Navigace

Obsah

Stránka

Sběr nebezp. odpadu, elektrozařízení a objemného odpadu od 18.7.-20.7. (do 8:00h)


společnost FCC Česká republika, s.r.o. ve spolupráci s Obecním úřadem pro Vás v souladu
s požadavkem Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a obecně závaznou vyhláškou organizuje sběr nebezpečného odpadu a elektrozařízení formou pojízdné sběrny. Pojízdná sběrna bude přistavena v termínu a na těchto stanovištích:

 

          18.7. 2020   8,00 - 9,30  u Obecního úřadu

 

V této sběrně můžete bezplatně odevzdat: baterie a akumulátory všeho druhu, odpady ropných látek nebo jimi znečištěné (oleje, filtry, tuky, mazadla), chemikálie (rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie), detergenty a odmašťovací přípravky, zbytky barev, laků, ředidel, pryskyřic a lepidel včetně nádob, zářivky, výbojky, teploměry, prošlé léky a zdravotnický materiál, průmyslové hnojiva, zbytky postřiků proti škůdcům, nádobky od sprejů, televizory, monitory, rádia, chladničky, mrazáky, sporáky, jiné elektrozařízení, pneumatiky atd.

Dále bude organizován sběr objemného odpadu. Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v termínu a na těchto stanovištích:

od soboty 18. 7. 2020 do 20. 7. 2020 (do 8:00 hod)

- u Obecního úřadu

- u školy

- u JZD

Do těchto kontejnerů můžete odložit objemný odpad: starý nábytek, koberce, krytiny, umývadla, WC mísy apod.

Nepatří tam pneumatiky, televizory, ledničky, jiné elektrozařízení !


Jana Blahutová DiS., 14. 7. 2020

Místní knihovna zve na výstavu


plakát


Jana Blahutová DiS., 13. 7. 2020

LETNÍ KINO ZRUŠENO 


 

S ohledem na opatření určená pro Moravskoslezský kraj z důvodu výskytu

Covid-19 na Frýdecko-Místecku se ruší letní kino, které se mělo uskutečnit

na hasičském hřišti v pátek 10.7.2020. 

Pokud dojde ke zlepšení situace, budeme Vás informovat o náhradním termínu.

Děkujeme za pochopení.


Renáta Šlahorková, 8. 7. 2020

OBEC ŽABEŇ CHCE OBNOVIT PŮVODNÍ KRAJINNÉ PRVKY


 

Obec Žabeň již v loňském roce vypověděla smlouvy zemědělcům hospodařícím na obecních pozemcích. 

Obec ve spolupráci s dalšími vlastníky zemědělské půdy na území obce chtějí vrátit do Žabně původní krajinné prvky. Ty jsou zakresleny ve starých mapách. 

Obnovit by se měly remízky a polní cesty. Ve spolupráci s odborníky vysadit staré odrůdy stromů, umožnit lidem procházky po polních cestách. Některé z nich navázat na cyklostezku. Vytvořit louky, oddělit pole od rodinných domů. 

To vše má napomoci ke zvýšení pestrosti druhů a zachování vody v krajině.

David Hejneš
starosta obce

mapa


Renáta Šlahorková, 7. 7. 2020

Obec Žabeň podporuje dobré studenty


Obec Žabeň podporuje studenty


Renáta Šlahorková, 7. 7. 2020

CYKLOVÍKEND ŽABOKREKY


 

Obec Žabokreky Vás srdečně zve na cyklovíkend, který se uskuteční 17.-19. července 2020 v okolí Žabokrek.

Víkend je určen pro 20 účastníků a je částečně hrazen z dotačního titulu přeshraniční spolupráce Žabokreky-Žabeň "Priatelstvo bez hraníc".

Odjezd je plánován na 16.00 hodin od obecního úřadu, návrat v sobotu nebo v neděli večer (podle zájmu).

Přeprava jízdních kol je zajištěna. V Žabokrekách je také možné kolo zapůjčit. Cyklovíkend je naplánován jako akce pro rodiny s dětmi i zdatné cyklisty. Připraveny budou kratší i delší trasy.

Ubytování bude v turistické ubytovně na fotbalovém hřišti. Z projektu je hrazena doprava, polopenze a nocleh.

Zájemci se mohou hlásit u p. Šlahorkové nebo u p. Blahutové (tel. 558 655 466, obec@zaben.cz).

Zuzana Valocká, starostka Obce Žabokreky
David Hejneš, starosta Obce Žabeň

Cyklovýlet


Renáta Šlahorková, 7. 7. 2020

Informujeme - "bytové rádio BOR-1"


INFORMUJEME

 

Občané, kteří mají doma "bytové rádio BOR-1" a nevyužívají ho, např. proto, že využívají informace z facebookové obecní či webové obecní stránky nebo z mobilního rozhlasu nebo mají rádio nefunkční, jej mohou donést v úřední hodiny na obecní úřad. 

 

Tento způsob komunikace přes "bytové rádio" bude i nadále obcí využíván. Děkujeme

Bytové radio


Renáta Šlahorková, 7. 7. 2020

REKOLA V ŽABNI


Od 1.7.2020 spouštíme pro občany novou službu, a to sdílená kola tzv. Rekola. 

Jak to funguje se dozvíte zde: https://www.rekola.cz/jak-to-funguje

Pokud jde o cenu, tak po prvních 15 minutách zdarma bude cena za výpůjčku činit 12,- Kč za půl hodiny. Za vrácení kola mimo určené stojany pak bude účtováno 320,- korun. 

Mapu, kde se stojany s koly nacházejí najdete zde: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1GWcZycXoK_uNtNEbuYsAZKdKE4xtLaPU&ouid=0&ll=49.67946119063639%2C18.34673285000001&z=13

Stojan s koly v Žabni bude umístěn u obchodu v centru obce. 

Společnost Rekola, která růžová kola provozuje, založila také skupinu na facebooku Rekolíme ve Frýdku-Místku, kde lze sdílet nápady na výlety, zážitky nebo si psát různé tipy a triky na lepší trasy.

K vypůjčce budete potřebovat chytrý telefon a nainstalovanou aplikaci Rekola. Aplikace je ke stažení pro Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.rekola.app&hl=cs
pro iOS: https://itunes.apple.com/cz/app/rekola/id888759232?mt=8

Věříme, že tuto službu budeme využívat a zapojíme se tak k dalším městům a vesnicím, kde tato služba úspěšně funguje.Rekola


Renáta Šlahorková, 30. 6. 2020

Opis vodoměrů


Tento týden od 15.6. do 19.6. 2020 bude probíhat opis vodoměrů. 


Jana Blahutová DiS., 15. 6. 2020

ENGLISH CAMP ŽABOKREKY 2020


Obec Žabeň ve spolupráci s Obcí Žabokreky připravuje pro Vaše děti již devátý, tentokrát pobytový tábor.

Účastníci se mohou těšit na výuku angličtiny, sportovní vyžití, turistiku a vlastivědné poznávání regionu partnerské obce. 

Důležitou součástí je i navázání přátelství se slovenskými dětmi. 

Akce se uskuteční 17.7. - 22.7.2020, aby nekolidovala se školním táborem.

Tábor je určen především žabeňským dětem druhého stupně (5. - 9. třída). Pokud se kapacita nenaplní, mohou se účastnit děti starší či mladší, případně přespolní.

Část nákladů bude hrazena z dotačního titulu přeshraniční spolupráce Žabokreky – Žabeň „Priateľstvo bez hraníc“. 

Cenu pro účastníky odhadujeme v rozmezí 1.000,- až 2.000,-Kč. 

Přihlášení je možné už nyní u p. Blahutové (tel. 558 655 466, obec@zaben.cz). 


Zuzana Valocká, starostka Obce Žabokreky
David Hejneš, starosta Obce Žabeň

English camp


Renáta Šlahorková, 11. 6. 2020

Stránka