Navigace

Obsah

 

 

Stránka

SDH Žabeň - Stavění máje - 28.4.2018


SDH Žabeň zve občany na tradiční

"STAVĚNÍ MÁJE"

které proběhne dne v sobotu 28.4. 2018 od 14:00 hodin

na Hasičském hřišti.

Občerstvení zajištěno

Plakát


Jana Blahutová DiS., 23. 4. 2018

SDH - Sběr železného šrotu - 21.4.2018


Sběr železného šrotu proběhne v sobotu 21. dubna 2018 od 8:00 hodin.

bližší info


Jana Blahutová DiS., 17. 4. 2018

Místní knihovna otevřena v sobotu 7.4.


Místní knihovna Žabeň informuje čtenáře, že bude otevřena v sobotu 7.4. od 9:00-12:00 hodin.


Jana Blahutová DiS., 6. 4. 2018

2. Žabeňský blešák dětského oblečení


KRPŠ při Základní škole a Mateřské škole Žabeň pořádá

2. Žabeňský blešák dětského oblečení

Kdy: 11. 4. 2018 od 14:00 - 17:00 hodin

Kde: škola Žabeň

Pravidla: kdo si co přinese, to si sám prodá. Ceny smluvnípozvánka


Jana Blahutová DiS., 3. 4. 2018

Svoz bionádoby - hnědé popelnice


Občan Žabně má možnost uzavřít smlouvu o poskytování služeb - svoz bionádoby 240 l s firmou FCC Česká republika, s.r.o.provozovna Ostrava

Tato služba je placená.

Četnost vývozu je 1x za 14 dní. (9.4. - 5.11.2018)

Kontatní osoba: Eva Tutschová - tel: 596 761 324

Smlouva

 


Jana Blahutová DiS., 3. 4. 2018

BRKO (Biologicky rozložitelný komunální odpad) otevřen od 31.3. 2018


BRKO (Biologicky rozložitelný komunální odpad) – otevřen u firmy Ludma Traiding a u školy v provozní dobu:

sobota od 10:00-12:00 h

středa od 16:30-18:00 h

Do BRKO patří: tráva a ostatní rostlinné zbytky, listí, zbytky ovoce a zeleniny, kuchyňské zbytky rostlinného původu.

Do BRKO nepatří: uhynulá zvířata a živočišné zbytky z domácích zvířat, kuchyňské zbytky živočišného původu (maso, kosti, skořápky od vajec), použité hygienické potřeby a další odpad.


Jana Blahutová DiS., 29. 3. 2018

Ukliďme Česko - ukliďme Žabeň


Kdy: v sobotu 7. 4. 2018

Sraz: u obchodu v 8:00 hodin

Vezměte si vhodnou obuv.

Rukavice a pytle budou zajištěny.

plakát


Jana Blahutová DiS., 27. 3. 2018

Opis vodoměrů v obci Žabeň


Ve dnech 14.3.-20.3. bude prováděn odpis vodoměrů v obci Žabeň.


Jana Blahutová DiS., 14. 3. 2018

Sběr nebezpečného odpadu, elektrozařízení a objemného odpadu


společnost FCC Česká republika, s.r.o. ve spolupráci s Obecním úřadem pro Vás v souladu
s požadavkem Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a obecně závaznou vyhláškou organizuje sběr nebezpečného odpadu a elektrozařízení formou pojízdné sběrny. Pojízdná sběrna bude přistavena v termínu a na těchto stanovištích:

          24.3.2018    8,00 - 9,30  u Obecního úřadu

V této sběrně můžete bezplatně odevzdat: baterie a akumulátory všeho druhu, odpady ropných látek nebo jimi znečištěné (oleje, filtry, tuky, mazadla), chemikálie (rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie), detergenty a odmašťovací přípravky, zbytky barev, laků, ředidel, pryskyřic a lepidel včetně nádob, zářivky, výbojky, teploměry, prošlé léky a zdravotnický materiál, průmyslové hnojiva, zbytky postřiků proti škůdcům, nádobky od sprejů, televizory, monitory, rádia, chladničky, mrazáky, sporáky, jiné elektrozařízení, pneumatiky atd.

Dále bude organizován sběr objemného odpadu. Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v termínu a na těchto stanovištích:

od 23.3.2018 do 26.3.2018(do 8:00)

- u Obecního úřadu
- u školy
- u JZD
Do těchto kontejnerů můžete odložit objemný odpad: starý nábytek, koberce, krytiny, umývadla, WC mísy apod.

Nepatří tam pneumatiky, televizory, ledničky, jiné elektrozařízení ! zde


Jana Blahutová DiS., 12. 3. 2018

Koncert - 18.3.2018 v 17:00 hodin


Příjměte pování do

Kulturního domu dne 18.3. 2018 v 17:00 hodin na

ŠANSONY HANY HEGEROVÉ V PODÁNÍ LUCIE RYBNIKÁŘOVÉ

Klavírní doprovod: Martin Pančocha

Spoluúčinkuje Oderberg quartett

pozvánka


Jana Blahutová DiS., 12. 3. 2018

Stránka