Navigace

Obsah

 

 

Stránka

BRKO - ukončení provozu v tomto roce


Skládka biologicky rozložitelného odpadu bude naposledy otevřena v sobotu 8.12. 2018 od 10:00 do 12:00 hodin.

Dle potřeby bude znovu otevřena na jaře příštího roku.


Jana Blahutová DiS., 5. 12. 2018

Mikulášská nadílka a Rozsvěcení vánočního stromu


Srdečně vás zveme na dvě akce, na nichž se jako hlavní partner podílí společnost ČEZ, a to Mikulášskou nadílku 1.12. a Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu. 2.12.

logo

mikuláš

rozsvěcení


Jana Blahutová DiS., 28. 11. 2018

Obchod otevřen v sobotu 17.11.


Vedoucí místního obchodu v Žabni informuje občany, že v sobotu 17.11. , ikdyž je státní svátek, bude obchod otevřen od 7:00-11:00 hodin.


Jana Blahutová DiS., 15. 11. 2018

BRKO - změna otevírací doby


BRKO (Biologicky rozložitelný komunální odpad) – otevřen u firmy Ludma Traiding a u školy v provozní dobu:

sobota od 10:00-12:00 h

ZMĚNA      středa od 15:30-17:00 h   ZMĚNA

Do BRKO patří: tráva a ostatní rostlinné zbytky, listí, zbytky ovoce a zeleniny, kuchyňské zbytky rostlinného původu.

Do BRKO nepatří: uhynulá zvířata a živočišné zbytky z domácích zvířat, kuchyňské zbytky živočišného původu (maso, kosti, skořápky od vajec), použité hygienické potřeby a další odpad.


Jana Blahutová DiS., 2. 11. 2018

HRA SVĚTEL aneb Kde je svatý Martin - 11.11.


Kde: Vislaje u hasičské zborjnice

Kdy: neděle 11.11. 2018

Start: 16:30-17:00 hodin

plakát


Jana Blahutová DiS., 2. 11. 2018

Lekce angličtiny


Manželé Bělohlaví otevírají v Žabni od 7.11.2018 nové kurzy angličtiny. 

Michaela Bělohlavá bude vyučovat konverzaci dětí ve věku 10 -17 let ve středy od 15.30 do 16.30 hodin. Cena bude upřesněna dle počtu účastníků. 

 Václav Bělohlavý bude vyučovat dospělé s možností rozdělení podle počtu přihlášených na dvě výkonnostní skupiny, a to na začátečníky a (mírně) pokročilé. Lekce by probíhaly ve středy od 16 do 18 hodin. Na první semestr by pro každou skupinu bylo dohromady 12 šedesátiminutových lekcí.  Cena bude stanovena podle počtu účastníků v každé skupině.

Zájem potvrďte do konce října na email sumeni@seznam.cz

 

Začátkem listopadu proběhnou informativní schůzky.


Jana Blahutová DiS., 24. 10. 2018

Oslava 100 let vzniku republiky 27.-28.10.


Příjměte pozvání na Oslavu 100 let vzniku republiky

dne : 27. 10. 2018

v 17:00 hodin - koncert vážné hudby v Kulturním domě

 

dne 28.10. 2018 u Kulturního domu

v 15:00 hodin přehlídka historických vozů, otevření dětského hřiště

v 18:00 hodin od KD k ZŠ a zpět lampionový průvod

pozvánka


Jana Blahutová DiS., 22. 10. 2018

Rekonstrukce chodníku podél komunikace III/48411 v Žabni


Místní akční skupina (MAS) Slezská brána, z. s. vyhlásila 17. října 2018 výzvu k předkládání žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu – 2.výzva MAS Slezská brána-IROP-Doprava 1.

Výzva je zaměřena na podporu projektů posilující „bezpečnost dopravy“, - tj. rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

V rámci této výzvy obec Žabeň zpracovává žádost o podporu na projekt „Rekonstrukce chodníku podél komunikace III-48411 v Žabni“.

celé znění vč.mapy


Jana Blahutová DiS., 22. 10. 2018

Koncert ke 100.výročí Československé republiky 27.10.2018


Sobota 27. října 2018

v 17:00 hodin, Kulturní dům ŽabeňKoncert


Jana Blahutová DiS., 22. 10. 2018

SDH Žabeň - Sběr železého šrotu 20.10.2018


Oznamujeme

Sběr železného šrotu.

Který proběhne v Sobotu 20. Října 2018

Od 8:00

Šrot můžete nahlásit na email

tomasgalus321@gmail.com

nebo pomocí SMS zprávy na číslo

+420 736 410 408

Prosím, aby občané připsali číslo popisné.plakát


Jana Blahutová DiS., 12. 10. 2018

Stránka