katastrálním území naší obce počítá s výsadbou 449 ovocných stromů a celkovou délkou linií 2058 metrů. Vysazované stromy budou převážně staré odrůdy ovocných stromů, které se v minulosti v našem kraji vyskytovaly. V místech výsadby stromů bude rovněž vybudován pás trvalého travního porostu, který také zvýší biodiverzitu krajiny v okolí obce.

V průběhu prázdnin bude na polích probíhat  vytyčení míst pro výsadbu.

Na podzim bude pro občany obce Žabeň zorganizován odborný workshop s možností účastnit se komunitní výsadby u jednotlivých realizací pod odborným dohledem. Workshop v terénu bude zaměřen na ukázku správné péče o ovocné stromy, konkrétně sázení, ošetřování a řez ovocných stromků. Účast na workshopu i komunitní výsadbě bude pro občany zdarma. O konkrétních termínech Vás budeme informovat. 

V září proběhne přednáška o změnách v péči o krajinu a půdu v naší obci. 

Pro občany obce rovněž nabízíme zajištění a dovoz starých odrůd ovocných stromků pro výsadbu na zahradách. Nabídku naleznete v příloze. Vzhledem k velkému zájmu o vysazované staré odrůdy ovocných stromků je nutno pro podzimní výsadbu provést závaznou objednávku do 23.7.2020 na obecním úřadě u p. Šlahorkové či Blahutové. 

StromkyStromky 1David Hejneš
starosta obce


Renáta Šlahorková, 23. 7. 2020

PUTOVNÍ SOUTĚŽ ČRO "KŘÍŽEM KRAJEM"


Český rozhlas Ostrava připravil putovní soutěž, která se jmenuje „Křížem krajem“ a spočívá v tom, že každý den projede několik obcí v Moravskoslezském kraji. 

V každé obci se zastaví na cca půl hodinky a lidé, kteří za nimi přijdou, si mohou zasoutěžit o denní výhru – o dvacetčtyři půllitrů piva Radegast a masové dobroty na gril od Chodury.

Soutěžící budou tipovat, kolik kilometrů v daný den rozhlasový tým ujede.

Ze zastávek se živě budou hlásit do vysílání Českého rozhlasu Ostrava, nebo točit krátkou reportáž o zajímavostech z obce. 

Příští týden bude rozhlasový tým v čele s redaktorkou Naďou Čvančarovou.

Plakát  zde


Renáta Šlahorková, 22. 7. 2020

Sběr nebezp. odpadu, elektrozařízení a objemného odpadu od 18.7.-20.7. (do 8:00h)


společnost FCC Česká republika, s.r.o. ve spolupráci s Obecním úřadem pro Vás v souladu
s požadavkem Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a obecně závaznou vyhláškou organizuje sběr nebezpečného odpadu a elektrozařízení formou pojízdné sběrny. Pojízdná sběrna bude přistavena v termínu a na těchto stanovištích:

 

          18.7. 2020   8,00 - 9,30  u Obecního úřadu

 

V této sběrně můžete bezplatně odevzdat: baterie a akumulátory všeho druhu, odpady ropných látek nebo jimi znečištěné (oleje, filtry, tuky, mazadla), chemikálie (rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie), detergenty a odmašťovací přípravky, zbytky barev, laků, ředidel, pryskyřic a lepidel včetně nádob, zářivky, výbojky, teploměry, prošlé léky a zdravotnický materiál, průmyslové hnojiva, zbytky postřiků proti škůdcům, nádobky od sprejů, televizory, monitory, rádia, chladničky, mrazáky, sporáky, jiné elektrozařízení, pneumatiky atd.

Dále bude organizován sběr objemného odpadu. Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v termínu a na těchto stanovištích:

od soboty 18. 7. 2020 do 20. 7. 2020 (do 8:00 hod)

- u Obecního úřadu

- u školy

- u JZD

Do těchto kontejnerů můžete odložit objemný odpad: starý nábytek, koberce, krytiny, umývadla, WC mísy apod.

Nepatří tam pneumatiky, televizory, ledničky, jiné elektrozařízení !


Jana Blahutová DiS., 14. 7. 2020

LETNÍ KINO ZRUŠENO 


 

S ohledem na opatření určená pro Moravskoslezský kraj z důvodu výskytu

Covid-19 na Frýdecko-Místecku se ruší letní kino, které se mělo uskutečnit

na hasičském hřišti v pátek 10.7.2020. 

Pokud dojde ke zlepšení situace, budeme Vás informovat o náhradním termínu.

Děkujeme za pochopení.


Renáta Šlahorková, 8. 7. 2020

Obec Žabeň podporuje dobré studenty


Obec Žabeň podporuje studenty


Renáta Šlahorková, 7. 7. 2020

Informujeme - "bytové rádio BOR-1"


INFORMUJEME

 

Občané, kteří mají doma "bytové rádio BOR-1" a nevyužívají ho, např. proto, že využívají informace z facebookové obecní či webové obecní stránky nebo z mobilního rozhlasu nebo mají rádio nefunkční, jej mohou donést v úřední hodiny na obecní úřad. 

 

Tento způsob komunikace přes "bytové rádio" bude i nadále obcí využíván. Děkujeme

Bytové radio


Renáta Šlahorková, 7. 7. 2020

Stránka